Release notes

Senaste nyheterna

Release Notes – Blikk Pro / Business / Byrå

November 2021
Version 2.8
 • Projektekonomi: möjlighet att omgruppera sina artikeltyper till egna kalkylposter

 • Projektekonomi: kunna sätta budget på kalkylposter & versionshantering av budget

 • Projektekonomi: hämta bokförda värden på kalkylposter

 • Ny layout på rapportsida

 • Ny rapport: Faktureringsöversikt – projekt/kund

 • Ny rapport: Kommentarer per fakturaunderlag


September 2021
Version 2.7.2
 • Bevakningslistor/avprickningslistor i Blikk Byrå

Juni 2021
Version 2.7.1
 • Mobilappen:  Projektlistan har fått sortering & filter
 • Excel-import affärsmöjligheter (Blikk Pro & Blikk Byrå)
 • Det går nu att skapa affärsmöjlighet via vårt API (Blikk Pro & Blikk Byrå)
 • Olästa aviseringar uppe till höger släcks vid klick

Maj 2021
Version 2.7
 • Ny funktionalitet i Blikk Byrå: Uppdragshantering
  Ett sätt för byrån att hålla koll på alla tjänster de utför för sina kunder.
 • Masskapa verifikat av kvitton (både inköp företagskort och privata utlägg)
 • Exportera SIE-och zip-fil för kvitton
 • Admin/byrå kan lägga upp företagskort till medarbetare
 • Lägga upp utläggskategorier som gäller för inköp inom/utanför EU
 • Föreslå samma momssats i fältet avdragsgill moms på representationskategori
 • Möjlighet att växla mellan månad, vecka och dagsvy i Resursplaneringen
 • Skapa bokningar för hela månader åt gången, med möjlighet att upprepa månadsvis
 • Kunna sätta kontospecifik färgsättning och gränsvärden för beläggningsgrad
 • Växla mellan Planerade timmar mot schema / Planerade timmar totalt (Medarbetar-vyer)
 • Kunna dölja projekt som saknar framtida bokningar (Projekt-vyer)
 • Sammanfattande notismail (dagligen eller veckovis)
 • Sammanfattning av notiser på Startsidan
 • Möjlighet att ange valfri rastlängd i minuter (med de ordinarie rastlängderna som valbara förslag)
 • Ny rapport – Uppföljning period
 • Urval i Projektlista och Projektrapport lagras
 • Koppling mellan Blikk och Accountec
 • Ny integration ekonomisystem: Björn Lundén
 • Starta e-signering direkt i Partnerportalen

Februari 2021
Version 2.6.4
 • Testdata vid ny signup
 • Ombyggd attest: Förbättringar för dig som attestansvarig
 • Ombyggd attest: Ny vy för dig som projektledare
 • Projektlistan sorteras numera på senast först
 • Smarta förslag på klockslag vid tidrapportering
 • Matchning av fakturareferenser
 • Bättre översikt på skapade fakturaunderlag
 • Lättare att hantera misslyckade fakturaunderlag
 • Ny rapport: Resultatuppföljning fastprisprojekt
 • Enklare att lägga till fler bilagor samt redigera tillagda parter i e-signeringen

Januari 2021
Version 2.6.3
 • Nya tabeller i projektet under fliken Tid: Resor och traktamente/tillägg samt Maskin/utrustning med möjlighet att se info och redigera det fakturerbara antalet
 • Möjlighet att dölja personnummer i den e-signerade versionen av ett dokument
 • Justeringar i Avstämningsrapporter
 • Vid koppling till Fortnox har man möjlighet vid skapandet av fakturaunderlaget att sätta ett annat fakturadatum än dagens datum (observera att alla rapporter i Blikk fortsatt utgår från när fakturaunderlaget skapades, inte det fakturadatum man anger själv)
 • Nu får man ett samlat mail från Partnerportalen om man laddar upp flera dokument samtidigt
 • Förhandsgranskning av PDFer och bilder i Partnerportalen för både byrå och slutkund
 • Möjlighet att flytta filer mellan mappar i Partnerportalens dokumenthantering
 • Debiterbar tid och debiteringsgrader syns inte i tidrapporteringen om man i sin rapporteringsprofil inte kan se/redigera den fakturerbara tiden
 • Mer information i projektet på de kvitton som finns registrerade (bland annat förhandsgranskning)
 • Anteckningar på kundkortet i mobilen

December 2020
Version 2.6.2
 • Massredigering av kontakter
 • Massredigering av projekt
 • Ny säljöversikt under Affärsmöjligheter
 • Möjlighet att ange säljbudget per månad och säljare
 • Utökade valmöjligheter i Projektrapporten, bla att kunna öppna direkt på skärm eller ladda ner som excel
 • Koncernstruktur – kunna ange moder- och dotterbolag på ett företag
 • Kunna ange att en person är kontakt på flera företag
 • Möjlighet att importera användare via excelfil
 • Kunna lägga till uppgifter från uppgiftsmallar i uppgiftstavlor
 • Fler filtreringar i projektlistan
 • Kunna växla mellan att se kundfakturor och fakturaunderlag inne i projektet
 • Filuppladdning av större filer (upp till 300MB) i Partnerportalen

Oktober 2020
Version 2.6.1
 • Automatisk kvitto-tolkning av belopp, moms, datum och kategori
 • Automatisk tidrapportering vid stängd dag (för de som tex enbart ska rapportera avvikelser från schema)
 • Favorit-markering av projekt för snabbare tidrapportering och bättre översikt
 • Snabbare listor av projekt och samlingsprojekt
 • Bättre förslag vid tidrapportering (bla favoriter, senaste projekt, och förslag från planering)
 • Lättare bläddra mellan dagar och veckor i mobila tidrapporteringen
 • Kunna registrera kvitto/utlägg för medarbetare (för administratörer och attestansvariga)
 • Valbart med summerings-sida i projektrapporten, samt möjlighet till sidbrytning per huvudgruppering.
 • Export av affärsmöjligheter till Excel
 • Valbart att visa pris ink. eller ex moms i offerter
 • Summering av arbetad tid per kund och projekt i månadsvyn
 • Skicka välkomstmail till flera användare samtidigt
 • Spårbarhet på artiklar, vem har lagt till och när
 • Knapp för att rensa alla uppgifter om en resa i tidrapporteringen
 • Hantera mallar i partnerportalens dokumentcenter
 • Visa vilka användare hos kunden som har åtkomst till delade mappar i dokumentcenter
 • Mail-notiser till medarbetare vid tillbakaskickat kvitto från attest
 • Notis till attestansvarig vid ledighetsansökan
 • Snabbare laddning av uppgifter i mobilen

September 2020
Version 2.6
 • Ny inloggningsmetod valbar: BankID
 • Månadsvy i tidrapporteringen
 • Styra vad som går att rapportera i olika rapporteringsprofiler
 • Två nya versioner av Blikk: Easy och Documents
 • Meddelandefunktion och dokumentdelning mellan byrå och slutkund
 • Förbättringar och fler notiser i Partnerportalen
 • Möjlighet att tidrapportera för längre period
 • E-signering även i Business
 • Möjlighet att köpa till Resursplanering (ledighet och sjukanmälan) i Easy och Business
 • Olika engagemang beroende på session i webbläsaren
 • Möjlighet att testa olika versioner under trial-period
 • Som byrå kunna få sina kunders licenser på samlingsfaktura

Juni 2020
Version 2.5
 • Schema – möjlighet att reglera startdatum och kommande schema
 • Flerveckorsschema
 • Säsongsschema
 • Utökad info om man pilar ner projekt
 • Sammanställning överst i Samlingsprojekt samt förbättringar på tidsfliken
 • Alla projekt syns i gantt-vyn (även fristående)
 • Kunna gruppera projektlistan på kund, projektledare, samlingsprojekt, mfl
 • Analys av ekonomi vad gäller löpande tidrapporter i analysverktyget
 • Kunna gruppera arbetad och debiterbar tid på år, månad, vecka och dag i analysverktyget
 • Resursplaneringen ur Beta
 • Kunna planera timmar per dag eller timmar för hela perioden
 • Två nya ekonomiska rapporter för att kunna göra bokslut och periodavstämningar
 • En omfattade projektrapport där man väljer innehåll och grupperingar själv

Maj 2020
Version 2.4
 • Namnbyte: Order byter namn till Projekt
 • Namnbyte: Projekt byter namn till Samlingsprojekt
 • Namnbyte: Upparbetat byter namn till Att fakturera
 • Uppgiftstavlor flyttar ut från Samlingsprojekt och in som en undermeny till Uppgifter
 • Uppgiftstavlor går att koppla till Projekt eller ha helt fristående
 • Möjlighet att flytta uppgifter till andra tavlor (och i förlängningen till andra projekt)
 • Permanent kollapsad sidomeny
 • Möjlighet att se bokförda fakturor från eEkonomi inne på projektet

April 2020
Version 2.3.2
 • Ny layout på orderlista och projektlista
 • Kunna välja prissättning när en order skapas från offert eller affärsmöjlighet
 • Justeringar i sidomeny på mindre skärmstorlekar
 • Avrundningsregler för fakturerbar tid
 • Ny vy för Ledighet & sjukanmälan
 • Ny modul för e-signeringar
 • Prognos-linje i Tidsfliken på Order
 • Summarad på Artikelfliken på Order
 • Utökat rapporterna EK3 och EK7 med etikett-filter, orderväljare och möjlighet att ladda ner som excel
 • Filtrera order- och projektdeltagare på användareetikett
 • Förbättrad artikelhantering vid tidrapportering i desktop och mobil
 • Särskilja systembehörighet i Partnerportal från Byrå-kontot
 • Visar resursplaneringen i appen under menyn Uppgifter
 • Döljer avslutade ordrar i Resursplaneringen
 • Utökade värden i order-export
 • Kunna ta bort de artikelrader man själv lagt dit på ordern
 • Ändra medarbetare på en befintlig bokning i Resursplaneringen
 • Filtrering på prissättning i analysverktyget
 • Kunna skapa kundfaktura från ordern direkt
 • Visa projektnamn i tidrapporteringen
 • Knapp för att ta sig tillbaka till ordern från fakturaunderlaget för att kunna göra justeringar

Mars 2020
Version 2.3.1
 • Automatiskt skapa bokföringsprojekt i samband med ny order
 • Alla dropdowns med multival får en välj alla/ingen-funktion
 • Information om vad en medarbetare är inplanerad på vid hover i resursplaneringen
 • Kunna klicka upp order direkt i resursplaneringen
 • Kalender på startsida med dagens planering och uppgifter
 • Gemensamma vyer i resursplaneringen
 • Filtrering samt prissättning i order-export
 • Möjlighet att lägga till fler administratörer i partnerkonto
 • Hantera Maskin/utrustning i fastpris
 • Mer info i detaljerat löneunderlag
 • Orderlistan behåller sin sida när man öppnar och stänger en order
 • Basic-licensen kan klicka på kund i order och få kontaktinformation
 • Filtrering på Ansvarig säljare i orderlista
 • Om man angett rabatt på ordern visas redigeringsfältet rabattsats på fakturaunderlaget
 • Inträffade fastpris-betaltillfällen syns vid markering i Endast ordrar klara för fakturering
 • Order- samt Ekonomi-flik på kontaktkort i Blikk Business
 • Kopieringsfunktion ett kort i uppgiftstavla
 • Mejlnotiser vid ledighetsansökan
 • Möjlighet att inaktivera flera typer av objekt i systemet

Februari 2020
Version 2.3
 • Resursplanering / Planering – BETA
  För att kunna se modulen Planering måste en administratör på ditt företag gå in under Inställningar/Företagsinställningar och bocka i modulen Resursplanering. Här kan du även aktivera Ledighetsansökan och Sjukanmälan. 
 • Ledighetsansökan & Sjukanmälan – BETA
 • Mobilapp på engelska
 • Noteringsfält och etiketter på användare
 • Redigera/dölj urval på prissättning per deltagare och aktivitet
 • Snabbåtkomst för att ladda ner kvitto-underlag
 • Nytt diagram inne på fliken Tid – ackumulerade värden
 • Etiketter, bokföringsprojekt, resultatenhet samt skapat-datum i Order-export
 • Totalsumma under fastpris-betaltillfällen
 • Kortansvarig i vyn Hantera kort
 • Fakturatext på orderbekräftelse
 • Flytta överförd leverantörsfaktura till annan order
 • Åtkomst för supporten förlängd till 1 vecka
 • Projekt- och resultatenhetkonterad PaXml-fil – BETA

December 2019
Version 2.2.1
 • Utökad sammanställning i desktop/mobil över vad som är rapporterat
 • Filter i Upparbetat – endast visa klarmarkerade ordrar
 • Markera alla fakturaunderlag samtidigt för arkivering
 • Sökbara aktiviteter i tidrapporteringen
 • Bransch på kontaktkort
 • Förtydligande kring påbörjad rapportering av dag
 • Snabbsök tillgänglig i hela systemet
 • Ny analys: Interntid
 • Förhandsvisning av leverantörsfakturor i PDF
 • Excelexport över rapporterade artiklar på order/projekt
 • Rapport/excelexport över fördelning av tid och tidskoder
 • Rapport över Upparbetad tid per kund
 • Ekonomiska rapporter- Belopp fakturaunderlag & Summering fakturerad tid/artiklar

