Tidrapportering

Effektivisera administrationen och spara flera timmar varje månad samtidigt som du ökar insikten om hur ni spenderar er tid i verksamheten. Blikk gör det enkelt att redovisa tid var du än befinner dig – via dator och mobilapp. Skapa sedan kompletta faktura- och löneunderlag som skickas över till ditt ekonomisystem.

Se demo

Tidsregistrering

Full koll på era timmar

 • Enkel eller detaljerad tidredovisning – ni väljer själva det som passar er bäst
 • Rapportera tid mot arbetsorder, projekt, uppgifter och aktiviteter
 • Dag-, vecko- eller månadsregistrering online – via dator och mobil
 • Tillgång till artikelregister och anpassningsbara prislistor
 • Fota och hantera alla kvitton och utlägg digitalt i appen
 • För en effektivare lönekörning – integrera Blikk med ditt lönesystem och låt din ekonomibyrå granska underlaget via Blikks partnerportal

 

Enkel tidrapportering – närvaro och frånvaro

Med Blikks tidrapporteringssystem väljer du själv hur pass enkel eller detaljerad er rapportering ska vara och huruvida tiden ska debiteras vidare till kund eller inte. Du kan välja om tiden ska rapporteras dagligen, veckovis eller månadsvis. Det finns även möjlighet att stämpla in och ut via mobilen.

Blikk tar hänsyn till olika löneformer och kan användas för både månads- och timavlönade. Du som endast rapporterar interntid, närvaro och frånvaro kan använda Blikks egna standardtidskoder eller skapa egna tidskoder som passar din verksamhet bättre.

Enkel tidrapportering
Tidsregistrering mot uppgifter

Tidredovisning mot projekt, arbetsorder, aktiviteter och uppgifter

För dig som kräver en mer detaljerad tidrapportering finns det möjlighet att rapportera tid mot projekt, arbetsordrar, aktiviteter och enskilda uppgifter. Du kan även ställa in valbara tidsartiklar och aktiviteter som gör det lättare för rapportören att välja rätt. Om aktiviteten är kopplad till en order kan du anpassa prissättningen för varje enskild aktivitet samt ange vilka aktiviteter som ska faktureras vidare till kund.

Artikelregister och prislistor

För att underlätta för dig finns de vanligaste artiklarna som tid, material, tillägg, maskiner och utrustning samt resa och traktamente upplagda i systemet från start. Givetvis har du möjlighet att anpassa priset på artiklarna och ange om de endast ska gälla specifika kunder eller projekt. Har ditt företag ett befintligt artikelregister? Inga problem, Blikk stödjer import av artikelregister från de flesta ekonomisystem på marknaden.

Artiklar och prislistor
Registrera traktamenten och resor

Redovisning av traktamente, förmånsbil och körjournal

I Blikk är det väldigt smidigt att rapportera omkostnader för resor och övernattningar. Det finns även möjlighet att redovisa användningen av en företagsbil samt ange hur många kilometrar av resan som ska faktureras och ersättas på lönen. För anställda som använder bil i tjänsten är det dessutom möjligt att ta ut en körjournal som visar hur mycket bilen används för tjänstekörning.

 

Hantera utlägg – fota dina kvitton med mobilen

Med kvittohanteringen i Blikk slipper du alla kvittohögar och borttappade kvitton. I mobilappen kan du hantera dina utlägg direkt vilket säkerställer att alla kostnader kommer med, och att inget tappas bort. Du kan även välja om utlägget ska kopplas till en order och faktureras ut mot kund. Ditt registrerade kvitto skickas automatiskt till attestansvarig person för godkännande.

 

Ladda ner Blikk Business Ladda ner Blikk Business
Fota kvitton och registrera utlägg i mobilen
Attestera tidrapporter

Smidig attest av tid, kvitton och utlägg

Innan rapporterad tid och utlägg kan komma med på löneunderlag och fakturaunderlag måste de godkännas av den som är attestansvarig. Vem som är attestansvarig, eller om den anställde har eget attestansvar, ställer du enkelt in på egen hand.

Skapa korrekta löne- och fakturaunderlag

När tidrapporter, resor och utlägg är godkända kan du skapa och exportera en komplett lönefil till marknadsledande lönesystem som Visma Lön, Fortnox Lön, Flex Lön och Flex Payroll, Kontek Lön, Crona Lön, Hogia Plus och PAXml. Du slipper också arbetet med att räkna ihop fakturerbara timmar. Allt finns nu samlat i ett tydligt fakturaunderlag.

För att underlätta administrationen ytterligare kan du låta er redovisningsbyrå granska underlagen via en egen portal i Blikk. Byrån har då åtkomst till all information som behövs för att kunna göra en enkel och smidig lönekörning.

Sammanställ kompletta löneunderlag

Molnbaserat och tillgängligt tidrapporteringssystem

Den bästa tidrapporteringen är trots all den som blir gjord. Eftersom Blikk är ett molnbaserat system kan du redovisa tid, fota kvitton samt attestera dessa online, via din mobil eller närmsta dator. Var du än befinner dig.

 

Passar för

De flesta branscher

 • Konsulter
 • IT-företag
 • Bygg, hantverkare och entreprenad
 • Tillverkande industri 
 • Rekrytering och bemanning
 • Marknadsföring och kommunikation
 • Ekonomi och redovisning
 • Service

Rapportörer

 • Rapportera tid i mobilen – var du än befinner dig
 • Rapportera tid mot arbetsorder, projekt, uppgifter och avvikelser (ÄTA)
 • Smidig redovisning av förbrukat material och maskintider
 • Fota och hantera dina kvitton med mobilen
 • Tydlig överblick över nedlagda timmar och avvikelser mot schema

Attestanter

 • Notiscenter för påminnelser
 • Slipp kvittohögarna – godkänn alla kvitton och utlägg i Blikk
 • Tydlig överblick över avvikelser mot schema
 • Möjlighet att ta ut rapporter över nedlagd tid
 • Kompletta löneunderlag som förenklar och effektiviserar lönearbetet

Demo av tidrapportering

Här berättar vi mer om hur du kan underlätta tidrapporteringen i Blikk:

Vill ditt företag dra nytta av tidrapportering i Blikk?

Tidrapportering

BLOGG

Så underlättar du tidrapporteringen för dina anställda

Här är tipsen som hjälper dig att underlätta tidrapporteringen.

peter bergkvist tromb

CASE

InduMate Karlstad

”Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

BLOGG

Tidrapportering för en timanställd – tänk på det här

Vad ska man som arbetsgivare och timanställd tänka på vid tidrapporteringen?