Avtalshantering

Blikk Avtalshantering ger full kontroll och överblick över alla leverantörsavtal, kundavtal och interna avtal.

Avtalshantering med avtalsöversikt och e-signering

 

  • Få full kontroll och överblick över alla dina avtal
  • Lägg till avtalsperioder, bevakningsdatum, uppsägningsperioder och se när avtal är på väg att löpa ut eller måste förnyas. 
  • Jobba med behörighetsstyrning så att rätt person har tillgång till rätt avtal 
  • Skicka ut avtal och andra dokument för e-signering till flera parter (via Scrive & BankID) 

 

Samla alla avtal på ett och samma ställe

I ett överskådligt avtalsregister samlar du företagets interna och externa avtal så att du enkelt kan komma åt dem när du behöver dem. I avtalsregistret kan du se alla dina avtal och även söka och filtrera på bl a avtalstyp, ansvarig och motpart. Lägg till avtalsperioder, bevakningsdatum, uppsägningsperioder för att enkelt håll koll på när avtal är på väg att löpa ut eller måste förnyas.

Ladda upp nya avtal och skicka för e-signering

Underlätta avtals- och dokumenthanteringen genom att skicka viktiga dokument för e-signering. Signeringen kan initieras på alla PDF-dokument som laddas upp under Avtal, Kontakter, Order och Affärsmöjligheter. Ladda upp dokumentet, ställ in behörigheter samt ange vem eller vilka som som ska signera dokumentet och i vilken ordning. Avtalet skickas sedan ut för godkännande och signering. Blikk integrerar och samarbetar med Scrive, den nordiska marknadsledaren inom e-signering och digital identifiering. 

Integrera Blikk med andra system och minska manuell hantering 

Med integrationskopplingen till Visma eEkonomi, Visma Administration och Fakturering får du fullständig koll på projekten hela vägen fram till fakturering.

Läs mer

Fortnox-integrationen ger stöd för hela projektprocessen. Från nytt projekt och kund, till rapportering av tid, material, utlägg, leverantörsfakturor och fakturering.

Läs mer

Underlätta lönekörningen. I Blikk kan du exportera löneunderlag av det format som stöds av Visma Lön, Fortnox Lön, Crona Lön, Kontek Lön och Hogia Plus.

Läs mer

Underlätta dokumenthanteringen. Skicka viktiga avtal, offerter och andra dokument för e-signering till flera parter. Blikk tillhandahåller e-signering via Scrive och BankID. 

Läs mer

"Vi registrerar all vår tid i Blikk, på det projekt/uppdrag det avser. Blikk håller även koll på vilka resor och andra kostnader som tillhör respektive projekt. Enkelheten och integration med löne- och ekonomisystem har också gjort att vi minskat administrationstiden avsevärt."

Läs mer om hur vi hjälper ARCTIC GROUP

 

Fredrik Åström, VD Arctic Group

"Blikk är molnbaserat, lättanvänt och tillhandahåller mobilapp för medarbetarna på fältet. Det finns funktioner som vi kan växa in i, och sist men inte minst upplevde vi en mycket bra respons från Blikk när vi framförde önskemål och tips och behövde support."

Läs mer om hur vi hjälper LINSON

Martin Sochor, Team leader Linson

"Blikk samlar många av de funktioner som är väsentliga för oss som konsultbolag. Vi har en smidig tidrapportering som underlag för både fakturering och lönehantering. Vi har möjlighet att ta ut ett flertal olika rapporter och kan även hålla koll på siffror såsom debiteringsgrad, registrerade utlägg och tid"

Läs mer om hur vi hjälper ICTECH

 

Anna Forsberg, CFO IcTech

"Med Blikk har vi fått helt nya insikter i hur vi arbetar med försäljning. Vår produktionsplanering har också kunnat organiseras på ett mycket smidigare sätt. Uppföljningen är glasklar och vi orienterar nu våra interna möten runt Blikk och den information vi samlar där."

Läs mer om hur vi hjälper ARCLIGHT FX

 

Gabriella Kalteneckar, COO Arclight FX

"Blikk har gjort att vi har fått mycket större kontroll över våra arbeten. Arbetad tid kommer in dagligen, leverantörsfakturorna hamnar rätt, och projekten är enkla att följa upp."

Läs mer om hur vi hjälper FJÄRRTEK

 

Erik Isaksson, VD Fjärrtek

Vill du se hur Blikk kan hjälpa ditt företag? 

Testa Blikk gratis i 14 dagar eller boka en demo idag.