PROJEKTPLANERING

Med Blikk projektplanering får du full kontroll över alla kommande, pågående och avslutade projekt.

Skapa projekt snabbt och enkelt från affärsmöjlighet eller kund

Blikk innefattar hela kedjan från första kontakten med kunden till dess att affären är vunnen eller förlorad. Vid en vunnen affär kan du enkelt omskapa affärsmöjligheten till ett projekt, vilket gör att du får med all information till projektet.

Se till att era projekt är lönsamma

I Blikk får du en tydlig överblick över alla pågående projekt, de jobb som ska utföras och om något projekt överskrider kalkylerad tid.

Kombinera Blikk projektplanering med tidrapporteringsfunktionen och ni får total koll på era projekt, ned till minsta arbetsmoment om ni så önskar.

Hantera löpande- och fast pris

Välj typ av fakturering beroende på vilket avtal du har med din kund. I ett projekt kan du kombinera fast pris med löpande fakturering, och enkelt styra vad som ska faktureras och när.

Projekttavlor med uppgifter

I projekttavlan finns ”att göra listor” med uppgifter som är kopplade till det specifika projektet. Här får ni full kontroll över vad som ska göras, av vem, och när.

Alla projektmedlemmar kan även hålla varandra uppdaterade genom det smidiga anteckningsfältet och flytta uppgifter med hjälp av dra-och-släpp-funktionen.

Budget, utfall och rapporter

Följ projektets kostnader i realtid, analysera projektet via vårt rapportverktyg, och få en översikt kring avvikelser i förhållande till projektets kalkylerade budget.

Kvalitetssäkra med smidig avvikelsehantering

I Blikk är det enkelt att rapportera ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten), för alla ändringar och tillägg som sker i projekten. Fota avvikelsen och spara den direkt i rätt projekt. Om du vill kan du även skapa en arbetsorder av avvikelsen, direkt från mobilen, och få ett komplett fakturaunderlag när arbetet är utfört.

Personalliggare

Med Blikk kan du hålla koll på de instämplade medarbetarna på alla ordrar.

Personalliggaren erbjuder även positionering så du lätt kan se om instämpling skett på arbetsplatsen.

Testa gratis i 14 dagar

Ingen betalning eller uppsägning behövs