Release notes

Uppdateringar i Blikk

Här kan du se en lista över alla uppdateringar som skett i Blikk Pro, Business och Byrå.

Release Notes – Blikk Pro / Business / Byrå


AUGUSTI-SEPTEMBER 2023

Version 2.8.4.15-2.10.1

 

 • Utbyggnad av API: Möjlighet att skapa projekt, lägga till projektkommentarer samt hämta kalkyler på projekt
 • Datepicker på samlingsprojekt i ekonomifliken
 • Möjlighet att skicka e-signeringar till utländska mobilnummer
 • Möjlighet att dölja företagsnamn vid e-signering
 • E-signeringsvyn är synlig föranvändare med licensen Basic
 • Möjlighet att ange löneart istället för lönekod i PAXml-filer (exempelvis Fortnox Lön, Crona Lön, Kontek Lön)
 • Möjlighet att söka på byråns namn som slutkund (när man ska lägga till samarbete)
 • Fler alternativ i rapporten EXC12: rapporterade artiklar
 • Utökade kolumner i rapporten TSK2
 • Komplettering i rapporten EXC9: Vem som attesterat kvitton
 • Möjlighet att skicka SMS i Blikk Business
 • Möjlighet att exportera kvitton i Blikk Easy

MAJ 2023

Version 2.8.4.11-2.8.4.14

 

 • Utökade alternativ i rapporterna EK10 och TM9
 • Utbyggnad av API: Säljansvarig ingår nu i resultatet vid hämtning av projektlistan, möjlighet att filtrera på aktiviteter i tidrapporter, möjlighet att söka på e-post i användarlistor, möjlighet att hämta borttagna användare 

APRIL 2023

Version 2.8.4.9-2.8.4.11

 

 • Leverantörsfakturor i utländsk valuta räknas om till SEK vid import från Visma eEkonomi

 • Utbyggnad av API: Möjlighet att hämta affärsmöjligheter och offerter

MARS 2023

Version 2.8.4.5-2.8.4.8

 

 • Utbyggnad av API: Möjlighet att hämta ledighetsansökningar, faktureringstillfällen och materialrader på projekt

FEBRUARI 2023

Version 2.8.4.4

 

 • Ny kvittomodul i mobilappen
 • Anståndslistor (Blikk Byrå)
 • Ny rapport: Totalt fakturerat per faktureringsansvarig (EK14)
 • Ny rapport: Uppföljning fastprisprojekt – resultat mot budgeterat resultat (EK15)
 • Utbyggnad av API

JANUARI 2023

Version 2.8.4

 

 • Uträkningshjälp vid registrering av kvitton i utländsk valuta
 • Möjlighet att välja ett förvalt betalsätt vid registrering av kvitton
 • Utökade valmöjligheter i rapporteringsprofiler – administratörer kan välja om rapportörer ska se debiteringsgrader och intäkter i tidsregistreringen eller inte
 • Möjlighet att filtrera i bevakningslistornas kolumner (Blikk Byrå)

OKTOBER 2022

Version 2.8.3

 

 • Integration med Visma Lön Smart
 • Integration med Flex Lön (Classic) och Flex Payroll
 • Möjlighet att välja ett förvalt lönesystem
 • Möjlighet att ange egna avvikelseperioder
 • Fyll endast i lönekoder på poster som använts vid givet urval på export
 • Möjlighet att dölja artikelnummer i offerter
 • Engelskt språkstöd
 • Ny rapport: Totalt fakturerat per kund (EK13)
 • Ny kolumn i rapport: Projektkategori i EXC8
 • Ny filtrering i rapporter: Projektetikett och Projektkategori i EX13 och EX14
 • Möjlighet att rensa bokföringsprojekt
 • Avdrag för husarbete framgår tydligare på offerter

APRIL 2022

Version 2.8.2

 

 • Kopiera dag – kopiera en tidigare rapporterad dag till en tom dag.
 • Färgindikation när kalkyler per aktivitet eller rapportör överskridits
 • Ny rapport: Fakturerbart baserat på planerad tid
 • Ny rapport: Täckningsgrad i projekt
 • Möjlighet att redigera ledighet som man sedan tidigare attesterat
 • Nu syns initialt endast pågående projekt och samlingsprojekt i supersöken (med möjlighet att växla till ’Alla* om man vill hitta något avslutat)
 • Smartare datumval i rapporter (tar du ut en rapport dag 1-10 så föreslås föregående månad, dag 11-sista föreslås innevarande månad)
 • Avslutade samlingsprojekt har fått sig ett eget filtrerbart statusval
 • Nya kolumner i Tidrapporter – översikt: Fakturerad (datum) och Fakturerad av.
 • (Byrå/Partner) Välj om välkomstmail ska skickas ut när ny Documents-kund läggs upp
 • (Byrå) Sticky header i bevakningslistor – översta raden följer med vid scroll
 • (Byrå) Ny rapport: Kunder och dess uppdrag / bevakningslistor

