Projektledning är en hel vetenskap. Scrum, Waterfall, Mura, Lean – det finns mängder av vitt skilda metoder som alla kan leda till lyckosamma projekt. Men själva starten av projektet, planeringen innan, ser ofta likadan ut och med den på plats är förutsättningarna att lyckas goda.

Projektledning kan delas upp i tre delar, där planeringen kommer först, följt av en övervakande fas och själva utförandet. Man kan även addera en uppföljande fas. Här fokuserar vi på den första delen, projektplanering, och de bästa frågorna att ställa för att komma igång på rätt sätt, och producera en bra projektplan.

Fem svar som startar ett perfekt projekt

1. Vilka är intressenterna och vilka behov har de?
Vilka är personerna som påverkas av projektet? Vilka ska ta beslut och vilka ska vara underrättade? Hur håller du alla nöjda och (lagom) involverade. Om du slarvar här så riskerar hela projektet att gå i fel riktning och en person som borde varit inblandad kan komma in i slutet och underkänna arbetet.

2. Vad ska prioriteras och hur vet vi att vi lyckats?
Många intressenter är lika med många viljor. Men det är din roll som projektledare att utröna var fokus ska läggas och vad ett lyckat projekt innebär. När det gäller målsättning så är S.M.A.R.T en bra formel att följa – målen ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade (av alla inblandade), Realistiska och Tidsatta.

3. Vad ska levereras?
Själva kärnan i projektet som ligger till grund för exekveringen. Vad går projektet ut på, i vilken form ska resultatet levereras och vad ska inte levereras?

4. När är deadline?
Önskat slutdatum för projektet styr både budget och resurser. Se till att även sätta deadline för delleveranser så att projektet rör sig i rätt riktning.

5. Vilka ska utföra arbetet?
Det sista steget är resursplanering. Sätt ihop ett team som kan utföra projektet inom tidsramen och budgeten. Om du har ett digitalt system som kan hantera både projektplanering och resurshantering så kan du enkelt se vilken mix av medarbetare som möter alla kriterier.

Testa Blikk Affärssystem med effektiva verktyg för projektplanering och resursplanering