Kraftfullt projektverktyg

Med Blikk får du ett kraftfullt verktyg för din projektplanering och full kontroll över alla kommande, pågående och avslutade projekt. Underlätta er projektkommunikation och projektredovisning med smarta projekttavlor och detaljerade ekonomiska översikter.

Full kontroll på era projekt med Blikk projektplanering

 • Projekttavla som visualiserar och effektiviserar er interna projektkommunikation
 • Förenkla er projektredovisning– följ alla intäkter och kostnader i realtid
 • Smidig hantering av ändring- och tilläggsarbeten (ÄTA)
 • Projektuppföljning med hjälp av kraftfulla och detaljerade projektrapporter
 • Öka lönsamheten i era projekt – inga fakturerbara timmar tappas bort!

Effektivisera er projektkommunikation med den smarta projekttavlan

Med hjälp av Blikks överskådliga projekttavla med dra-och-släpp-funktion kan ni skapa listor och uppgifter i ett projekt, följa hur arbetet går enligt uppsatt tidsplan, och samarbeta med övriga medlemmar i din projektorganisation.

Här kan ni skapa arbetsflöden för olika projekt och bjuda in nya projektmedlemmar till ditt team. Det går även att skapa överskådliga checklistor som hjälper till att driva projektet framåt, genom att varje uppgift kan tidsbestämmas med ett start- och slutdatum. Detta ger er full kontroll över er projektplanering, vad som ska göras, av vem, och när.

Det är såklart även möjligt att använda tavlan för sin egen projektplanering, och tilldela uppgifter både till sig själv och sina medarbetare, samt tidrapportera direkt mot en uppgift.

Kvalitetssäkra med smidig avvikelsehantering (ÄTA)

I Blikks projektöversikt ser ni tydligt vad som är en arbetsorder och vad som är ett ändrings- och tilläggsarbete (ÄTA). Du kan enkelt rapportera ÄTA-arbeten för alla ändringar och tillägg som sker i projekten genom att fota avvikelsen och spara den i rätt projekt. Om du vill kan du även skapa en arbetsorder av avvikelsen, direkt från Blikks mobilapp, och få ett komplett fakturaunderlag när arbetet är slutfört.

Projektrapporter och uppföljning

Blikk innefattar alla projektets faser från första mötet med en ny kund till att affären är vunnen och ni skapar ett projekt.

Blikks Projektmodul tillsammans med modulen Tid ger er total koll på era projekt, ned till minsta aktivitet om ni så önskar. När ett projekt är avslutat finns möjligheten att skapa projektrapporter som sammanfattar all viktig historik som behövs för att kunna göra en utförlig projektutvärdering. Rapporterna kan sedan användas som ett beslutsunderlag för de beslut ni behöver ta i er framtida projektplanering.

Överblick över projektekonomin

I Blikks projektverktyg får ni en tydlig överblick över alla pågående och avslutade projekt och de jobb som ska göras eller har utförts. Ni kan följa projektets kostnader i realtid och få en total översikt över upparbetad tid, intäkter och kostnader och direkt upptäcka avvikelser vilket gör att ni kan vidta eventuella åtgärder i god tid.

Integration mot de vanligaste ekonomisystemen

Koppla samman Blikk med ditt ekonomisystem och du kommer uppleva att arbetet med att fakturera går snabbare och enklare än någonsin.

I ett projekt kan du kombinera fast pris med löpande fakturering, beroende på vilket avtal du har med din kund, och du kan enkelt styra vad som ska faktureras och när. Dina fakturerbara timmar som är kopplade till dina projekt kan föras över till ett komplett fakturaunderlag i ert ekonomisystem (t ex Fortnox, Visma eEkonomi och Visma Administration/Fakturering), så ni kan känna er trygg med att ni inte missar rapporterade timmar eller kostnader. Allt finns redan samlat i Blikk.

Passar för dig som är

Projektledare

 • Projektredovisning som i realtid visar kostnader, intäkter och avvikelser i förhållande till kalkyl och tidsplan
 • Organisera och kommunicera med dina projektmedlemmar via den smarta projekttavlan
 • Kraftfulla projektrapporter för en effektiv projektuppföljning
 • Smidig fakturering som sparar dig timmar varje månad – alla fakturerbara timmar, artiklar och utlägg finns med!

Projektmedlem

 • Kommunicera och med dina kollegor via projekttavlan
 • Undvik att uppgifter faller mellan stolarna – se tydligt vem som ska göra vad och när
 • Använd projekttavlan för att skapa egna uppgifter och checklistor
 • Hantera dina arbetsordrar, uppgifter, timmar och kvitton med Blikks mobilapp
 • Fota avvikelser och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten) med mobilen direkt som de uppstår

VD

 • Planera och kalkylera för kommande projekt
 • Överblicka projektets alla faser, projektmål och lönsamhet – i realtid
 • Du får tillgång till kraftfulla projektrapporter som kan ligga till grund för framtida strategiska beslut
 • Minska er projektadministration med flera timmar varje månad.
 • Blikk säkerställer att inga fakturerbara timmar, kvitton och artiklar tappas bort

 

Integrera Blikk med ert ekonomisystem för att minska administrationen

 

Slipp dubbelarbete genom Blikks integration med Visma eEkonomi och Visma Administration. Sammanställ fakturaunderlag direkt och slipp stansande.

Läs mer

Synka kunder och artiklar mellan systemen, skapa upp nya projekt, hämta leverantörsfakturor och överför fakturaunderlag sömlöst.

Läs mer

 

Blikk erbjuder öppet API. Du som integratör kan skapa egna kopplingar för att kommunicera med Blikk och hämta och skriva information till ett annat system.

Läs mer

 

 

Lönehantering med några klick. Överför all rapporterad tidsdata via lönekoder till marknadens vanligaste lönesystem.

Läs mer

 

 

Läs mer om hur du kan underlätta projekthanteringen 

BLOGG

Projektplan – nyckeln till framgång 

En nyckel till ett lyckat och lönsamt projekt är en bra projektplan. Det gäller oavsett om du är projektledare som ska arbetsleda, projektmedlem som ska utföra jobb…

CASE

”Med Blikk fångar vi upp debiterbar tid bättre och har ökat debiteringsgraden med 20 procent”

”Blikk är väldigt mycket.” Så sammanfattar Mikael Andersson, vd för webbyrån Vallagruppen, sitt affärssystem. Ett effektivare arbetsflöde har lett till stora tidsbesparingar…

BLOGG

Snabbguide: Ge ditt nästa projekt en perfekt start

Det finns mängder av vitt skilda metoder som alla kan leda till lyckosamma projekt. Men själva starten av projektet, planeringen innan, ser ofta likadan ut…