Skapa egna kopplingar med Blikks öppna API

Blikk erbjuder öppna API:er. Det innebär att du kan skapa egna kopplingar för att kommunicera med Blikk samt hämta och skriva information till andra system.

Projektekonomi

API 2.0

Denna API-version ska användas i första hand. Den är organiserad runt REST och utvecklas kontinuerligt för att stödja fler av våra moduler samt vår mobilapp.

 

  • Öppet API – organiserat runt REST
  • För dig som använder Blikk-editionerna Pro, Business, Byrå och Easy
  • Skapa egna integrationer till andra system som du använder i din vardag
  • Omfattande dokumentation hjälper dig att göra integrationer på egen hand
  • Kontinuerlig vidareutveckling av funktionalitet

”Tack vare Blikks öppna API har vi kunnat göra en egen koppling mellan Blikk och projektverktyget Basecamp. Numera behöver vi endast skapa nya projekt i ett system, vilket sparar oss värdefull tid!”

– Marcus Törnell, Beegleton

API 1.0

Den första versionen av vårt API ska huvudsakligen användas av dig som redan har skapat kopplingar till ett annat system, men det kan också användas av dig som saknar stöd för en specifik modul i den andra versionen av vårt API.

Du bör däremot vara medveten om att dokumentationen och funktionaliteten inte är lika omfattande, samtidigt som vi inte vidareutvecklar denna API-version.

Kalkylposter

FAQ

Kan ni hjälpa mig att göra kopplingar?

Nej, i dagsläget har vi inte möjlighet att hjälpa till med API-kopplingar. För att koppla ihop Blikk med andra system behöver någon på ditt företag ha kunskaper kring API-integrationer. Ett alternativ är att anlita en extern part.

Vart vänder jag mig vid frågor?

Använd i första hand dokumentationen. Har du frågor som inte besvaras i dokumentationen är du varmt välkommen att höra av dig till vår support, som enklast nås via chatten i systemet, eller på support@blikk.se. 

Erbjuder ni utbildningar?

Nej, i dagsläget har vi inte möjlighet att erbjuda utbildningar inom API-kopplingar.