DECEMBER 2021

Version 2.8.1

 

 • Boka upp personalkostnader direkt via API till ekonomisystemet (eller via SIE-fil)
 • Möjlighet att bakdatera en användares schablonkostnad
 • Nu kan en Basic-rapportör skapa projekt/ÄTA
 • Styr själv över projekt- och samlingsprojektnummerserierna
 • Ny vy i tidrapporteringen: Lista (med möjlighet att se sina tidrapporter och dess kommentarer i listvy, samt kunna exportera sina egna tider till excel)
 • Flexiblare möjligheter att koppla en uppgift till ett projekt, en affärsmöjlighet eller en kontakt
 • I Partnerportalen kan en byrå se ej attesterade kvitton samt redigera kvitton även om dagen är attesterad
 • Nya rapporter, bland annat en rapport för successiv vinstavräkning

NOVEMBER 2021

Version 2.8

 

 • Projektekonomi: Möjlighet att omgruppera sina artikeltyper till egna kalkylposter
 • Projektekonomi: Möjlighet att sätta budget på kalkylposter & versionshantering av budget
 • Projektekonomi: Hämta bokförda värden på kalkylposter
 • Ny layout på rapportsida
 • Ny rapport: Faktureringsöversikt – projekt/kund
 • Ny rapport: Kommentarer per fakturaunderlag

SEPTEMBER 2021

Version 2.7.2

 

 • Bevakningslistor/avprickningslistor i Blikk Byrå

JUNI 2021

Version 2.7.1

 

 • Mobilappen: Projektlistan har fått sortering & filter
 • Excel-import affärsmöjligheter (Blikk Pro & Blikk Byrå)
 • Det går nu att skapa affärsmöjlighet via vårt API (Blikk Pro & Blikk Byrå)
 • Olästa aviseringar uppe till höger släcks vid klick

MAJ 2021

Version 2.7

 

 • Ny funktionalitet i Blikk Byrå: Uppdragshantering Ett sätt för byrån att hålla koll på alla tjänster de utför för sina kunder.
 • Masskapa verifikat av kvitton (både inköp företagskort och privata utlägg)
 • Exportera SIE-och zip-fil för kvitton
 • Admin/byrå kan lägga upp företagskort till medarbetare
 • Lägga upp utläggskategorier som gäller för inköp inom/utanför EU
 • Föreslå samma momssats i fältet avdragsgill moms på representationskategori
 • Möjlighet att växla mellan månad, vecka och dagsvy i Resursplaneringen
 • Skapa bokningar för hela månader åt gången, med möjlighet att upprepa månadsvis
 • Kunna sätta kontospecifik färgsättning och gränsvärden för beläggningsgrad
 • Växla mellan Planerade timmar mot schema / Planerade timmar totalt (Medarbetar-vyer)
 • Kunna dölja projekt som saknar framtida bokningar (Projekt-vyer)
 • Sammanfattande notismail (dagligen eller veckovis)
 • Sammanfattning av notiser på Startsidan
 • Möjlighet att ange valfri rastlängd i minuter (med de ordinarie rastlängderna som valbara förslag)
 • Ny rapport – Uppföljning period
 • Urval i Projektlista och Projektrapport lagras
 • Koppling mellan Blikk och Accountec
 • Ny integration ekonomisystem: Björn Lundén
 • Starta e-signering direkt i Partnerportalen

FEBRUARI 2021

Version 2.6.4

 

 • Testdata vid ny signup
 • Ombyggd attest: Förbättringar för dig som attestansvarig
 • Ombyggd attest: Ny vy för dig som projektledare
 • Projektlistan sorteras numera på senast först
 • Smarta förslag på klockslag vid tidrapportering
 • Matchning av fakturareferenser
 • Bättre översikt på skapade fakturaunderlag
 • Lättare att hantera misslyckade fakturaunderlag
 • Ny rapport: Resultatuppföljning fastprisprojekt
 • Enklare att lägga till fler bilagor samt redigera tillagda parter i e-signeringen

JANUARI 2021

Version 2.6.3

 

