Att slutföra och leverera ett projekt, enligt både budget och tidsplan är ofta en utmaning. Varje projekt är unikt, men de mest framgångsrika projekten har ofta en sak gemensamt – planering. Genom att jobba efter en tydlig process och med tydlig projektplanering skapas goda förutsättningar för att hålla även de mest komplexa projekten på banan. Nedan ger vi dig några tips på vägen till ett lyckat projekt!

1. Skapa en tydlig projektplan

En tydlig projektplan är avgörande för ett framgångsrikt projekt. Definiera projektets omfattning och säkerställ att alla, både kunden och projektteamet vet vad det är som ska göras, hur och när. Fastställ alltid tydliga mål, mätpunkter och en tydlig tidsplan med milstolpar och realistiska deadlines. Identifiera även potentiella risker och utmaningar, då blir det enklare att förutse eventuella problem och ta tag i dem i ett tidigt skede.

2. Sätt ihop ett team och bestäm vem som har ansvar för vad

Bestäm vem som har ansvar för vilka delar och uppgifter inom projektet. I större projekt kan det vara bra att dela upp ansvaret på olika projektmedlemmar – det fördelar inte bara arbetsbördan utan skapar också engagemang och delaktighet inom hela projektorganisationen.

3. Kommunicera mera

En av de mest kritiska delarna inom projektledning är god kommunikation. Som projektledare måste du säkerställa att projektkommunikationen är konstant, konsekvent, ärlig och tydlig. Håll kontakt med alla viktiga intressenter och projektteamet under projektets gång, Se till att alla har den information som krävs för att fatta rätt beslut. Gör kontinuerliga avstämningar, jobba agilt och uppdatera planen om det behövs.

4. Använd ett webbaserat projektverktyg

Ett bra projekthanteringssystem kan hjälpa dig att hålla koll uppgifter, resursplanering, tid och projektekonomi. Excelfiler i all ära, men ett bra digitalt verktyg kan hjälpa dig att sköta projektplanering, projektadministration och rapportering på ett mycket enklare sätt. Låt dina medarbetare jobba i molnet så att du kan samla all information på ett och samma ställe, följ hur projektet går och se all data i realtid. Genom att hålla stenkoll på all rapporterad tid och faktiska kostnader gentemot budget kan du ta tag i eventuella lönsamhetsproblem, långt innan de uppstår.

5. Utvärdera och analysera projektet när det är klart

Gör alltid en projektuppföljning för att dra lärdomar inför nästa projekt. Uppnådde vi målen? Levererade vi det vi skulle enligt både budget och tidsplan? Vad gjorde vi bra? Vad hade vi kunnat göra mycket bättre? Granska projektet som helhet, analysera och dra insikter som kan hjälpa dig och ditt team att göra processen ännu bättre och smidigare.

 

Vill du veta mer om hur du kan jobba med projekt i Blikk? Boka en demo!
Projektplanering 
Uppgifter & To-dos
Resursplanering 
Analysverktyg & rapporter