November 2019
Version 2.2
 • Fliken Tid har fått nytt utseende
 • Ytterligare möjligheter att kalkylera tid – månads/veckovis, på aktivitet och på deltagare
 • Orderbekräftelse (kan skrivas ut av orderansvarig, ansvarig säljare, projektledare och administratör)
 • Nya rapporter för upparbetat, upp- och nedskrivning
 • Rapporter för användare: anhöriglista och inställningsexport
 • Fler filtreringsmöjligheter i Upparbetat
 • Syns vilka användare som arbetar i med fakturering för att undvika dubbletter
 • Möjlighet att attestera direkt från Upparbetat
 • Ny layout vid skapande av fakturaunderlag
 • Större valfrihet kring gruppering och layout för rader i underlaget
 • När man ska skapa ett fakturaunderlag visas samma inställningar förvalda som senaste underlaget som skapades mot kunden
 • Utökad kontaktsök
 • Ny hantering av kundnummer
 • Kund läggs upp i ekonomisystem vid sparande om den fått ett kundnummer
 • Ny analys för frånvaro
 • Kolumn för Inget datum flyttad längst till vänster för ökad tydlighet
 • Töm-funktion på tillägg
 • Min profil – framgår vilken licens och behörighet användaren har

Oktober 2019
Version 2.1.1
 • Möjlighet att ändra ordernummer på redan skapad order
 • Kunna lägga till order mot flera kunder samtidigt
 • Få förslag när man ska skapa bokföringsprojekt direkt från ordern
 • Möjlighet att ta ut rapport för företagskort på ett specifikt kort

September 2019
Version 2.1
 • Nytt smidigare formulär när man skapar ny order
 • Prissättningsalternativ vid löpande fakturering: Timpris per deltagare och aktivitet
 • Prissättningsalternativ vid fastpris: Återkommande betaltillfällen
 • Möjlighet sätta olika artikelnummer på fastpris-rader
 • Tidbank – total logg över samtliga händelser per medarbetare
 • Avtalsmodul med e-signering
 • E-signering på filer på Kontakt, Affärsmöjlighet, Order
 • Förändrad hantering av Uppgifter, visas från startdatum
 • Fråga vid ny kund om man vill skapa affärsmöjlighet eller order
 • Kunna sätta varningsgränser på order i antal timmar och totalfakturering
 • Projekt- och resultatenhetskonterad lönefil för Visma Lön
 • Ny Business Intelligence-analys över arbetade och fakturerbara timmar per medarbetare, kund, order, osv
 • CRM-anpassningar med Ekonomi och Tid på kundkortet
 • Kunna stänga en löneperiod när man tar ut lönefil, varnar användare om att kontakta löneadministratör vid ändringar
 • Starta/stoppa klocka på order, uppgift och interntid
 • Visuella förändringar i Partnerportalen – kunna ange åtkomst till kund för byråmedarbetare, ändra fakturauppgifter/mottagare
 • Mer info in dropdown för kontaktväljare
 • Klickbara telefonnummer och epost i kontaktlistor
 • Excelexport av leverantörsfakturor och maskintid
 • Kunna se sin egen tid på Order (fliken Tid syns för alla orderdeltagare, filtrerat på sin egen tid)
 • Kunna visa projekten i listform
 • Förhandsvisning av kvitto i PDF-format vid registrering
 • Inställning för att automatiskt föreslå kundnamn som prefix på ordernamn

Juni 2019
Version 2.0.1
 • Uppgiftsmodul i mobilen
 • TB och TG på offerten
 • Försättsblad och bilagor på offert
 • Möjlighet att rapportera tid till 00:00
 • Visar inte överföringsdatumet utan leverantörsfakturans fakturadatum inne på ordern och på fakturaunderlaget
 • Kundens referensmärkning kommer med till Fakturainformation i Fortnox om fakturaunderlaget bara gäller en order
 • Nu finns möjlighet för kund att kunna rensa sitt konto på all information (inte inställningar)
 • Filtrera på projektkategori i Projektöversikt
 • Sökfunktion för Nyheter och rutiner
 • Swipe i projekttavlan i mobilen
 • Möjlighet att se offerter i mobilen
 • Kontaktpersoner på företag i mobilen

Maj 2019
Version 2.0
 • Beta-taggar är nu borta från modulerna Startsida, Uppgifter, Affärsmöjligheter och Projekt
 • Nya funktioner i appen: Nyheter, Uppgifter, Säljtavla och Projekt
 • Man kan nu skicka offert till kund direkt från Blikk
 • Möjlighet att kräva e-signering på offert (med BankID)
 • Kundportal där slutkund och säljare kan kommunicera kring offerten
 • Ny layout gällande licenser, användare, konto och betalning under Administrera
 • Uppdaterad hantering av import från Fortnox och Visma eEkonomi

April 2019
Version 1.2.2
 • Upp- och nedskrivning av tid i fakturaunderlaget
 • Kopiera order (även möjlighet att ta med artiklar, deltagare och filer)
 • Möjlighet att på ordernivå begränsa vilka tidsartiklar och aktiviteter som man ska kunna rapportera på
 • Rapport för alla tidrapporter med möjlighet att filtrera och se resultatet direkt på skärm
 • En vy för Medarbetare (under Kontakter) med telefonnummer och mailadress
 • Etiketter på Kontakt, Order, Projekt och Affärsmöjlighet möjliggör ytterligare filtreringsmöjligheter
 • Separera Order och ÄTA inne på Projekt, samt välj om ni ska jobba med ÄTA-hantering i ert konto
 • Kalkylerad kostnad och intäkt samt kalkylerade timmar kommer med från Offert till Order
 • Möjlighet att behörighetsstyra modulen Affärsmöjligheter
 • Valbart bokföringskonto per företagskort
 • Kunna ange att det ska vara tvingande med kommentar på Order
 • Även kunna ange att det ska vara tvingande med intern kommentar på Interntid och Frånvaro

Mars 2019
Version 1.2.1
 • Utökad excelexport för tidrapporter
 • Fritextrader på order
 • Utökad deltagarväljare på order
 • Utökade textfält på offert
 • Utökade textfält på order
 • Ny flik: Tid på projekt
 • Utökad sortering på Alla uppgifter
 • Estimat samt summerat estimat på uppgifter i tavla
 • Kunna klarmarkera alla kort i en lista
 • Sökfunktion i Uppgiftstavlan
 • Möjlighet att ta ut epostadresser på alla kontakter
 • Rättning av flertalet mindre buggar

Februari 2019
Version 1.2
 • Startsida i BETA
 • Uppgifter i BETA
 • Affärsmöjligheter i BETA
 • Anteckningsfunktionen för order finns nu i mobilen
 • Kvitton visas på fliken ekonomi, och man kan även lägga påslag på kvitton i kvittoregistreringen
 • Justering i den visuella statistiken på fliken Tid
 • Visar nu orderdeltagare på Orderutskrift
 • Kan lägga en levfaktura mot en avslutad order
 • Byt texten Kontant/ospecificerat kort till Privat utlägg
 • Nya orderrapporter
 • Lägg till nummer på dropdown för resultatenhet
 • Möjlighet att redigera orderdeltagare i mobilen
 • Spara & stäng-knapp på order

Januari 2019
Version 1.1
 • Från och med nu kommer leveranser som versioner med ett eget versionsnummer
 • Nu finns anteckningsfält inne på order (i desktop)
 • Man kan nu på en tidkod sätta en förklaring så den anställde i tidrapporteringen kan se när koden ska användas
 • Nu finns möjlighet att välja vad tidkoden ska heta vid vidarefakturering
 • Man kan välja vilken momssats som ska föreslås vid registrering av kvitton på olika utläggskategorier
 • I vyn där du väljer vilken order som leverantörsfakturan ska kopplas till ser du nu bokföringsprojektsnummer
 • Tid rapporterad mot fastprisorder syns nu som debiterbar i tabellen i attestvyn
 • Förändring i Branschen Ekonomi, som nu heter Byråpartner och per automatik ger Partnerportalen

Maj 2018
Version 1.0
 • Första release

Release Notes – Blikk Classic

Version 1.26

2019-04-23

 • Vid import av artiklar från ekonomisystem tar vi nu endast hänsyn till artikelnummer
 • En administratör kan editera stängningsdatum på en affärsmöjlighet
 • Utökad export av tidrapporter där allt som rapporterats går att få ut i Excelformat
 • Vid skapande av fakturaunderlag kan man nu själv välja om man vill att underlaget ska skickas över till ekonomisystemet
 • Återställ fakturaunderlag är numera en egen knapp
 • Via API:et går det nu hämta värden baserat på artikel- och kundnummer
 • Rapporten Kvitton & Utlägg går nu filtrera per kort
 • Finns nu en markera alla/ingen-ruta i Upparbetat (sida 2)
 • Inte längre problem att använda < > i projekt- och orderbeskrivning
Version 1.25.4

2019-03-10

 • Buggrättningar

Version 1.25.3

2019-01-26

 • Buggrättningar

Version 1.25.2

2018-12-09

 • Buggrättningar

Version 1.25.1

2018-10-05

 • I samband med att du skickar en offert från en affärsmöjlighet får du nu möjlighet att själv kopiera länken till offerten.

 • Mindre åtgärder och förbätringar

Version 1.25.0

2018-09-05

 • Flera nya rapporter relaterat till ekonomi.

 • Mindre åtgärder och förbätringar

Version 1.24.1.8

2018-08-16

 • Mindre åtgärder och förbätringar
Version 1.24.1.7

2018-06-15

 • Förbättringar i alla utläggsrapporter samt i rapporterna TM8, KT2 samt TT3

 • Mindre åtgärder och förbätringar

Version 1.24.1.6

2018-05-13

 • Förbättringar i artikelimport från ekonomisystem
 • Man får nu själv välja om den externa ärendehanteringen ska vara aktiv.
 • Det skickas nu notiser när kund svarar i ett ärende.
 • Mindre åtgärder och förbätringar
Version 1.24.1.5

2018-04-15

 • Nu visas en notis om det finns utlägg för attest
 • Förbättringar i rapport TM3
Version 1.24.1.4

2018-03-28

 • Mindre åtgärder och förbättringar.
Version 1.24.1.3

2018-03-22

 • Mindre åtgärder och förbättringar.
Version 1.24.1

2018-02-27

 • Justeringar i Attest.
 • Mindre åtgärder och förbättringar.
Version 1.24

2018-02-26

 • Nu kan man ta med dokument från affärsmöjlighet även till snabborder
 • Lagt till löneform på medarbetare, detta gör det möjligt att dölja vissa personer exempelvis i löneunderlag.
 • Nu är det möjligt att lägga till kreditkort under ”Hantera kort”
 • Nu varnar systemet när du försöker lägga upp ett företag när organisationsnummret redan finns.
 • Omarbetad attestvy.
 • Registreringsdatum på utlägg.
 • GDPR-anpassningar och registerutdrag
 • Nu visas företagsnamn i instämplingsvyn.
 • Nu kan man välja att dölja priser för en användare.
 • Flertalet mindre åtgärder och förbättringar.
Version 1.23.4.2

2018-02-09

 • Bytt namn på projektfliken ”Planering” till ”Moment”.
 • Mindre åtgärder och förbättringar.
Version 1.23.4

2018-02-08

 • Nu får man inte en fråga om att avsluta order vid fakturering om ordern redan är avslutad.
 • Nu följer priset från affärsmöjligheten över när man vill skapa ett projekt/order av typen fastpris.
 • Mindre åtgärder och förbättringar.
Version 1.23.3

2018-01-14

 • Nu hanteras leverantörsfakturor av typen kredit.
 • Nu visas ärenden i kundkortet i fleras sidor.
 • Nu kan man avsluta ordern vid fakturering då man fakturerar direkt via ordern.
 • Nu kan man exportera löneunderlag till Kontek-lön.
 • Mindre åtgärder och förbättringar.
Version 1.23.2

2018-01-07

 • Nu finns ett nytt menyalternativ under Fakturering, ”Leverantörsfakturor” där alla leverantörsfaktror från ekonomisystemet listas samt alla inlästa leverantörsfakturor.
 • Mindre åtgärder och förbättringar.
Version 1.23.1.3

2017-12-29

 • Det är nu möjligt att ladda upp flera kvittobilder under utlägg samtidigt.
 • Mindre åtgärder och förbättringar.
Version 1.23.1.2

2017-12-28

 • Nu finns dokumentation även för artiklar i vår api-dokumentation
Version 1.23.1

2017-12-19

 • När man tar bort en artikel ur artikelregistret så konverteras tillagda artiklar till fritextartiklar.
 • Nu framgår kundnamn på rapporten TP1.
 • Nu framgår anteckningar (specifikationer) när man granskar tidrapporter.
 • Mindre åtgärder och förbättringar.
Version 1.23.0.0

2017-12-16

 • Notiscenter, välj själv vilka notifieringar du vill få och hur ofta.
 • Mallar för checklistor och kontrollpunkter.
 • Rapporter
 • Öppet API
 • Partnerportal
 • Avsluta order vid fakturering.
 • Rapportera tid direkt på en order.
 • Mindre åtgärder och förbättringar.
Version 1.22.3.1 och tidigare

Version 1.22.3.1 2017-11-25

 • Nu visas tidstypen på ett detaljerat fakturaunderlag.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.22.3 2017-11-20

 • Nu synkroniseras personnumret vid import/export av privatpersoner mot ditt ekonomisystem.