 • Nya tabeller i projektet under fliken Tid: Resor och traktamente/tillägg samt Maskin/utrustning med möjlighet att se info och redigera det fakturerbara antalet
 • Möjlighet att dölja personnummer i den e-signerade versionen av ett dokument
 • Justeringar i Avstämningsrapporter
 • Vid koppling till Fortnox har man möjlighet vid skapandet av fakturaunderlaget att sätta ett annat fakturadatum än dagens datum (observera att alla rapporter i Blikk fortsatt utgår från när fakturaunderlaget skapades, inte det fakturadatum man anger själv)
 • Nu får man ett samlat mail från Partnerportalen om man laddar upp flera dokument samtidigt
 • Förhandsgranskning av PDFer och bilder i Partnerportalen för både byrå och slutkund
 • Möjlighet att flytta filer mellan mappar i Partnerportalens dokumenthantering
 • Debiterbar tid och debiteringsgrader syns inte i tidrapporteringen om man i sin rapporteringsprofil inte kan se/redigera den fakturerbara tiden
 • Mer information i projektet på de kvitton som finns registrerade (bland annat förhandsgranskning)
 • Anteckningar på kundkortet i mobilen

DECEMBER 2020

Version 2.6.2

 

 • Massredigering av kontakter
 • Massredigering av projekt
 • Ny säljöversikt under Affärsmöjligheter
 • Möjlighet att ange säljbudget per månad och säljare
 • Utökade valmöjligheter i Projektrapporten, bla att kunna öppna direkt på skärm eller ladda ner som excel
 • Koncernstruktur – kunna ange moder- och dotterbolag på ett företag
 • Kunna ange att en person är kontakt på flera företag
 • Möjlighet att importera användare via excelfil
 • Kunna lägga till uppgifter från uppgiftsmallar i uppgiftstavlor
 • Fler filtreringar i projektlistan
 • Kunna växla mellan att se kundfakturor och fakturaunderlag inne i projektet
 • Filuppladdning av större filer (upp till 300MB) i Partnerportalen

OKTOBER 2020

Version 2.6.1

 

 • Automatisk kvitto-tolkning av belopp, moms, datum och kategori
 • Automatisk tidrapportering vid stängd dag (för de som tex enbart ska rapportera avvikelser från schema)
 • Favorit-markering av projekt för snabbare tidrapportering och bättre översikt
 • Snabbare listor av projekt och samlingsprojekt
 • Bättre förslag vid tidrapportering (bla favoriter, senaste projekt, och förslag från planering)
 • Lättare bläddra mellan dagar och veckor i mobila tidrapporteringen
 • Kunna registrera kvitto/utlägg för medarbetare (för administratörer och attestansvariga)
 • Valbart med summerings-sida i projektrapporten, samt möjlighet till sidbrytning per huvudgruppering.
 • Export av affärsmöjligheter till Excel
 • Valbart att visa pris ink. eller ex moms i offerter
 • Summering av arbetad tid per kund och projekt i månadsvyn
 • Skicka välkomstmail till flera användare samtidigt
 • Spårbarhet på artiklar, vem har lagt till och när
 • Knapp för att rensa alla uppgifter om en resa i tidrapporteringen
 • Hantera mallar i partnerportalens dokumentcenter
 • Visa vilka användare hos kunden som har åtkomst till delade mappar i dokumentcenter
 • Mail-notiser till medarbetare vid tillbakaskickat kvitto från attest
 • Notis till attestansvarig vid ledighetsansökan
 • Snabbare laddning av uppgifter i mobilen

SEPTEMBER 2020

Version 2.6

 

 • Ny inloggningsmetod valbar: BankID
 • Månadsvy i tidrapporteringen
 • Styra vad som går att rapportera i olika rapporteringsprofiler
 • Två nya versioner av Blikk: Easy och Documents
 • Meddelandefunktion och dokumentdelning mellan byrå och slutkund
 • Förbättringar och fler notiser i Partnerportalen
 • Möjlighet att tidrapportera för längre period
 • E-signering även i Business
 • Möjlighet att köpa till Resursplanering (ledighet och sjukanmälan) i Easy och Business
 • Olika engagemang beroende på session i webbläsaren
 • Möjlighet att testa olika versioner under trial-period
 • Som byrå kunna få sina kunders licenser på samlingsfaktura

JUNI 2020

Version 2.5

 

 • Schema – möjlighet att reglera startdatum och kommande schema
 • Flerveckorsschema
 • Säsongsschema
 • Utökad info om man pilar ner projekt
 • Sammanställning överst i Samlingsprojekt samt förbättringar på tidsfliken
 • Alla projekt syns i gantt-vyn (även fristående)
 • Kunna gruppera projektlistan på kund, projektledare, samlingsprojekt, mfl
 • Analys av ekonomi vad gäller löpande tidrapporter i analysverktyget
 • Kunna gruppera arbetad och debiterbar tid på år, månad, vecka och dag i analysverktyget
 • Resursplaneringen ur Beta
 • Kunna planera timmar per dag eller timmar för hela perioden
 • Två nya ekonomiska rapporter för att kunna göra bokslut och periodavstämningar
 • En omfattade projektrapport där man väljer innehåll och grupperingar själv

