Kvittohantering

Slipp alla kvittohögar en gång för alla. Registrera dina utlägg digitalt och fota kvitton med Blikks mobilapp.

Förenkla er administration med Blikk kvittohantering

 • Slipp alla kvittohögar och borttappade kvitton
 • Fota och registrera kvittot direkt på plats, med Blikk mobilapp
 • Kvitton och utlägg skickas direkt för attest till attestansvarig
 • Låt din ekonomibyrå granska alla utlägg via egen portal i Blikk
 • Effektiviserar er löneadministration med flera timmar varje månad

Slipp alla kvittohögar och borttappade kvitton!

Med Blikk kvittohantering hanterar du dina utlägg direkt på plats. Genom att fota kvittot med din mobil direkt när köpet har gjorts kan du vara säker på att få med alla kostnader. Du kan även välja om utlägget ska kopplas till en order och faktureras vidare till kund eller om utlägget är privat och ska läggas på din lön.

Bokför kvittot direkt

Du kan markera om inköpet är gjort med ett privat kort eller företagskort. Ett privat utlägg ska ersättas på din lön och kommer därmed att redovisas på ditt löneunderlag. Köp som gjorts med företagskort innebär att man använt företagets pengar, vilket betyder att det ska kopplas mot din bokföring. Tack vare Blikks sömlösa integrationer mot de vanligaste ekonomisystemen så blir detta väldigt enkelt. Genom att skapa ett verifikat när du bokför ditt kvitto kommer det automatiskt att skapas ett verifikat i ert ekonomisystem.

Smidig attest av kvitton och utlägg

För att ett kvitto eller utlägg ska komma med på löne- och fakturaunderlag måste det attesteras av en attestansvarig person. Vem som är attestansvarig eller om du är din egen attestant ställer du enkelt in i Blikks inställningar. Det registrerade kvittot skickas sedan automatiskt för godkännande till attestansvarig som får en notis om att det finns utlägg att godkänna.

Effektivisera kvittohanteringen – koppla din ekonomibyrå till Blikk

Genom att koppla din ekonomibyrå till Blikk, via vår kostnadsfria partnerportal, kan ni effektivisera era rutiner med kvitton ytterligare, och minska er administration med flera timmar varje månad. Partnerportalen tillåter din byrå att se de tidrapporter och utlägg som ni har registrerat, och de slipper arbetet med att jaga in underlag varje månad.

Passar för

Rapportör

 • Du minskar risken att tappa bort viktiga kvitton
 • Fota och registera ditt kvitto direkt på plats med Blikk mobilapp
 • Välj om utlägget ska faktureras vidare till kund eller läggas på din lön
 • Tillgång till historik över dina rapporterade utlägg så att du inte glömmer något 
 • Smidig attestering av dina utlägg direkt i Blikk

Attestant

 • Spara tid och slipp jaga in underlag varje månad
 • Du får en notis i Blikk varje gång du har ett utlägg att attestera
 • Tillgång till historik över tidigare godkända utlägg
 • Låt ekonomibyrån granska utlägg via kostnadsfria partnerportal

Ekonomiansvarig/byrå

 • Slipp alla kvittohögar och borttappade kvitton
 • Via Blikks kostnadsfria partnerportal kan du granska kvitton och utlägg
 • Minska dubbelarbete i flera system och manuell hantering
 • Effektivisera och underlätta inför lönekörning
 • Ju fler användare i Blikk, desto mer tid sparar du på varje enskild granskning

"Vi registrerar all vår tid i Blikk, på det projekt/uppdrag det avser. Blikk håller även koll på vilka resor och andra kostnader som tillhör respektive projekt. Enkelheten och integration med löne- och ekonomisystem har också gjort att vi minskat administrationstiden avsevärt."

Läs mer om hur vi hjälper ARCTIC GROUP

 

Fredrik Åström, VD Arctic Group

"Blikk är molnbaserat, lättanvänt och tillhandahåller mobilapp för medarbetarna på fältet. Det finns funktioner som vi kan växa in i, och sist men inte minst upplevde vi en mycket bra respons från Blikk när vi framförde önskemål och tips och behövde support."

Läs mer om hur vi hjälper LINSON

Martin Sochor, Team leader Linson

"Blikk samlar många av de funktioner som är väsentliga för oss som konsultbolag. Vi har en smidig tidrapportering som underlag för både fakturering och lönehantering. Vi har möjlighet att ta ut ett flertal olika rapporter och kan även hålla koll på siffror såsom debiteringsgrad, registrerade utlägg och tid"

Läs mer om hur vi hjälper ICTECH

 

Anna Forsberg, CFO IcTech

"Med Blikk har vi fått helt nya insikter i hur vi arbetar med försäljning. Vår produktionsplanering har också kunnat organiseras på ett mycket smidigare sätt. Uppföljningen är glasklar och vi orienterar nu våra interna möten runt Blikk och den information vi samlar där."

Läs mer om hur vi hjälper ARCLIGHT FX

 

Gabriella Kalteneckar, COO Arclight FX

"Blikk har gjort att vi har fått mycket större kontroll över våra arbeten. Arbetad tid kommer in dagligen, leverantörsfakturorna hamnar rätt, och projekten är enkla att följa upp."

Läs mer om hur vi hjälper FJÄRRTEK

 

Erik Isaksson, VD Fjärrtek

 

Integrera Blikk med ert ekonomisystem för att minska administrationen

 

Slipp dubbelarbete genom Blikks integration med Visma eEkonomi och Visma Administration. Sammanställ fakturaunderlag direkt och slipp stansande.

Läs mer

Synka kunder och artiklar mellan systemen, skapa upp nya projekt, hämta leverantörsfakturor och överför fakturaunderlag sömlöst.

Läs mer

 

Blikk erbjuder öppet API. Du som integratör kan skapa egna kopplingar för att kommunicera med Blikk och hämta och skriva information till ett annat system.

Läs mer

 

 

Lönehantering med några klick. Överför all rapporterad tidsdata via lönekoder till marknadens vanligaste lönesystem.

Läs mer

 

 

Vill du se hur Blikk kan hjälpa ditt företag? 

Testa Blikk gratis i 14 dagar eller boka en demo idag.