 • Nu hanteras företags- och person-sökningar via Checkbiz.se istället för Allabolag.se.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.22.2.3 2017-11-13

 • Nu är export av kund- och personregistret i samma format som importformatet.

 • Det är nu möjligt att låsa upp ett attesterat utlägg/kvitto.

Version 1.22.2 2017-11-06

 • Ny rapport ”Pågående arbeten”.

 • Nu kan man markera en användare som ”Inaktiv”, användaren dyker inte längre upp i listor och kan inte logga in i systemet.

 • Det är nu möjligt att ange status när man registrerar ett ärende.

 • Nu kan ni ange om resursplanering eller veckoplanering ska vara startsida när man klickar i menyn.

 • Vid förlorad affär så tas eventuell resursplanering bort.

 • Använd SMS-mallar vid utskick från tidrapporteringen.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.22.1.2 2017-10-29

 • Alla rapporter som visar fakturerbar tid tar nu med tid rapporterad mot fastprisordrar.

 • Nu finns en SMS-knapp i lilla kontaktkortet.

 • Mer förbättringar i mobil tidrapportering.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.22.1.1 2017-10-25

 • Nu kan man redigera utlägg så länge de inte är attesterade.

 • Nu kan man som admin redigera andras utlägg.

 • Försökt göra tidrapportering i mobilen lite enklare och tydligare.

Version 1.22.1.0 2017-10-24

 • Ange attestdatum när du attesterar flera utlägg samtidigt.

 • Nu är det möjligt att filtrera på status bland ordrar i kund- och kontaktkortet samt under ”Mina”.

 • Resultatet i sökningen (längst upp i sidan) så visas nu affärsmöjligheter samt kundnummer på kunden.

 • Vid bokning av personalkostnad så varnar nu Blikk om det finns tidigare bokningar som överlappar aktuellt datum.

 • Då Visma e-Ekonomi saknar ett fält för fakturatext så läggs nu angiven text till direkt i fakturaunderlaget.

 • Ärenden med status ’Avvakta’ visas inte längre som försenade i mobilen.

 • Nu attesteras inte längre den egna tidrapporten/utlägget bara för att man är administratör.

 • Gjort åtgärder/knappar kring attestering/stägning av tidrapporter tydligare.

 • Nu sorteras ärenden i mobilen under ”Mina” på samma sätt som i datorn.

 • En uppgift i mobilen visar nu vilket företag, person, projekt eller ärende som den är kopplad till.

 • Nu visas kundnummer när man söker efter företag i sidhuvudet.

 • Lagt till möjlighet att söka bland registrerade kvitton med hjälp av kommentaren, skapat datum och medarbetare.

 • Sökfunktion i projektlistan i mobilen.

 • Ändra namn på en fritextartikel efter att den lagts till på en order i ordermodalen.

 • När en order kopplad till ett ärende avslutas skickas ett e-postmeddelande till ärendeansvarig.

 • Listan ”Mina” ordrar tar nu även med ordrar där aktuell användare är säljansvarig.

 • Flertalet mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.22.0.2 2017-10-15

 • Nu visas antalet olästa ärenden för både användaren och hela företaget i sidomenyn. Håll muspekaren över den röda texten för att få upp en förklaring.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.22.0.1 2017-10-10

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.22 2017-10-08

 • Vid export av kundregistret så skrivs nu alla adressuppgifter ut och uppdelade på olika kolumner.

 • Kalenderintegration med Microsoft Office 365 och Google Apps/G Suite.

 • På ett projekt är det nu möjligt att ange att alla användare ska ges behörighet så behöver ni inte lägga till varje användare.

 • Det är nu möjligt att se vilka ordrar som oattesterade timmar i upparbetat är rapporterad mot.

 • Lägg till konstnadsställe på ett kreditkort så föreslås konstnadsstället automatiskt vid bokföring mot ekonomisystemet.

 • Skapa ett nytt ärende direkt från översikten.

 • Bättre prestanda vid hämtning av projektekonomi.

 • Flyttat inställningen för ”Tillåt fakturering direkt från order” till order-inställningar.

Version 1.21.1.2 2017-09-21

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.21.1.1 2017-09-18

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.21.1 2017-09-17

 • I projekt- och orderekonomi så visas nu uträknad schablonkostnad för personalkostnad även om ingen bokning skett.

 • Nu kan man öppna fakturor direkt i ordern även om man inte är administratör eller har rollen fakturering.

 • Det är nu möjligt att ange en kostnad på maskiner och bilar och detta tas nu med i projekt- och orderekonomi.

 • Vi har ändrat lite i utseende på rapporten Projektekonomi (R12) så den bättre matchar utseendet mot projektekonomi inne på ett projekt.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.21.0.7 2017-09-15

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.21.0.6 2017-09-10

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.21.0.5 2017-09-07

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.21.0.4 2017-09-05

 • Nu syns bara ”Att fakturera”-rutan i leverantörsfaktura-fönstret om ordern är löpande.

 • Nu kan även säljansvarig hantera artiklar i ordrar.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.21.0.3 2017-09-01

 • Åtgärdat ett problem med det nya fakturaunderlagsutseendet som uppstod om man var kopplad till Visma eller Fortnox.

Version 1.21.0.2 2017-08-30

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.21.0.1 2017-08-29

 • Snyggat till mejlet som skickas ut vid nytt registrerat ärende.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.21 2017-08-27

 • Omarbetad projektekonomi för att göra den bättre och mer informativ.

 • Nu är det möjligt att se ordereknomi för en order under fliken ”Ekonomi” på samma sätt som på ett projekt.

 • Nu har vi lagt till stöd för Hemkomstkontroll.

 • När du tar bort en rad från ett fakturaunderlag kan du nu välj att behålla rapporten för senare fakturering eller bara ta bort raden från underlaget.

 • Fler fält på order, er referens, vår referens, märkning, fakturareferens och fakturatext.

 • Nu hanterar Blikk om artiklar är inaktiva i ert ekonomisystem.

 • Nu kan man in resursplaneringen se om en resurs är bokad på en annan aktivitet direkt i aktivitetsvyn.

 • Vi har lagt till fältet ”ansvarig säljare” på order.

 • Nu är det möjligt att fakturera direkt från en order.

 • Det är nu möjligt att ändra företag och kontakt på ett projekt och order även om det finns rapporter mot detta.

 • Ny fakturaunderlagsutseende med endast totalsummor.

 • Möjlighet att föra utlägg mot ordrar även om ordern inte ska faktureras.

 • Utökat informationen på en artikel med inaktiv, tillverkare och EAN-nummer.

 • Som administratör är det nu möjligt att låsa upp och attestera veckor.

 • Bättre gränssnitt för att hantera dina kreditkort

 • Massor med mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.20.4 2017-08-22

 • Nu kan man redigera priser för projekt igen.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.20.3 2017-08-21

 • Nu är utlägg och kvitton indelat i separata flikar under Tid > Kvitton och utlägg.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.20.2 2017-08-07

 • Nu kan man starta en support-chatt genom att klicka på ”Hjälp”-knappen i sidhuvudet och sedan på ”Starta chatt”.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.20.1 2017-08-02

 • Nu kan man filtrera endast medarbetare om man så önskar i statistiken-rapporten ”Tid per arbetsmoment”.

 • Nu visas ej rader med priset eller antalet 0 som en röd ruta i fakturaunderlaget.

 • Nu föreslås den senaste rapporterade bilen när man ska registrera en resa.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.20.0.9 2017-07-11

 • Nu visas försenade uppgifter och ärenden i påminnelserutan till höger i fönstret.

 • Skicka e-post även om telefonnummret innehåller +-tecken.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.20.0.6 2017-07-03

 • Nu visas inte löneunderlag som preliminära när löneperioden sträcker sig utanför den anställdes anställningsperiod.

Version 1.20.0.2 2017-06-27

 • Status visas i listan över Mina – ordrar.

 • I ett ärende är det nu möjligt att ta fram kundens adress till ärendet.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.20.0.1 2017-06-26

 • Nu översätter Blikk alla landskoder vid överföring av kund till Visma.

 • När vi läser in kontakter från Visma så sätts e-postadressen även till faktureringsadressen.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.20 2017-06-25

 • Unika kund och order priser för artiklar och prislistor

 • Intranät i mobilen.

 • Nu finns försäljning även i mobilen.

 • Ärendehantering i mobilen.

 • Ny och bättre artikelväljare, både i desktop och mobil.

 • Lägg till artiklar till en order direkt i mobilen.

 • Ange inköpspris på en artikel som rapporterats på en order.

 • Möjlighet att besvara ett ärende även om man inte valt att koppla en kund/kontakt till ärendet.

 • Nu är det möjligt att ange huruvida en bil är förmånsbil eller företagsbil som markeras rapporterad resa automatiskt för löneersättning

 • Nu visas status för order kopplad till ett ärende direkt i ärendelistan.

 • Det är nu möjligt att sortera listan över projekt.

 • Vid resursplanering under veckoplanering så visas nu ordern när man väljer att skapa en ny order.

 • När man söker efter order så söker Blikk även bland privatpersoner.

 • I fakturaunderlaget visas nu även fakturaadress 2 om en sådan finns angiven på företaget.

 • Om användaren har licenstypen och inte orderansvarig så visas inte längre alla information och det är inte längre möjligt att redigera alla information.

 • Det är nu möjligt att ställa in i Blikk huruvida man vill att projektnummret ska användas i kommunikation med ekonomisystemet eller projektnummer + ordernummer.

 • Summan av antal rapporterade timmar för klockslag visas nu direkt i tidrapporteringsmodalen.

 • I kundkortet visas nu både moderbolag och dotterbolag.

 • Prestandaförbättringar i tidrapporteringen.

 • Skriv ut fakturaunderlag utan priser.

 • Ange inköpspris på artiklar direkt i ordern.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.19.3.6 2017-06-19

 • Nu är kontaktpersoner i projektorganisationen klickbara.

 • I personlistan så visas inte längre kontaktkortet när man klickar på en kontakt utan man hamnar direkt på kontaktsidan.

 • Epost och SMS om tilldelad uppgift innehåller nu en länk till uppgiften.

Version 1.19.3.5 2017-06-11

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.19.3.4 2017-06-09

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.19.3.3 2017-06-05

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.19.3.2 2017-06-03

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.19.3.1 2017-05-30

 • Mindre åtgärder och förbättringar för surfplattor.

 • Åtgärdat ett problem med att ladda ned bifogade ärendefiler.

Version 1.19.3.0 2017-05-25

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.19.2.0 2017-05-21

 • Nu visas kundfakturor (från ekonomisystemet) i kundkortet oavsett om man valt att fakturera via ekonomisystemet.

 • Nu är det möjligt att ta bort ett fakturaunderlag samt återställa de rapporter som fakturerats så att dessa åter dyker upp under upparbetat.

 • I kund- och kontaktkordet under fliken ärenden visas nu senaste 50 registrerade ärenden oavsett status.

 • Nu visas bokningar gjorda i resursplaneringen även i veckoplaneringen.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.19.1.0 2017-05-14

 • Nu har vi byggt ut attestfunktionen för tidrapportering. Det är nu möjligt att stänga/attestera veckor utan tidrapporter samt attestering och stägning av dag/vecka är nu frikopplat för en enskild tidrapport.

Version 1.19.0.1 2017-05-07

 • Vid omvänd byggmoms så sätts nu automatiskt momsregistreringsnummer vid överföring till visma.

Version 1.19.0.0 2017-05-07

 • Nytt rapportpaket med flertalet olika rapporter.

 • Nytt utseende på projektekonomifliken i ett projekt. Nu ser du utfall (fakturerat), upparbetat samt kostnader.

 • Nytt bättre utssende vid bokföring av utlägg mot ekonomisystemet.

 • Nu kan du ange om ett tillägg ska räkna bort från timbanken.

 • Nu är det möjligt att koppla bort ett avtal från ett ärende.

 • Nu är det tidigare artikel-fältet i offert uppdelat i två fält: Artikelnummer och Artikel.

 • Förbättrat förslag av ordrar när man ska välja vad man ska tidrapportera på.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.18.0.5 2017-05-01

 • När du skapar ett schema så sätter Blikk automatiskt storhelger till 0 timmar.

Version 1.18.0.4 2017-04-28

 • Vid vunnen affär får man nu en följdfråga vad man vill göra även om man inte har projektmodulen.

 • Mindre åtgärder och förbättringar för offert.

