Projektplanering

Med Blikk projektplanering får du full kontroll över alla kommande, pågående och avslutade projekt. Underlätta projektledningen och projektstyrningen med både uppgiftstavlor och ekonomiska översikter. 

Skapa projekt snabbt och enkelt från affärsmöjlighet eller kund

Blikk innefattar hela kedjan från första kontakten med kunden till dess att affären är vunnen eller förlorad. Vid en vunnen affär kan du enkelt omskapa affärsmöjligheten till ett projekt, vilket gör att du får med all information till projektet. 

Se till att era projekt är lönsamma

I Blikks projektledningsverktyg får du en tydlig överblick över alla pågående projekt, de jobb som ska utföras och om något projekt överskrider kalkylerad tid.

Kombinera Blikk projektplanering med tidrapporteringsfunktionen och ni får total koll på era projekt, ned till minsta arbetsmoment om ni så önskar.

Hantera löpande- och fast pris

Välj typ av fakturering beroende på vilket avtal du har med din kund. I ett projekt kan du kombinera fast pris med löpande fakturering, och enkelt styra vad som ska faktureras och när.

Projekttavlor med uppgifter

I projekttavlan finns ”att göra listor” med uppgifter som är kopplade till det specifika projektet. Här får ni full kontroll över vad som ska göras, av vem, och när.

Alla projektmedlemmar kan även hålla varandra uppdaterade genom det smidiga anteckningsfältet och flytta uppgifter med hjälp av dra-och-släpp-funktionen.

Blikk förenklar projektredovisningen

Följ projektets kostnader i realtid, analysera projektet via vårt rapportverktyg, och få en översikt kring avvikelser i förhållande till projektets kalkylerade budget.

Kvalitetssäkra med smidig avvikelsehantering

I Blikk är det enkelt att rapportera ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten), för alla ändringar och tillägg som sker i projekten. Fota avvikelsen och spara den direkt i rätt projekt. Om du vill kan du även skapa en arbetsorder av avvikelsen, direkt från mobilen, och få ett komplett fakturaunderlag när arbetet är utfört.

Personalliggare

Med Blikk kan du hålla koll på de instämplade medarbetarna på alla ordrar.

Personalliggaren erbjuder även positionering så du lätt kan se om instämpling skett på arbetsplatsen.

Projekthantering (Beta) i Blikk Business

Den nya projektmodulen i Blikk Business är full av spännande funktionalitet för dig som jobbar dagligen i projekt – och ger både dig och ditt team full koll på läget. I Projekt (Beta) kan du organisera allt du jobbar med och skapa både egna, interna och externa projekt. Underlätta projektstyrningen, projektplaneringen och samarbetet med dina kollegor och få en snabb översikt av kalkylerad tid & rapporterad tid, deltagare, uppgifter och ekonomi. 

Koppla samman Blikk med dina andra applikationer

Testa gratis i 14 dagar

Ingen betalning eller uppsägning behövs