Case

Klostermark Accounting

Genom digital redovisning och personlig leverans skapar Klostermark Accounting trygga och glada företagare. Med Blikk Byrå har de fått ett användarvänligt system som underlättar tidredovisningen, faktureringen och projektuppföljningen.

claus-thingvall-advise-north

Karin Lodin
Senior Redovisningskonsult / Marknadsansvarig
www.klostermark.se

”En av de stora fördelarna med Blikk är användarvänligheten. Systemet har ett snyggt och modernt gränssnitt som är logiskt att använda!”

Elite Accounting

Hej Karin! Berätta lite om Klostermark Accounting.

Vi skapar trygga och glada företagare!

Sedan starten 2012 har vi fokuserat på digital redovisning med personlig leverans. Vi erbjuder redovisningstjänster och rådgivning till små och medelstora aktiebolag, med huvudsakliga fokus på ägarledda fåmansföretag som är i behov av rådgivning.

 

Hur arbetade ni innan ni började med Blikk Byrå?

Vi jobbade i ett separat tidsregistreringssystem som inte var integrerat med bokföringen, hade manuella kundlistor och beräknade uppföljning per projekt i Excel. Det medförde att faktureringen var både tids- och energikrävande, samtidigt som lönsamheten var omständlig att följa upp, särskilt på projektnivå.

 

Varför valde ni Blikk?

Det var flera faktorer som gjorde att valet föll på Blikk. Dels fastnade vi för gränssnittet, som var modernt, med en logisk och lättanvänd layout. En annan avgörande faktor var integrationsmöjligheterna med våra andra system.

 

Hur upplevde ni implementationen?

Vi valde att implementera Blikk själva, med hjälp av guiderna i hjälpcentret, vilket gick bra. När det uppstod frågor fick vi snabb hjälp och ett personligt bemötande av Annika på supporten.

 

Hur använder ni Blikk i vardagen?

Alla våra medarbetare rapporterar interntid och tid mot kund. Eftersom alla sköter sin tidrapportering i Blikk kan vi snabbt och smidigt ta ut underlag för både lön och fakturering. Vi har även integrerat Blikk med vårt ekonomisystem, Fortnox, vilket gör faktureringen ännu smidigare. Därutöver använder vi rapporterna för att följa upp lönsamheten, interntid samt medarbetarnas produktivitet på kunduppdragen.

 

Vad är det bästa med Blikk?

En av de stora fördelarna med Blikk är användarvänligheten. Systemet har ett snyggt och modernt gränssnitt som är logiskt att använda. Därutöver uppskattar vi att Blikk är lyhörda och ständigt fortsätter att utveckla funktioner som underlättar vår vardag.

 

Vilka är de största affärsnyttorna med Blikk Byrå?

Eftersom vi slipper lägga lika mycket tid på administrativa uppgifter kan vi fokusera mer på kunduppdrag och andra värdeskapande uppgifter. Att kunna göra ordentliga uppföljningar på projektnivå, utvärdera lönsamheten och produktiviteteten är andra saker som är värdefullt för oss som företag. Vi anser även att medarbetarnyttan är stor, då våra medarbetare jobbar i ett system som underlättar deras vardag.

 

Hur tar ni nästa steg i Blikk?

Bevakningslistor och resursplaneringen är två funktioner som vi planerar att börja använda framöver.

 

Något tips till andra byråer som funderar på att börja med Blikk?

Börja, var inte rädd för att sätta igång och testa systemet! Som byrå har man en skyldighet att utvärdera de system som finns på marknaden och hur de kan addera värde för både personal och kunder.

Upptäck hur Blikk kan skapa tid för ditt företag

Se fler case

claus-thingvall-advise-north

CASE | REDOVISNING & REVISION

Qrev

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

claus-thingvall-advise-north

CASE | REDOVISNING & REVISION

Diem Ekonomibyrå

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

claus-thingvall-advise-north

CASE | REDOVISNING & REVISION

Resultat Redovisning & Revision

”Vi letade efter ett webbaserat tidredovisningssystem som håller måttet. I Blikk kände vi att vi hade hittat just det.”