Version 1.18.0.3 2017-04-26

 • Nu visas datum om titel för betalplaner i upparbetat.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.18 2017-04-23

 • Nu kan man skapa offerter i PDF-format.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.18 2017-04-22

 • Nu kan man ange löneart/registreringskod som gäller för frånvaro och timanställda.

 • Nu uppdateras raden för kvitto med verifikatnummer när man bokför ett kvitto.

 • Nu visas milersättning på löneunderlaget om den anställde har en ersättning angiven.

 • Ladda ner outlook-plugin direkt från Blikk genom att klicka på ditt namn längst upp till höger i Blikk.

 • Mindre grafiska åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.17.4 2017-04-18

 • Nu visas avvikelse mot schema även om användaren inte har några framtida tidsrapporteringar.

 • Åtgärdat ett fel då det inte gick att skapa uppgift i mobilen.

 • Mindre grafiska åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.17 2017-04-10

 • Systemet importerar inte kunder som markerats som inaktiva i Visma.

 • Det är nu möjligt att lägga till anteckningar till en uppgift.

 • Bokför era kvitton mot ekonomisystemet.

 • Det är nu möjligt att flytta en tidrapport om du rapporterat på fel dag eller order.

 • Du kan nu välja ”Alla” medarbetare som deltagare i projektorganisationen.

 • Ta ut en Paxml-fil över alla anställda för import till ekonomisystemet.

 • Planera interntid i resursplaneringen.

Version 1.17.16.1 2017-04-06

 • Nu kommer även artiklar med minus som antal med i faktureringen.

Version 1.17.16 2017-04-03

 • Nu sätter inte längre Blikk slutdatum på projekt när dessa överförs över till ekonomisystemet.

 • Flertalet mindre fixar och förbättringar i resursplaneringen.

Version 1.17.15 2017-03-30

 • Nu synkroniseras även internprojekt över till ekonomisystemet.

 • Mindre grafiska åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.14 2017-03-29

 • Vid bokning av personalkostnader så summeras nu timmar för overhead automatiskt.

 • Nu visas verifikatnummer i listan över bokade personalkostnader om ni har kopplat Blikk mot ert ekonomisystem.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.13 2017-03-26

 • Boka personalkostnader för projektet, om du har valt att koppla ditt ekonomisystem till Blikk så överförs dessa automatiskt.

 • Det är nu möjligt att ange huruvida du vill synkronisera dina projekt med eknomisystemet.

 • Nu kan man ange huruvida kostnad för tillägg ska vara en procentuell kostnad sett till priset för tidstypen istället för endast en fast kostnad.

 • Vi har ändrat så att vi använder standardartiklar istället för standardkonton vid kontering i fakturering och kopplingen mot Fortnox.

Version 1.17.12 2017-03-23

 • Nu kan alla användare med licensen Standard skapa och redigera nyheter.

 • Nu kan man filtrera attesterade kvitton och utlägg på attest-datum.

 • Nu kan man säga upp sitt Blikk-abonnemang i Admin.

 • Nu kan man SMS:a personer och medarbetare direkt i mobilen.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.11 2017-03-21

 • Det är nu möjligt att ange ett övergripande projektnummer som ska användas i kommunikationen med ekonomisystemet istället för ett projekt per arbetsorder.

 • Snabbplanera arbetsorder direkt när du skapar arbetsordern.

 • Lägg till personnummer på kontaktpersoner.

 • Nu är det möjligt att sortera listan över löneunderlag.

Version 1.17.10 2017-03-20

 • Nu är det möjligt att planera en order i samma skede som när man skapar den.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.9 2017-03-19

 • Nu är det möjligt att ringa en kontakt i mobilen genom att klicka på mobiltelefonnummret.

 • Åtgärdat ett problem i uppgifts-modalen ifall man inte hade projekt, ärende eller försäljning så visades aldrig uppgiften då man försökte ladda den.

 • Nu visas minusposter i offert korrekt samt att man inte kan sätta rabatt, tb eller marginal ifall det är en minuspost.

 • Nu omberäknas tb istället för marginalen när man lägger rabatt på en post i offert.

 • Åtgärdat ett problem där Blikk bara godtog heltal som artikelnummer även om Visma tillåter alfanumeriska artikelnummer.

Version 1.17.8 2017-03-15

 • Nu visas en notifiering om någon av de anställda fyller år de närmaste 3 dagarna.

 • Nu visas rapporterade maskintimmar i projektuppföljningen även om det inte finns någon arbetstidrapporterad.

 • Åtgärdat ett problem med att hämta resurser i resurs-vyn i resursplaneringen om man hade planerat maskiner.

Version 1.17.7 2017-03-14

 • Nu kan adminstratörer ändra tidrapporter för anställda även om denne inte är attestansvarig för personen i fråga.

 • Nu kan man redigera attesterade utlägg.

 • Åtgärdat ett problem i Outlook-pluginet där den visade projekt som försenade fast slutdatum är idag.

 • Mindre grafiska åtgärder och förbättringar.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.6 2017-03-13

 • Nu uppdateras rapporterade timmar när man lägger till / redigerar klockslag i desktop.

 • Nu visas fliken “Uppgifter” i projektdetalj.

 • Nu sätts inte “Vardag” som standard för tillägg när ett tillägg sparas utan att ange Vardag, Helger eller Storhelger.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.5 2017-03-12

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.4 2017-03-06

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.3.1 2017-03-02

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.3 2017-03-02

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.2.3 2017-03-01

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.2.2 2017-02-28

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.2.1 2017-02-27

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.2 2017-02-26

 • Nu visas fakturerat (baserat på fakturaunderlagen) i projekteknomi.

 • Projektöversikten visar nu upparbetat och fakturerat.

 • Kalender i startsidan (desktop/mobil) där du kan se hur du resursplanerats samt vilka uppgifter du har för den aktuella dagen.

 • Begreppet arbetsorder/arbetsordrar har nu ändrats till order/ordrar.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.1.1 2017-02-20

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.1.0 2017-02-19

 • Utökade funktioner i partnerportalen.

 • Lägg upp så väl utlägg som kvitton i Blikk.

 • Koppla dina utlägg mot olika kort, så väl privata som företagskort.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.17.0.0 2017-02-14

 • Partner portal.

 • Nu kan du ange tidsregeler på tidstillägg så föreslår systemet automatiskt antal tillägg vid tidrapportering.

 • Nu kan du uppdatera kunduppgifter från Allabolag.

 • Flertalet uppdateringar i veckoplaneringen.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.16.1.2 2017-02-07

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.16.1 2017-02-06

 • Flertalet förbättringar/utökningar i veckplaneringen.

Version 1.16.0.0 2017-02-05

 • Det är nu möjligt att tidrapportera upp till 48 timmar efter att en order har avslutats.

 • Nu kan du ange projekteknomi på ett projekt.

 • Registrera projektorganisationen för ett projekt.

 • Nu kan du aktivt skicka över ett företag eller en kontakt till Fortnox/Visma direkt från Blikk.

 • Nu uppdateras projekt i Visma och Fortnox när ordern uppdateras i Blikk.

Version 1.15.3 2017-01-31

 • Nu hanterar upparbetat att om man saknar leverantörsfakturor modulen i Fortnox.

 • Det är nu möjligt att söka och sortera på organisationsnummer i listan över företag.

 • Se alla ordrar för ett företag och/eller en kontakt i detaljkortet.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.15.2.0 2017-01-27

 • Blikk föreslår inte längre avdragsgillt belopp vid registrering av utlägg.

 • Ny projektrapport ”Upparbetade kostnader projekt”.

 • De färger som angetts för respektive orderstatus används ny i projektöversikten.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.15.1.0 2017-01-23

 • Åtgärdat några problem med veckoplaneringen som orsakades för de användare som hade en eller flera okonfigurerade moduler.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.15.0.0 2017-01-22

 • Veckoplanering, det är nu möjligt att veckoplanera resurser ner på timnivå.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.14.1.5 2017-01-19

 • Åtgärd för ett fel vid använding av outlook-pluginet så gavs man inte åtkomst till rätt moduler.

Version 1.14.1.2 2017-01-11

 • Nu är det möjligt att ange serveradress vid koppling mot imap för helpdesk.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.14.1.1 2017-01-09

 • Det är nu möjligt att söka och sortera på kundnummer i företagslistan.

 • Nu skapas/uppdateras kunden i Fortnox om kunden har ett kundnummer.

 • Vid fakturering så matchas inte bara kundnummer utan öven organisationsnummer.

Version 1.14.1 2017-01-05

 • Nu licenstyp ”Light” (ersätter ”Passiv”).

Version 1.14 2017-01-03

 • Nu stödjer blikk Imap (ex. gmail och google apps) för hämtning av e-post till ärendehanteringen.

 • Det är nu möjligt att registrera kalkyl och utfall för externa timmar i en order.

 • Nu kan man se utfall, estimat och prognos av timmar i resursplaneringen.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.13.2 2016-12-27

 • Nu har alla aktiviteter i resursplaneringen standardfärgen ”Blikk-blå”.

 • Nu finns möjlighet att skriva ut flera löneunderlag samtidigt.

 • Nu ser bara administratörer pris och fakturerbara uppgifter ifall man inte tillåter användare att ändra pris respektive ändra fakturerbara timmar.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.13 2016-12-27

 • Enklare tidrapportering.

 • Nu kan varje anställd ha en standardmaskin om man använder maskinmodulen.

 • Nu kan man koppla uppgifter till snabbordrar.

 • Nu får artikelnummer endast innehålla följande tecken: a-ö, 0-9 samt +/-._

 • Nu ser användare med Basic-licens sina löneunderlag under menyalternativet Tid i vänstermenyn.

 • Förbättringar i startsidan.

 • Totalsummor i form av grafer finns nu tillgängliga i detaljsidan för ett projekt.

 • Nu tas antal projekt, antal ärenden, antal snabbordrar, antal vunna affärer samt antal förlorade affärer med i företags-export.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.12.3.1 2016-12-14

 • Nu visas bara ärendenotis (röd siffra) för ärenden som saknar ansvarig eller där du som användare är ansvarig.

 • Det är nu möjligt att ange koppling mot ekonomisystem direkt efter signup.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.12.3 2016-12-11

 • Nu konteras projektordrar direkt i Fortnox mot rätt konto.

 • Mindre justeringar i fakturaunderlaget.

 • Det är nu möjligt att ändra från- och tilldatum i fakturaunderlaget.

 • Möjligt att ange referens och fakturatext i fakturaunderlaget.

Version 1.12.2.2 2016-12-06

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.12.2.1 2016-12-05

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.12.2 2016-12-04

 • Nu kan du ange fler uppgifter på fakturadress för en kund.

 • Ange faktura e-postadress på en kund så skickas detta över till fortnox.

 • Ange fakturareferens och fakturatext på ett projekt.

 • Bättre hantering av blanksteg i kundnummer och artikelnummer vid slagning mot Fortnox.

 • Om du använder Blikk för hanterverkare kan du ange om en kunde ska ha omvänd byggmoms. Om du använder Fortnox så sätts detta på kunden automatiskt.

 • Nu visas avtalsdokument under företaget.

 • Om projektnamnet är längre än 50-tecken så kortas namnet ner innan det skickas till Fortnox då Fortnox inte tillåter fler tecken.

 • Nu delas fakturarubriken upp på flera rader om den innehåller fler än 50 tecken då Fortnox inte tillåter detta.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.12.1 2016-11-30

 • Nu lyser den gröna ”lampan” i upparbetat om det finns något underliggande som är grönmarkerat för fakturering.

 • Nu skickas ett mail vid tilldelning av order, tilldelning av projektledarerollen eller återöppning av en avslutad order.

 • Om man har koppling mot Fortnox så skickas nu besöksadressen över som fakturaadress om ingen fakturaadress har angivits på kunden.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.12 2016-11-29

 • Ny startsida med stöd för nyheter, länkar, kalender mm.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.11.3 2016-11-23

 • I tidrapportering för vecka så visas nu en sammanställning av rapporterade resor, traktamenten och tillägg.

 • Nu visas artikelnamnet i affärstavlan på en affärsmöjlighet i en tooltip så att man kan se även långa namn.

 • Nu laddas rätt standardenhet när man väljer produktgrupp.

 • Nu är det möjligt att använda sig av tab-tangenten för att lämna artikelfältet.

 • Under tidrapporter kommer nu systemet ihåg om du som använder valt att visa alla tidrapporter.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.11.2 2016-11-22

 • Vid koppling mot Fornox så visas nu status för fakturor under kundkortet tydligare.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.11.1 2016-11-21

 • Åtgärdat ett fel där administratörer inte kunde lägga till artiklar till en order.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.11 2016-11-20

 • Nu kan du lägga till artiklar till en affärsmöjlighet.

 • Vid vunnen affär kan du föra över artiklar till order.

 • Det är nu möjligt att skapa en snabborder direkt från vunnen affär.

Version 1.10.2.2 2016-11-09

 • Lagt till kolumnerna Ort och Kontakttelefon i excelexporten för företag.

Version 1.10.2.1 2016-11-04

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.10.2 2016-11-02

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.10.1 2016-11-01

 • Nu klipps inte kommentarsfältet vid 50-tecken när faktura skapas i Fortnox utan delas upp på flera rader istället.