MAJ 2020

Version 2.4

 

 • Namnbyte: Order byter namn till Projekt
 • Namnbyte: Projekt byter namn till Samlingsprojekt
 • Namnbyte: Upparbetat byter namn till Att fakturera
 • Uppgiftstavlor flyttar ut från Samlingsprojekt och in som en undermeny till Uppgifter
 • Uppgiftstavlor går att koppla till Projekt eller ha helt fristående
 • Möjlighet att flytta uppgifter till andra tavlor (och i förlängningen till andra projekt)
 • Permanent kollapsad sidomeny
 • Möjlighet att se bokförda fakturor från eEkonomi inne på projektet

APRIL 2020

Version 2.3.2

 

 • Ny layout på orderlista och projektlista
 • Kunna välja prissättning när en order skapas från offert eller affärsmöjlighet
 • Justeringar i sidomeny på mindre skärmstorlekar
 • Avrundningsregler för fakturerbar tid
 • Ny vy för Ledighet & sjukanmälan
 • Ny modul för e-signeringar
 • Prognos-linje i Tidsfliken på Order
 • Summarad på Artikelfliken på Order
 • Utökat rapporterna EK3 och EK7 med etikett-filter, orderväljare och möjlighet att ladda ner som excel
 • Filtrera order- och projektdeltagare på användareetikett
 • Förbättrad artikelhantering vid tidrapportering i desktop och mobil
 • Särskilja systembehörighet i Partnerportal från Byrå-kontot
 • Visar resursplaneringen i appen under menyn Uppgifter
 • Döljer avslutade ordrar i Resursplaneringen
 • Utökade värden i order-export
 • Kunna ta bort de artikelrader man själv lagt dit på ordern
 • Ändra medarbetare på en befintlig bokning i Resursplaneringen
 • Filtrering på prissättning i analysverktyget
 • Kunna skapa kundfaktura från ordern direkt
 • Visa projektnamn i tidrapporteringen
 • Knapp för att ta sig tillbaka till ordern från fakturaunderlaget för att kunna göra justeringar

MARS 2020

Version 2.3.1

 

 • Automatiskt skapa bokföringsprojekt i samband med ny order
 • Alla dropdowns med multival får en välj alla/ingen-funktion
 • Information om vad en medarbetare är inplanerad på vid hover i resursplaneringen
 • Kunna klicka upp order direkt i resursplaneringen
 • Kalender på startsida med dagens planering och uppgifter
 • Gemensamma vyer i resursplaneringen
 • Filtrering samt prissättning i order-export
 • Möjlighet att lägga till fler administratörer i partnerkonto
 • Hantera Maskin/utrustning i fastpris
 • Mer info i detaljerat löneunderlag
 • Orderlistan behåller sin sida när man öppnar och stänger en order
 • Basic-licensen kan klicka på kund i order och få kontaktinformation
 • Filtrering på Ansvarig säljare i orderlista
 • Om man angett rabatt på ordern visas redigeringsfältet rabattsats på fakturaunderlaget
 • Inträffade fastpris-betaltillfällen syns vid markering i Endast ordrar klara för fakturering
 • Order- samt Ekonomi-flik på kontaktkort i Blikk Business
 • Kopieringsfunktion ett kort i uppgiftstavla
 • Mejlnotiser vid ledighetsansökan
 • Möjlighet att inaktivera flera typer av objekt i systemet

FEBRUARI 2020

Version 2.3

 

 • Resursplanering / Planering – BETA För att kunna se modulen Planering måste en administratör på ditt företag gå in under Inställningar/Företagsinställningar och bocka i modulen Resursplanering. Här kan du även aktivera Ledighetsansökan och Sjukanmälan.
 • Ledighetsansökan & Sjukanmälan – BETA
 • Mobilapp på engelska
 • Noteringsfält och etiketter på användare
 • Redigera/dölj urval på prissättning per deltagare och aktivitet
 • Snabbåtkomst för att ladda ner kvitto-underlag
 • Nytt diagram inne på fliken Tid – ackumulerade värden
 • Etiketter, bokföringsprojekt, resultatenhet samt skapat-datum i Order-export
 • Totalsumma under fastpris-betaltillfällen
 • Kortansvarig i vyn Hantera kort
 • Fakturatext på orderbekräftelse
 • Flytta överförd leverantörsfaktura till annan order
 • Åtkomst för supporten förlängd till 1 vecka
 • Projekt- och resultatenhetkonterad PaXml-fil – BETA