 • Det är inte längre möjligt att ändra status på en order som tillhör ett projekt och projektet har avslutats.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.10 2016-10-31

 • Resursplanering.

 • Uppdaterad licensmodel.

 • Nu visas anställningsnummer i löneunderlaget.

 • Nu visas beskrivning för rapporterad traktamente i löneunderlaget.

 • Nu kan även användare med licenstypen ”basic” köra desktopversionen av tidrapportering.

 • Mindre åtgärder och förbättringar.

Version 1.9.2.4 2016-10-24

 • Om du har koppling till Fortnox så verifierar vi nu att det projektnummer som du anger inte redan finns i systemet när du lägger till ett projekt i Blikk.

Version 1.9.2.3 2016-10-20

 • Nu kan du ange huruvida ett e-postmeddelande ska skickas med inloggningsinstruktioner när du skapar en ny användare.

Version 1.9.2.2 2016-10-12

 • Förbättringar i importfunktionen för företag och kontakter.

Version 1.9.2.1 2016-10-10

 • Importera ditt kundregister från Fortnox.

Version 1.9.2.0 2016-10-09

 • Nu kan du dölja personalliggare om du inte använder det.

 • Mindre uppdateringar och förbättringar.

Version 1.9.1.2 2016-10-05

 • Åtgärdat ett fel som medförde att det under vissa förutsättningar inte var möjligt att ändra namn på en order.

Version 1.9.1.1 2016-10-04

 • Mindre förbättringar.

Version 1.9.1 2016-10-03

 • Fler och förbättrade integrationer mot Fortnox och kundfaktura.

 • Öppna bilagor genom att klicka direkt på filnamnet.

 • Exportera ditt kontaktregister i ett format som kan importeras direkt till Mailchimp.

Version 1.9.0.11 2016-09-26

 • Introduktionsvideo till uppgiftshantering.

 • Öppna bilaga till ärende direkt på knappen.

Version 1.9.0.10 2016-09-26

 • Mindre förbättringar i vyerna för ordrar.

Version 1.9.0.9 2016-09-24

 • Vi har flyttat hantering av firmabilar till administrationssidorna.

 • Två nya menyalternativ under ordrar, Mina och försenade.

 • Ny projektrapport, projektlista som visar alla pågående projekt i datumordning.

Version 1.9.0.8 2016-09-23

 • Mindre förbättringar.

Version 1.9.0.7 2016-09-19

 • Nu ändras priset på alla tidrapportera som ännu inte fakturerats när du uppdaterar/ändrar priset för en tidstyp på en order.

 • Mindre förbättringar för outlook pluginet.

Version 1.9.0.6 2016-09-19

 • Mindre förbättringar.

Version 1.9.0.5 2016-09-15

 • Nu ser man även tilläggsrapporteringar per projekt i löneunderlaget.

Version 1.9.0.4 2016-09-14

 • När man tar ut ett fakturaunderlag med leverantörsfakturor skrivs nu beskrivningstexten ut om en sådan finns, i annat fall leverantörens namn.

 • Åtgärdat ett fel där det inte gick att skapa uppgifter i ett projekt om man inte var administratör.

 • Nu finns det en körjournals rapport som kan tas ut för fordon.

 • Åtgärdat ett sorteringsfel där ordrar inte sorterades i rätt ordning.

 • Nu föreslås e-postadressen när man ska koppla ett ärende till en ny kontakt.

 • Mindre förbättringar och justeringar.

Version 1.9.0.3 2016-09-12

 • Mindre förbättringar.

Version 1.9.0.2 2016-09-08

 • Ändrat i utläggshanteringen, det är inte längre möjligt att rapportera utlägg mot en kund. Ska utlägget faktureras rapporteras det mot en order, annars mot det egna företaget.

 • Åtgärdat ett problem där det ibland inte var möjligt att rapportera interntid från mobilen.

 • Åtgärdat ett fel där det för vissa användare inte var möjigt att skapa en snabborder i mobilen.

 • Ändrat så att löneunderlagets information för projekttimmar även innehåller timmar gjorda mot ett internprojekt.

 • Vi har tagit bort tidstyp vid rapportering av intern- och frånvarotid i mobilen.

 • Mindre förbättringar.

Version 1.9.0.1 2016-09-07

 • Mindre förbättringar.

Version 1.9.0.0 2016-09-05

 • Lagt till möjligheten att skapa så kallade snabbordrar.

 • Mindre förbättringar.

Version 1.8.1.0 2016-09-01

 • Åtgärdat ett fel där fel enhet visades för artiklar i fakturaunderlaget.

 • Flertalet mindre förbättringar och justeringar.

Version 1.8.0.0 2016-08-29

 • Dela upp dina fastprisordrar i en betalplan.

Version 1.7.2.9 2016-08-28

 • Mindre förbättringar.

Version 1.7.2.8 2016-08-26

 • Nu räcker det med att du anger en bokstav i företagsnamnet när du söker företag vid koppling till uppgift, projekt, affärsmöjlighet och ärende.

 • Nu föreslås arbetad och fakturerad tid automatiskt när du anger klockslag vid tidrapportering i mobilen.

 • Åtgärdat ett fel där dubbla kontakter skapades när man skapade ett nytt företag samtidigt som man skapade ett projekt.

Version 1.7.2.7 2016-08-24

 • Mindre förbättringar.

Version 1.7.2.6 2016-08-22

 • Nu visas en varning upparbetat (detaljsida för företaget) om det finns maskintimmar som saknar pris.

 • Åtgärdat ett fel där tidrapporten i mobilen visade dagen som stängd även om den inte var det.

Version 1.7.2.5 2016-08-19

 • Buggrättning

Version 1.7.2.4 2016-08-18

 • Vid mobil tidrapportering så väljs nu automatiskt användaren standardarbetsmoment vid rapportering på order som saknar kalkyl.

Version 1.7.2.3 2016-08-17

 • Ändrat så att det nu är möjligt att ändra registrerade maskintimmar direkt i ordermodalen för ett ärende.

Version 1.7.2.2 2016-08-16

 • Mindre buggrättningar och justeringar

Version 1.7.2.1 2016-08-15

 • Åtgärdat ett problem i den mobila tidrapporteringen som gjorde att det inte alltid var möjligt att välja order.

 • Nu visas inte inaktuella tabbar och menyer beroende på vilka moduler som valt att aktiveras.

Version 1.7.2 2016-08-12

 • Integration mot Fortnox.

 • Mindre buggrättningar och förbättringar.

Version 1.7.1.3 2016-08-11

 • Mindre förbättringar och uppdateringar.

Version 1.7.1.2 2016-08-10

 • Nu kan man lägga till specifikationer i fakturaunderlaget även för fastprisprojekt.

 • Några mindre förbättringar i guider för systeminställningar.

 • Mindre buggrättningar och förbättringar.

Version 1.7.1.1 2016-07-07

 • Mindre förbättringar och justeringar.

Version 1.7.1.0 2016-07-05

 • Stöd för sign-up direkt i applikationen för nya kunder.

Version 1.7.0.2 2016-07-03

 • Lägg till projektmedlemmar direkt i mobilen.

 • Mindre justeringar och rättningar.

Version 1.7.0.1 2016-06-30

 • Åtgärdat ett fel i mobiltidrapportering som tvingande användaren att ange tid även om systemet inte var inställt för detta.

Version 1.7 2016-06-29

 • Projektplanering för projekt, skapa projekttavlor och uppgifter under varje projekt.

 • Koppla uppgifter till affärsmöjligheter, ärenden och projekt.

 • Ny projektöversikt anpassad för ”fikarums-tvn”. Länken hittar ni under administration/projekt/inställningar.

 • Personalliggare

 • In- och utstämpling via mobilen.

 • Körjournal

 • Mindre justeringar i fakturaunderlaget.

 • Lägg till dokument på en maskin i ditt maskinregister.

 • Mindre justeringar och förbättringar.

 • Ange adress för projekt och order genom att markera direkt i en karta.

 • Det är nu möjligt att ange flera klockslag vid registrering av tid.

 • Ange kommentar vid rapportering av maskintid.

 • Ny sammanställning av rapporterad tid för attestering.

 • Nu ser även administratörer som inte är attestansvarig för någon menyalternativet ”Tidrapporter”.

Version 1.6.3.5 2016-06-26

 • Åtgärdat ett fel i äta-hantering från mobiltelefon då det inte gick att skapa en äta via mobilen.

Version 1.6.3.4 2016-06-15

 • Åtgärdat ett fel i fakturaunderlag – upparbetat som medförde att sidan inte laddades som den skulle.

Version 1.6.3.3 2016-06-15

 • Rapporter för tid tar nu även med interntid.

Version 1.6.3.2 2016-06-14

 • Det är nu möjligt att tidrapportera på en order av typen fastpris som har fakturerats.

 • Åtgärdat ett fel där det inte gick att lägga till leverantörsfakturor på en order för ett ärende.

 • Det är inte längre tvingande att lägga till bild/dokument för följesedel och leverantörsfaktura.

 • Åtgärdat ett fel där ”krysset” för att ta bort en leverantörsfaktura saknades.

Version 1.6.3.1 2016-06-13

 • Utökat de externa gränssnittet med möjlighet att hämta kunder, kontakter, avtal och medarbetare.

 • Åtgärdat ett fel i fakturaunderlag där det inte gick att plocka upp det upparbetade om informationen avsåg en privatperson och artiklar rapporterat på ett ärende.

Version 1.6.3 2016-06-10

 • Ändrat i projektöversikten så nu visas projekten minimerade, tagit bort avslutade ordrar samt tagit bort kolumnen ansvarig för att frigöra mer skärmutrymme.

 • Ny rapport för de med maskiner, nu kan du plocka ut statisk över rapporterade timmar per maskin.

Version 1.6.1.2 2016-06-01

 • I uträkning för fakturerbara timmar tas nu även fastprisprojekt med.

Version 1.6.1.1 2016-05-31

 • Nu visas rätt fakturerbar tid i veckorapporteringen.

 • Lagt till maskintid i veckorapporteringen för tid.

Version 1.6.1 2016-05-30

 • Ladda ner leverantörsfakturor om dessa är något annat än en bild.

 • Nu kan du lägga till leverantörer i drekt i leverantörsfakturamodalen.

Version 1.6.0.0 2016-05-26

 • Det är nu möjligt att lägga registrera leverantörsfakturor och följesedlar på en order, såväl på datorn som i mobilen.

 • Uppgraderat gränssnittet för projektdetalj.

 • Bättre projektöversikt med arbetsodrar och dra och släpp för planering.

 • Nytt rapportpaket med flertalet nya rapporter för bättre uppföljning.

 • Nu visas mer information om ordern direkt i ärendevyn, blandannat ser du nu

 • Skapa en kostnadskalkyl direkt i affärsmöjlighenten, vid vunnen affär flyttas kalkylen över till skapat projekt.

 • Skicka SMS direkt till kontakt direkt i mobilappen.

 • Skapa projekt direkt i mobilappen.

 • Åtgärdat ett fel där det inte gick att vidarebefodra ett ärende utan att ange en kommentar.

 • Nu visas kontrollpunkterna för en order direkt i detaljbilden för ordern i mobilappen.

 • När ni lägger till en användare behöver ni inte längre ange ett lösenord, istället skickas ett mail till användaren varpå denna själv får sätta sitt lösenord.

 • Nu visas fullständigt maskinnamn vid val av maskin i tidsrapportering.

Version 1.5.4.1 2016-05-23

 • Nu är standardarbetsmomentet presenterat när du rapporterar på en order som saknar kalkyl.

 • Åtgärdat ett fel där tidrapporter utan tid inte visades i mobilen.

Version 1.5.4.0 2016-05-22

 • Nu anger användaren själv perioden för löneunderlag. Det är inte längre möjligt att ta fram ett löneunderlag om perioden innehåller ej attesterade tidrapporter, resor och/eller traktamenten.

 • Nu visas traktamente och resor i lönespecifikationen för respektive dag.

 • Vid förhandsgranskning av ett ännu ej skapat fakturaunderlag står nu texten ”Utkast” i underlaget.

 • När en attestansvarig stänger en vecka så attesteras nu veckan direkt.

 • Åtgärdat ett problem där det inte gick att förhandsgranska en e-postbilaga två direkt efterföljande gånger.

Version 1.5.3.4 2016-05-18

 • Åtgärdat ett fel där fakturerbar tid i statisiken vid tidsrapportering i datorn inte tog hänsyn till frånvaro.

 • Mindre gränssnittsförbättringar

Version 1.5.3.3 2016-05-11

 • Nu visas inte ordrar i mobilen som tillhör ett ärende status avvakta.

Version 1.5.3.2 2016-05-11

 • Bättre validering och meddelande till användaren när man försöker ta bort ett företag, person, projekt eller ärende som har något registrerat på sig/kopplat till sig.

Version 1.5.3.1 2016-05-09

 • Åtgärdat ett problem som medförde att attestansvarig inte kunde ändra i tidrapporter.

Version 1.5.3 2016-05-06

 • Nu kan man söka efter order i mobilen.

 • Startsidans uppgifter ser nu bättre ut på en mindre skärm.

 • Nu uppdateras fakturerbaratimmar automatiskt vid tidrapportering.

 • Vid företagssökning via alla bolag sätts nu adressuppgifterna på kunden.

 • Vid tilldelning av order på ärende så skickas ett epostmeddelande till den ansvarige.

 • Det är inte längre möjligt att byta kund/kontakt på ett ärende om något har rapporterats på ärendet.

 • Vid tidrapportering i mobilen så kan man nu snabbt nagivera till en specifik vecka istället för att navigera vecka för vecka via pilarna.

 • Det är nu möjligt att arkivera fakturaunderlag.

 • Flertalet mindre justeringar och förbättringar.

Version 1.5.2.4 2016-05-04

 • Åtgärdat så ny syns projektnamn för order i tidrapporteringen i desktop.

 • Nu visas rätt datum i löneperiod.

 • Åtgärdat ett fel som inte gjorde det möjligt att lägga till en ny tidrapportrad.

Version 1.5.2.3 2016-05-02

 • Skriv ut löneunderlag i två olika format, detaljerad eller sammanfattad.

 • Ny struktur för tidrapporteringen.

 • Nu kan man radera epost upplagda på företag, personer, projekt osv.

 • Omarbetad attestsida.

 • Mindre gränssnittsjusteringar.

Version 1.5.2.2 2016-04-29

 • Ta bort artiklar från en order

 • Debiteringsgrad i tidrapporteringen bortser nu från rapporterad frånvaro.

 • Mer detaljerat löneunderlag.

 • Mindre gränssnittsjusteringar.

Version 1.5.2.1 2016-04-28

 • Lagt till beskrivningsfält vid rapportering av traktamente för att kunna ange uppgifter som förättningsorder, adresser m.m.

 • Justering i affärstavlan där en varning visades samma dag som affärens förväntade avslutsdatum, nu visas istället varningen dagen efter.

 • När man tar bort en tidrapport i mobilen tas bara informationen för den aktuella dagen bort.

Version 1.5.2 2016-04-27

 • Ny färgkodning i tidrapportering för desktop för att tydliggöra vilket status som en tidrapport befinner sig i.

 • Vi har krympt ihop tabeller så att mer information ska visas per sida utan att användare ska behöva scrolla så mycket.

 • Gränssnittet visas nu i ”ipad-storlek” för en användare med mobil-licens som använder systemet med en dator.

Version 1.5.1.3 2016-04-26

 • Nu kan man skapa ordrar/ärenden direkt i mobilen under knappen ”Ordrar”.

 • Ljusteringar i löneunderlaget.

 • Artiklar i administrationsgränssnittet som markerats som favoriter visas nu med en stjärna.

 • I ordermodalen visas nu en karta med adressen.

 • Mindre justeringar i gränssnittet.

Version 1.5.1.2 2016-04-24

 • Nu kan man lägga till artiklar även i arbetsmodalen för ett ärende.

 • Åtgärdat ett fel där det inte gick att visa filer i mobilen.

 • Nu visas arbetade timmar i löneunderlaget.

 • Nu föreslår automatiskt systemet att fakturerbara km vid resa ska vara samma som körda.

 • Mindre justeringar i gränssnittet.

 • Nu visas bara grafer och statistik på en order om det finns en kalkyl eller timmar rapporterat.

 • Åtgärdat ett fel där det inte gick att uppdatera en användare om man nyttjat alla licenser.

Version 1.5.1.1 2016-04-21

 • Namnbyte från Helpdesk till Ärenden.

 • Nu kan endast administratörer och projektledare hantera projektmedlemmar.

 • Projektmedlemmar ser bara projekt som de är medlem i.

 • Nu kan användare med mobil-licens rapportera tid på ärenden.

 • Åtgärdat ett fel där det inte gick att direktrapportera i veckovyn på ett ärende.

Version 1.5.1 2016-04-20

 • Det är nu möjligt att rapportera tid, artiklar, resor etc på ett ärende.

 • Ärende har nu en order som kan tilldelas en utförare.

 • Rapportören kan nu ange fakturerbar tid om behörig vid rapportering på order.

 • Fakturaunderlaget visar nu summan av fastpris ordrar.

 • I fakturaunderlaget visas delsummor om summan är större än 0.

 • Det är nu möjligt att ändra från fastpris till löpande och vice versa på en order så länge inget rapporterats mot denna.

Version 1.5.0.2 2016-04-15

 • Nu får man ange huruvida man vill se attesterade tidrapporter i attestfunktionen.

Version 1.5.0.1 2016-04-14

 • Nu laddas tidrapportsvyn i desktop snabbare.

 • Åtgärdat fel i tidrapporteringen som gjorde att man inte kunde lägga till nya rader om företaget har inställningen ”Rapportör måste ange klockslag vid rapportering”.

Version 1.5 2016-04-13

 • Projektledare och arbetsledare kan snabbt och enkelt lägga in sin kalkyl över såväl arbetstimmar som eventuella maskintimmar.

 • Prislistor, artiklar och maskiner

 • Arbetsmoment, nu kan ni lägga upp arbetsmoment och tidrapportera mot dessa för en order.

 • Omskriven tidrapportering, nu kan du tidrapportera mot arbetsmoment, rapportera maskintid, artiklar, resor och traktamente i en enda vy.

 • Månadsöversikt i tidrapportering.

 • Ny attestsidan för attestering av tid, resor och traktamenten.

 • Tydligare fakturaunderlag samt bättre uppföljning på upparbetat.

 • Koppla avtal mot ett ärende.

 • Många mindre förbättringar och justeringar.

Version 1.4.8.7 2016-04-11

 • Åtgärdat ett fel där man inte såg alla ordrar man är behörig till i mobilen.

 • Nu kan man uppdatera uppgifter som skapats via outlook.

 • Även projekt utan datum visas nu i projektöversikten.

Version 1.4.8.6 2016-03-31

 • Åtgärdat ett fel där löneunderlag inte tog med frånvarorapporter.

 • Nu måste man ange en ansvarig när man skapar en affärsmöjlighet.

 • Nu visas även projekt utan start- och slutdatum i ganttschemat för projekt.

Version 1.4.8.5 2016-03-16

 • Åtgärdat ett fel där summerinen i affärsmodalen för en vunnen affär visade fel summa om affären uppdaterats efter att den markerats som vunnen.

Version 1.4.8.4 2016-03-13

 • Mindre justering för tidrapportering i mobilen.

Version 1.4.8.3 2016-03-09

 • Nu har vi lagt till så att man kan tidrapportera på internprojekt även i mobilen.

Version 1.4.8.2 2016-03-07

 • Åtgärdat ett fel där det inte gick att lägga till dokument till en mapp.

 • Mindre gränssnittsåtgärder.

Version 1.4.8.1 2016-03-02

 • Mindre gränssnittsjusteringar.

Version 1.4.8 2016-02-29

 • Hantera dina ordrar och ätor direkt i mobilen.

 • Nu kommer man till skrivborsversionen av Blikk när man surfar in med surfplatta om man har skrivbords-licens.

 • Nu plockas etiketter på uppgifter bort när de inte längre används.

 • Klicka direkt på projektnamnet i gantt-schemat för att gå till projektet.

 • Export av e-postadress för kontakter är nu i ett format som accepteras av mailchimp.

Version 1.4.7 2016-02-24

 • Åtgärdat ett problem i fakturaunderlag.

 • Vid rapportering av resor, utlägg och traktamente måste nu kund först anges innan man kan välja projekt.

Version 1.4.6 2016-02-23

 • Åtgärdat ett fel, där fel antal deluppgifter visades.

 • Uppdaterat informationen kring utlägg, resor och traktamenten i mobilen, nu visas mer information kring dina registreringar.

Version 1.4.5 2016-02-18

 • Kritiskt buggrättning för uppgifts-fönstret.

Version 1.4.4 2016-02-18

 • Under Helpdesk har menyalternativet ”Olästa” bytts ut mot ”Mina olästa” och visar alltså bara den inloggade användarens egna olästa ärenden.

 • Nu visas kundavtal och leverantörsavtal i en och samma flik när man är inne på en kontakt.

 • Buggrättningar och justeringar.

Version 1.4.3 2016-02-15

 • Mindre buggrättning i tidrapporteringen.

Version 1.4.2 2016-02-15

 • Mindre buggrättning i mobilversionen.

Version 1.4.1 2016-02-10

 • Ny modul, avtal.

 • Buggrättningar och justeringar så väl i desktop som mobil.

Version 1.4 2016-02-08

 • Det är nu möjligt att sätta personliga etiketter på uppgifter.

 • Start- och slutdatum för projekt är inte längre tvingande.

 • Kontroll så att man inte anger samma projektnummer två gånger.

 • Det är nu möjligt att lägga till dokument & e-post till ordrar.

 • Nu får man välja filnamn när man laddar upp filer i mobilen.

Version 1.3.5 2016-02-03

 • Om man försöker skicka en resa för attest men saknar behörighet så framgår det nu i felmeddelandet som visas.

 • Det är nu möjligt att ange vilka moduler i Blikk som man vill använda.

 • Ny översiktssida för projekt.

 • För att spara på utrymme i de olika graferna så visas nu bara initialerna i den anställdes namn. För att se det fullständiga namnet så för muspekaren över initialerna.

Version 1.3.4 2016-02-02

 • Nu visas varning om det finns en eller flera ordrar som inte avslutats i tid.

 • Åtgärdat ett fel som medförde att det inte var möjligt att skapa nya frånvaro- och interntidskoder.

 • Åtgärdat ett fel där det inte gick att rapportera utlägg, resor och traktamente mot den egna kunden.

 • Lagt till så att det inte längre är möjligt att rapportera utlägg, resor och traktamente direkt på kund om man ställd inte så att rapportering direkt mot kund inte är möjligt.

Version 1.3.3 2016-02-01

 • Åtgärdat fel uträkning av pris för kontakt vid skapande av projekt.

Version 1.3.2 2016-02-01

 • Justeringar i vårt api.

Version 1.3.1 2016-01-30

 • Åtgärdat en bugg i formuläret där man skapar ett nytt projekt där Blikk inte hämtade aktuella priser när man ärdrar företag och/eller person.

Version 1.3.0 2016-01-29

 • Vi har ersatt projektaktiviteter med begreppet order.

 • Det är inte längre möjigt att rapportera tid, resor, utlägg och traktamenten direkt mot et projekt. Istället rapporteras detta mot en order.

 • Flertalet mindre justeringar, ändringar och rättningar.

Version 1.2.6 2016-01-26

 • Vid hämtning av företagsuppgifter via allabolag.se så ersätts nu ’Aktiebolag’ med ’AB’.

 • Nu listas bara uppgifter och ärenden i startsidan.

Version 1.2.5 2016-01-20

 • Åtgärdat ett problem med fakturaunderlag där övriga omkostnader registrerat på ett projekt eller projektaktivitet där projektet inte hade tid rapporterad inte dök upp.

 • Nu kan man som administratör alltid ändra timpris och fakturerbara timmar i sina tidrapporter oavsett om man angett i systeminsällningarna att användare inte får ändra dessa.

 • Nu visas ett fönster där man får en varning om man försöker ta bort en mapp eller ett dokument, då det var enkelt att ta bort dessa av misstag.

 • Små grafiska justeringar för tabeller i allmänhet.

 • Lagt till några informativa fält gällande användare.

 • Det är nu möjligt att ange motkonto för extern- och internrepresentation så att detta visas på löneunderlaget.

 • Momskontonummer kan nu anges och visas på löneunderlaget.

Version 1.2.4 2016-01-18

 • Gjort det tydligare för användaren vad som händer när man försöker registrera utlägg, resor och traktamenten i mobilen.

 • Buggrättningar för utlägg i desktop och mobile.

Version 1.2.4 2016-01-15

 • Hantera dina etiketter under administration.

 • Det är nu möjligt att se och lägga till dokument direkt i mobilen.

 • Åtgärdat ett fel där artiklar och resor rapporterade på ett ärende utan tidrapporter inte dök upp vid skapande av fakturaunderlag.

Version 1.2.3 2016-01-12

 • I tidrapportering rubriken ”Avvikelse schema och rubriken ”Ackumulerat” så visas nu bara attesterad tid.

 • Nu ser man i fakturaunderlag vad som uppgör totalsumman i form av tre delsummor (Tid, artiklar & övriga omkostnader).

 • Nu kan man ladda upp dokument i mobile.

 • Nu är det möjligt att välja vilken typ av rad man vill lägga till i fakturaunderlag. De typer som finns att välja mellan är följande:

  • Tid

  • Kommentar

  • Artiklar

  • Utlägg

  • Resa

  • Traktamente

Version 1.2.2 2016-01-11

 • Nu visas referensens namn i fakturaunderlaget.

 • Justerat utseendet för fakturaunderlag.

Version 1.2.1 2016-01-09

 • Buggrättningar och korrigeringar

Version 1.2 2015-12-29

 • Nu är det möjligt att lägga in tidstyper med olika priser.

 • Du kan nu ange olika priser per tidstyp och kund, kontakt, projekt och projektaktivitet.

 • Vi har byggt om fakturahanteringen för att ge dig som administratör större kontroll att lägga till, ta bort och justera ditt fakturaunderlag.

 • Dokumentmappar, det är nu möjligt att skapa mappar på kund, kontakt, affärsmöjlighet och projekt och placera dina dokument under dessa för bättre kontroll.

 • Tidrapporteringen i desktopläge visas nu med en bättre struktur.

Version 1.1.27 2015-12-17

 • När man lägger till en ny användare måste man nu aktivt utse attestansvarig.

 • Åtgärdat ett då det inte gick att ta bort scheman.

Version 1.1.26 2015-12-11

 • Vid kopiering av föregående veckas tidrapport tas inte längre avslutade projekt med.

 • Åtgärdat ett fel i mobiltidrapportering där interntid fick fel fakturerbar tid.

Version 1.1.25 2015-12-09

 • Bytt namn på systemet till Blikk

Version 1.1.24 2015-12-08

 • Åtgärdat ett fel där fel timmar visades under upparbetat och fältet som visar på ej attesterade timmar (i parentes)

Version 1.1.23 2015-12-06

 • Momentum1 har flyttat till en ny och snabbare server och samtidigt har vi påbörjat namnändringen till Blikk och därför är adressen nu https://app.Blikk.nu

 • Man behöver inte längre bekräfta när man attesterar/stänger valda dagar.

 • Man får bekräfta innan man loggar ut från mobilappen.

 • Tidigare registrerade projektaktiviteter tas nu bort från formuläret vid spara så att dessa inte längre ligger kvar när man väljer att skapa en ny projektaktivitet.

Version 1.1.22 2015-12-03

 • Nu får man upp ett fönster där man får frågan om att ta bort ett utlägg, milersättning eller traktamente.

 • Åtägrdat ett fel där det inte gick att söka personer med bara för- eller efternamn.

 • Åtgärdat ett fel som uppstod vid skapande av helpdeskärende av högprioritet.

Version 1.1.21 2015-11-26

 • Nu visas ingen varning om att schema saknas om användaren inte har något eller ingen av användarna är kopplade till ett.

Version 1.1.20 2015-11-25

 • Ärenden med status ’Avvakta’ betraktas inte längre som försenade om förfallodatum har passerats och visas därför inte längre i rött.

 • Nu skickas e-post om att ett ärende har tilldelats någon vid skapande av nytt ärende direkt i systemet om en annan än aktuell användare tilldelas ärendet.

 • Åtgärdat ett fel som uppstod när man tog bort affärsmöjligheter via händelseloggen i startsidan.

 • När en person svarar på ett ärende som har vidarebefodrats så visas e-postadressen i händelseloggen.

 • Förbättrat sökfunktionen för företag.

 • Nytt menyalternativ ’Alla’ för att visa och söka bland alla tilldelade uppgifter.

 • Sortering av kolumner under menyalternativet ’Uppgifter’

 • Ny ärendekälla ’Kundtjänst’, nya ärenden som registreras av användare i systemet får som standard denna källa.

 • Det är nu möjligt att ange inget schema på en användare.

 • Nu kan man skapa personer direkt från företags- och person-väljaren.

 • Åtgärdat ett fel som uppstod när man försökte skapa uppgifter i mobilappen som var kopplat till ett företag.

 • Åtgärdat ett fel som uppstod när man försökte ta bort en affärsmöjlighet i startsidan.

 • Nu visas ett informativt meddelande när man inte får någon sökträff när man söker antingen efter en person eller ett företag i företags- och person-väljaren.

 • Redesign av undersidor för rapporter (Tid & Ekonomi).

Version 1.1.19 2015-11-22

 • När man vidarebefodrar ett ärende så visas nu till vilken e-postadress.

 • Fixat en bugg där fakturerbar tid sattes när man rapporterade på en projektaktivitet vars projekt inte var fakturerbart.

 • Nu kommer man direkt till registrering av utlägg när man laddat upp ett kvitto.

 • Det är nu möjligt att ange huruvida en användare har tjänstebil.

 • Ange huruvida en resa är lönegrundande och därför dyker upp på löneunderlaget.

 • Det är möjligt att ange hur många kilometer som ska vara faktureras givet att en resa markeras som fakturerbar.

 • Lagt till möjlighet till att redigera och ta bort anteckningar.

Version 1.1.18 2015-11-18

 • Åtgärdat ett fel där extern utläggsgranskare inte kunde se kvittobilden.

 • Vid val av företag visas nu även ort för att förenkla hanteringen vid flera företag med samma namn.

 • En attestansvarig behöver inte längre stänga en vecka utan kan attestera veckor direkt.

 • Det är nu möjligt för attestansvarig att redigera tider även innan dessa har stängst.

 • Förbättrat utseende av mailutskick för tilldelad projektaktivitet.

Version 1.1.17 2015-11-16

 • Vid ändring till att ett helpdeskärende är garantiärende så varnas användaren om det finns fakturerbar tid registrerad på ärendet.

 • Vid rapportering i mobilen på ett garantiärende så föreslås inte fakturerbar tid till samma längre.

 • Extern utläggsgranskare kan nu se alla attesterade utlägg.

 • Det är inte längre möjligt att besvara ett helpdeskärende om man inte angett någon e-postadress till helpdeskbrevlådan.

 • Det finns nu en ’blacklist’ över e-postdomäner som inte automatiskt mappas mot kund/kontakt, dessa är:

  • @gmail.com

  • @hotmail.com

  • @telia.com

  • @telia.se

  • @icloud.com

  • @apple.com

  • @live.com

  • @live.se

Version 1.1.16 2015-11-12

 • Det skickas inte längre något e-postmeddelande till administratörer om att helpdeskbrevlådan inte kan nås. Istället visas ett mer utförligt felmeddelande i applikationen för administratörer och användaren med rollen ’Helpdesk’.

 • Nu laddas även SNI-beskrivningen samt leveransadress vid uppslag mot Allabolag.

Version 1.1.15 2015-11-11

 • Ny översiktsvy för helpdesk.

 • Åtgärdat ett fel när man uppdaterade en uppgift eller projektaktivitet så skickades ett e-postmeddelande till ansvarig även om ansvarig inte hade ändrats.

 • Åtgärdat ett fel i adressen som skickades i e-postmeddelandet när man tilldelats en projektaktivtet.

Version 1.1.14 2015-11-10

 • Helpdeskärenden via e-post mappas inte längre via domännamnet om det finns mer än ett företag med samma domännamn.

 • Ärenden skickade från en användares e-postadress mappas inte längre till det egna företaget.

 • Det är nu möjligt att kopiera föregående veckas tidrapport.

 • Ny funktion för att skapa ett nytt ärende från en ärendeanteckning.

 • Det är nu möjligt att ange kontonummer för utläggskategorier.

 • Ny systemstatus för ärenden, ’Avvakta’. Ärenden med status ’Avvakta’ visas inte i startsidan eller i mobilen under uppgifter.

 • Ärenden med status ’Avvakta’ tas inte med i urvalet för försenade.

 • Om man tar bort en primärkontakt från systemet så visas inte längre denna under rubriken ’Primär kontakt’ i kundkortet.

 • Åtgärdat ett fel i tidrapporteringen där fel antal förväntade timmar att arbeta enligt schema visades.

Version 1.1.13 2015-11-05

 • Det är inte längre möjligt att se lönerapporten om inte alla dagar i månaden är attesterade samt att brytdatum för löneunderlag har passerats.

 • Åtgärdat ett fel i tidrapportering från mobilen, där tid som rapporterades på ett ärende kunde hamna direkt under kunden.

 • Åtgärdat ett fel i rapporten ’Omsättning & marginal’ där fel värde visades under ackumulerat.

 • Ett ärende markeras inte längre som läst så länge dess status är ny oavsett vem som öppnar det.

Version 1.1.12 2015-11-03

 • Det är nu möjligt att lägga till kontaktperson när man skapar ett nytt företag.

 • Åtgärdat så att det inte går att skapa två schematyper med samma namn samt genrera ut samma schema flera gånger med samma år.

 • Lagt till möjlighet att ta bort traktamenteskategorier i administrationsgränssnittet.

 • Döpt om komptid till avvikelse mot schema.

 • Rättat ett fel där det inte gick att ändra dagar från projektstart i checklistmallen när man uppdaterade en befintlig mall.

 • Åtgärdat ett fel i projektsidan som uppstod i Internet Explorer.

 • Åtgärdat ett fel i tidrapportering från mobilappen när tid registrerades på interntid.

 • Vid registrering av utlägg så varnas användaren om det redan finns ett utlägg registrerat för samma datum med samma belopp.

 • Rättat ett fel i schema då det inte gick att ange halvtimmar.

Version 1.1.11 2015-10-29

 • Åtgärdat ett fel i mobilapplikationen där avdragsgill moms räknades ut fel.

 • Åtgärdat ett fel i mobilappen där kvittobilder med filändelse skriva i versaler inte visades.

Version 1.1.10 2015-10-26

 • Tidrapportering under tid går nu snabbare.

 • Rapporten omsättning och marginal visar nu säljbudget.

 • Dokumentmallar visas nu igen.

 • Åtgärdat ett fel i mobilappen där fel information visades under lönerapporter -> arkiv.

 • Några mindre justeringar i gränssnittet.

 • Omstrukturering av menyn under administration för att göra gränssnittet tydligare för administratören.

Version 1.1.9 2015-10-21

 • Sidan över löneunderlag går nu snabbare att ladda.

 • Åtgärdat att det var fel sorteringsordning på användare under fliken attesterade för resor, utlägg och traktamente.

 • Åtgärdat ett problem med tidrapportering i ett ärende.

 • Nu kan man styra dropdown’s med piltangenterna.

 • Nu står uppladdningsfältens text på svenska.

 • Nytt utseende för det personliga anteckningsfältet.

 • Nu kan man skapa en uppgift av en affärsmöjlighet när man stänger den som antingen vunnen eller förlorad.

 • När man tar bort en användare från systemet så visas nu ett fönster där man kan välja vem som blir ansvarig för den borttagnes uppgifter, projekt, projektaktiviteter, ärenden, företag m.m.

Version 1.1.8 2015-10-18

 • Det är nu möjligt att skriva snabbanteckningar direkt i systemet.

 • Affärstavlan söker nu så fort man ändrar i filtreringen.

 • Anteckningar för företag blir nu större när denna får fokus.

 • Mer tilltalande felsida.

 • I historiken på startsidan visas nu även företagsnamnet.

Version 1.1.7 2015-10-15

 • Listan över användare i under tidrapporter är nu sorterad i bokstavsordning.

 • Åtgärdat ett fel i datumväljaren där under vissa omständigheter så valdes datumet två gånger.

 • Det är nu möjligt att ange datum utan bindesträck i datumväljaren, formateringen sker automatiskt.

 • Åtgärdat ett fel i startsidan där ändrat datum för en uppgift inte automatiskt flyttade uppgiften till rätt kolumn.

 • Ett fel i firefox där inloggad användaren namn visades två gånger i huvudmenyn.

 • Nytt utseende i detaljkortet som visas när man klickar på namnet för en kontakt.

 • Nu ser man både företag och person på ett uppgifts-kort ifall dessa finns.

Version 1.1.6 2015-10-14

 • Det är nu möjligt att lägga till dokument under ett projekt.

 • Uppdaterat kund- och kontaktväljaren i de olika vyer där denna används och det är nu möjligt att klicka på en kund och/eller kontakt för att visa mer information.

 • Åtgärdat ett fel där vissa kunder inte fick en länk för extern ärendehantering.

 • Det är nu möjigt att ange hur många dagar från projektstart som en aktivitet ska få sitt startdatum.

 • Åtgärdat ett fel där det inte gick att öppna fakturor från kundkortet.

 • Lagt till möjlighet att öppna upp fakturor utan kommentarer från kundkortet.

 • Nu visas ändringar i ett helpdeskärenden under händelseloggen för aktuellt ärende.

 • Åtgärdat ett fel där datum för en period under tidrapporter inte visade ett korrekt start- och slutdatum.

 • Lagt till en datumväljare under Fakturering -> Upparbetat för enklare hantering av datumfiltrering.

 • Ett ärende blir nu markerat som läst om ärende inte öppnas och ingen ansvarig har utsetts eller om det är den ansvarige som öppnar ärendet. Ett ärende blir även markerat som oläst vid tilldelning av ny ansvarig person.

 • När man stänger dagar/veckor blir de automatiskt attesterade om man attesterar sina egna tider.

 • Nu kan man ange antal och á pris för artiklar i ett ärende. Dessutom får man ange en procentsats för momsen.

 • När man attesterar valda dagar går det nu bara att välja dagar som är stängda./li>

Version 1.1.5 2015-10-12

 • Det är nu möjligt att administrera tidskoder för frånvaro och interntid under administration.

 • Åtgärdat en bugg där fel fakturerbar tid visades i tidrapporteringen.

Version 1.1.4 2015-10-11

 • Ny finns det möjlighet att sortera kolumnerna i listor över företag och personer.

 • Endast administratörer kan se tidrapporter på ett projekt.

 • Lagt till fakturerbar tid i listan över tidrapporter för ett projekt.

 • Ändrat så att endast administratörer kan skapa nya etiketter.

 • Åtgärdat ett fel i projektlistorna (pågående och avslutade) då det inte gick att lägga till anteckning och/eller etiketter.

 • Nu kan man i mobilappen se och redigera alla telefonnummer som en person har.

 • Åtgärdat en bugg som gjorde att man inte kunde skriva ut någon sida i webbläsaren Google Chrome.

 • Nu kan man skriva ut alla rapporter.

 • Förbättrat utseende för epost utskickat av systemet när man blir ansvarig för en uppgift eller ett ärende.

Version 1.1.3 2015-10-06

 • Om man inte har rollen försäljning så ser man inte försäljningskommentarer i händelseloggen i startsidan.

 • Åtgärdat ett problem där man inte kunde ange fakturerbara timmar på en tidrapport om den redan fanns på någon föregående dag.

 • Nu visar alla sidor i tidrapportering i mobile vad som händer när man sparar, lägger till eller tar bort en tidrapport.

Version 1.1.2 2015-10-06

 • Åtgärdat ett problem med tidrapportering i mobilappen.

 • Nu kan man trycka på Quickscan-knappen i startsidan under Resor & utlägg för att få upp Quickscan.

 • Några estetiska ändringar i mobilappen.

Version 1.1.1 2015-10-05

 • Nu visas första fliken i uppgiftsmodalen när man öppnar den.

 • Förbättrad interaktion för snabbsöken i sidhuvudet.

 • Nu kan man ta bort en tidrapport för en dag i mobilappen.

 • Justerat interaktion-logik när man fyller i belopp för uträkning av marginal och TB i affärsmöjligetsmodalen.

 • Åtgärdat en bugg där mam inte kunde välja företag/person när man skapade en ny uppgift i mobilappen.

Version 1.1 2015-10-04

 • Mobilapp

 • Projektledaren för ett projekt läggs nu automatiskt till som projektmedlem.

 • Händelseloggen i startsidan tar nu bara med händelser max 3 månader tillbaka i tiden.

 • Nu kan man bara tidrapportera på projekt som man är medlem av.

Version 1.0.19 2015-10-02

 • Åtgärdat ett fel i säljöversikten som uppstod om bokslutsmånad var under föregående år.

 • Nu laddas sidan med företag snabbare.

 • Åtgärdat ett fel i rapporter som medförde att rapporter inte alltid laddades givet vissa datumintervaller.

Version 1.0.18 2015-10-02

 • Ärenden i heldesk sätts nu som standard till Garanti – Ja

 • Nu visas företagsbeskrivningen i detaljkortet för ett företag.

 • Det är nu möjligt att söka på kundens namn i affärstavlan.

 • Det går nu att ta bort affärsmöjligheter som öppnats i listorna över vunna och förlorade.

Version 1.0.17 2015-09-29

 • Åtgärdat ett problem där vissa bilagor (av typen e-post) inte gick att öppna.

 • Ny rapport för våra återförsäljare av Momentum.

Version 1.0.16 2015-09-29

 • Ändrat tillbaka så att säljtavlan som standard bara visar aktuell säljares affärsmöjligheter.

 • Åtgärdat ett fel där vissa kunder inte gick att visas.

 • Rättat ett fel där fel etiketter visades på kontakter (eg. personer).

 • Åtgärdat ett fel som medförde att det inte var möjligt att ändra logotype på ett företag.

Version 1.0.15 2015-09-23

 • Ändrat så att projektaktiviteter som genereras utfrån en mall listas i den ordning som mallen anger. Men i första hand sorteras de efter start- och slutdatum.

 • Lagt tillbaka fliken ’Dokument’ under kund och projekt så att man kommer åt de dokument som tidigare laddats upp (det är fortfarande inte möjligt att ladda upp nya).

 • Nu visas ett felmeddelande om ärendet inte kan avslutas eftersom det finns resor som ännu inte skickats för attest.

 • Åtgärdat ett fel i administrationen där det inte gick att ta bort en användare.

 • Rättat så att om man försöker skapa en kontakt med valideringen förhindrar detta så laddas tidigare angiven information igen.

 • Lagt till en förklaring för hur man anger födelsedatum på en kontakt.

Version 1.0.14 2015-09-22

 • Ändrat så att systemet föreslå 0 istället för inget vid registrering av avdragsgill moms.

Version 1.0.13 2015-09-21

 • Åtägrdat ett fel i rapporterna som uppstått i och med att vi gått från ’stacked’ till två separata staplar.

 • Försenade helpdeskärenden visas nu förfallodatum i rött.

Version 1.0.12 2015-09-18

 • Ny roll i systemet som ger behörigheter till rapporter.

Version 1.0.11 2015-09-17

 • Utläggstyp är nu tvingande och ett utlägg kan inte registreras utan att detta anges.

 • Sträcka vid registrering av milersättning är nu tvingande.

 • Utlägg som saknar utläggstyp (äldre registreringar) listas nu under utlägg för attest.

 • Åtgärdat ett där det inte gick att ändra titel på ett ärende.

 • Under tidrapporter så visas nu vilket från- och tilldatum som rapporten avser.

 • Högerställt kolumnerna pris och timmar i projektlistorna.

 • Åtgärdat ett fel där kommentarsikonen inte ändrade färg när man skrev en kommentar.

 • Ändrat så att graferna för topplista säljare visas bredvid varandra.

 • Ändrat felaktig länk i det e-postmeddelande som skickas till ärendeansvarig vid uppdatering av ärende från kund.

Version 1.0.10 2015-09-17

 • Endast attestansvarig kan attestera tidrapporter, resor och utlägg.

 • Nytt menyalternativ för olästa ärenden under Helpdesk.

 • Vid varje menyalternativ under Helpdesk visas nu en siffra som visar hur många olästa det finns.

 • Rättat fel som gjorde att en vanlig användare (ej administratör) inte kunde välja vilken månad som attesterade resor och utlägg skulle visas för.

Version 1.0.9 2015-09-15

 • Snabbat upp vyn för att skriva ut löneunderlag.

 • Det är nu möjligt att ta bort en kontakt från företaget eller permanent direkt i företagskortet.

 • Åtgärdat ett fel där man inte kunde koppla ett helpdeskärende till enbart företag.

 • Försäljning -> Översikt visar nu omsättning och marginal i tabellformat.

 • Om ett ärende redan har tilldelats en ansvarig så ändras inte denna när man svarar, anteckningar, vidarebefordrar eller skickar SMS.

 • Ändrat sorteringsordning för uppgifter under menyalternativet Uppgifter.

 • Kolumnen ’Senare’ i startsidan innehåller nu bara de närmaste 10 dagarna samt att vi lagt till så att den även innehåller ärenden.

 • Nu kan man skapa ett företag med företags-skaparen när man skapar eller redigerar ett projekt.

 • Nu har alla rapporter rätt enheter i y-axeln.

 • Åtgärdat ett fel där punkter på linjer i vissa grafer under menyalternativet Rapporter fick fel titel när man svävade med musen över en punkt.

 • Profilbilder repeterar sig nu inte ifall de är för små.

 • Nu ser man för vilket företag / vilken person ett projekt tillhör i detaljsidan för ett givet projekt.

 • Nu får man ingen felsida om trycker på Enter-knappen när man söker efter ett företag under menyalternativet Kontakter > Företag eller Kontakter > Personer.

 • Åtgärdat ett problem med affärsmöjlighetsmodalen där rutan för att ladda up ett dokument inte ritades ut korrekt på vissa sidor.

 • Nu kan man se marginalen för en given affärsmöjlighet i affärstavlan när man svävar med musen över omsättningen på kortet.

 • Nu kan man se den totala marginalen för en kolumn i affärstavlan genom att sväva över omsättningen i kolumnens huvud (under kolumnens titel).

 • Lagt till undermenyer till menyalternativet Helpdesk.

 • Alla stapeldiagram är nu av samma typ på grund av renderingsfel.

 • Nu är produktstatistiken i Försäljning > Översikt dold.

 • Nu är namnen för Topplista Säljare-statistiken roterade 90 grader för att undvika att namnen krockar med varandra

 • Bytt ut klarmarkera-knappen mot en kryssruta i uppgiftsmodalen samt i projektaktivitetsmodalen.

 • Justerat utskriftsformatet för löneunderlag.

 • Nu följer persondetalj-sidan samma utseende som företagsdetalj-sidan.

 • Nu kan man ta bort en person via redigera-formuläret om det inte finns något av följande registrerat:

  • Tidrapporter

  • Projekt

  • Uppgifter

  • Affärsmöjligheter

Version 1.0.8 2015-09-14

 • Åtgärdat ett fel där det inte gick att sätta lösenord efter att ha beställt ett nytt.

 • Åtgärdat ett fel där antalet notifieringar inte visades rätt i huvudet på sidan.

 • Det är nu möjligt att checka i/ur checkrutorna för hela tabellen när man skapar ett fakturaunderlag.

Version 1.0.7 2015-09-14

 • Lagt till möjlighet att markera svar från UE som läsbara för kund.

 • Åtgärdat fel då det inte gick att göra radbryt i uppgiftsbeskrivningen.

Version 1.0.6 2015-09-14

 • En varning samt e-postmeddelande skickas om helpdesktjänsten inte lyckas koppla upp sig mot er e-postlåda.

 • Delat upp menyalternativet uppgifter i underrubriker.

 • Åtgärdat så att det nu går att logga ut från systemet även under administration.

 • Projekt -> Avslutade sorteras nu i fallande ordning efter avslutat datum.

 • När man uppdaterar/ändrar en användare så återgår man till listan över användare.

 • Rättat ett fel i projektsidan som uppstod när projektet saknade förväntad arbetstid.

 • Rättat ett fel där det inte gick att klicka på varningen för en försenad affärsmöjlighet i topmenyn.

 • Ändrat kommentarsfälten i ärendehantering till vara större (15 rader) istället för som tidigare när det bara var 3.

Version 1.0.5 2015-09-10

 • Ändrat rubrikerna i startsidan för uppgifter.

 • Tagit bort helpdeskärenden från kolumnen ’Senare’.

 • Ändrat i skapa och skriv ut fakturaunderlag, nu skrivs projekt, projektaktivitet och ärendenummer ut.

 • Det är nu möjligt att skriva ut fakturaunderlag utan kommentarer.

 • Klarmarkerade uppgifter visas inte längre i 24 timmar efter att de klarmarkerats istället är det 1 timme.

 • Lagt till så att när man administrerar sitt företag under administration så föreslår inte webbläsaren e-postadress för helpdesk.

Version 1.0.4 2015-09-09

 • Det går inte längre att besvara helpdeskärenden om kontaktperson saknas, eller om kontaktpersonen saknar e-postadress eller e-postadressen innehåller texten ’noreply’.

 • Åtgärdat ett fel där det inte gick att filtrera helpdeskärenden där garanti var lika med Ja.

Version 1.0.3 2015-09-08

 • När ett e-postmeddelande om tilldelad uppgift skickas skrivs nu uppgiftsrubrik och beskrivning ut i e-postmeddelandet.

 • Kontakter för ett projekt listas nu bokstavsordning.

 • Rapporter tar nu hänsyn till hela sista dagen för valt datumspann.

 • Grafer under Rapporter visas nu med raka linjer för att förhindra uppfattningen att vissa värden kunde vara negativa när värdet egentligen aldrig kan vara under 0.

 • Affärsmöjlighet som markerats som vunnen i affärstavlan plockas nu bort.

 • När man lägger till en projektaktivitet läggs denna till i listan över projektaktiviteter utan att sidan först måste laddas om.

 • Efter att en kontakt skapats (från företagsidan) så återgår man till företagssidan.

Version 1.0.2 2015-09-07

 • Efter upptäckt av ett potentiellt problem med Internet Explorer så har vi gjort några ändringar vad gäller formulär i systemet i hopp om att åtgärda problemet.

 • Nu öppnas en dialog där man får ange Ja eller Nej när man tar bort eller avslutar ett projekt.

Version 1.0.1 2015-09-07

 • Det är nu möjligt att klicka på kontakten för ett ärende och få upp dialogen med kontaktinformation.

 • Åtgärdat fel där vissa helpdeskärenden inte gick att öppna.

 • Åtgärdat ett problem där rapporter inte visades korrekt om man som använder kör Internet Explorer.

 • Lagt till stäng-knapp för att gå från administration tillbaka till startsidan.

 • Ändrat i Försäljning > Översikt så att topplista säljare visar namnet på säljaren med förnamn och första bokstaven i efternamnet.

 • Tid > Rapportera – Nu uppdateras statistikrutorna när man ändrar värden i fälten.

 • Startsidan – Åtgärdat ett problem där startsidan inte fungerade i Internet Explorer.

 • Rapporter – Åtgärdat ett problem där graferna inte fungerade i Internet Explorer.

Version 1.0.0 2015-09-06