DECEMBER 2019

Version 2.2.1

 

 • Utökad sammanställning i desktop/mobil över vad som är rapporterat
 • Filter i Upparbetat – endast visa klarmarkerade ordrar
 • Markera alla fakturaunderlag samtidigt för arkivering
 • Sökbara aktiviteter i tidrapporteringen
 • Bransch på kontaktkort
 • Förtydligande kring påbörjad rapportering av dag
 • Snabbsök tillgänglig i hela systemet
 • Ny analys: Interntid
 • Förhandsvisning av leverantörsfakturor i PDF
 • Excelexport över rapporterade artiklar på order/projekt
 • Rapport/excelexport över fördelning av tid och tidskoder
 • Rapport över Upparbetad tid per kund
 • Ekonomiska rapporter- Belopp fakturaunderlag & Summering fakturerad tid/artiklar

NOVEMBER 2019

Version 2.2

 

 • Fliken Tid har fått nytt utseende
 • Ytterligare möjligheter att kalkylera tid – månads/veckovis, på aktivitet och på deltagare
 • Orderbekräftelse (kan skrivas ut av orderansvarig, ansvarig säljare, projektledare och administratör)
 • Nya rapporter för upparbetat, upp- och nedskrivning
 • Rapporter för användare: anhöriglista och inställningsexport
 • Fler filtreringsmöjligheter i Upparbetat
 • Syns vilka användare som arbetar i med fakturering för att undvika dubbletter
 • Möjlighet att attestera direkt från Upparbetat
 • Ny layout vid skapande av fakturaunderlag
 • Större valfrihet kring gruppering och layout för rader i underlaget
 • När man ska skapa ett fakturaunderlag visas samma inställningar förvalda som senaste underlaget som skapades mot kunden
 • Utökad kontaktsök
 • Ny hantering av kundnummer
 • Kund läggs upp i ekonomisystem vid sparande om den fått ett kundnummer
 • Ny analys för frånvaro
 • Kolumn för Inget datum flyttad längst till vänster för ökad tydlighet
 • Töm-funktion på tillägg
 • Min profil – framgår vilken licens och behörighet användaren har

OKTOBER 2019

Version 2.1.1

 

 • Möjlighet att ändra ordernummer på redan skapad order
 • Kunna lägga till order mot flera kunder samtidigt
 • Få förslag när man ska skapa bokföringsprojekt direkt från ordern
 • Möjlighet att ta ut rapport för företagskort på ett specifikt kort

SEPTEMBER 2019

Version 2.1

 

 • Nytt smidigare formulär när man skapar ny order
 • Prissättningsalternativ vid löpande fakturering: Timpris per deltagare och aktivitet
 • Prissättningsalternativ vid fastpris: Återkommande betaltillfällen
 • Möjlighet sätta olika artikelnummer på fastpris-rader
 • Tidbank – total logg över samtliga händelser per medarbetare
 • Avtalsmodul med e-signering
 • E-signering på filer på Kontakt, Affärsmöjlighet, Order
 • Förändrad hantering av Uppgifter, visas från startdatum
 • Fråga vid ny kund om man vill skapa affärsmöjlighet eller order
 • Kunna sätta varningsgränser på order i antal timmar och totalfakturering
 • Projekt- och resultatenhetskonterad lönefil för Visma Lön
 • Ny Business Intelligence-analys över arbetade och fakturerbara timmar per medarbetare, kund, order, osv
 • CRM-anpassningar med Ekonomi och Tid på kundkortet
 • Kunna stänga en löneperiod när man tar ut lönefil, varnar användare om att kontakta löneadministratör vid ändringar
 • Starta/stoppa klocka på order, uppgift och interntid
 • Visuella förändringar i Partnerportalen – kunna ange åtkomst till kund för byråmedarbetare, ändra fakturauppgifter/mottagare
 • Mer info in dropdown för kontaktväljare
 • Klickbara telefonnummer och epost i kontaktlistor
 • Excelexport av leverantörsfakturor och maskintid
 • Kunna se sin egen tid på Order (fliken Tid syns för alla orderdeltagare, filtrerat på sin egen tid)
 • Kunna visa projekten i listform
 • Förhandsvisning av kvitto i PDF-format vid registrering
 • Inställning för att automatiskt föreslå kundnamn som prefix på ordernamn

JUNI 2019

Version 2.0.1

 

 • Uppgiftsmodul i mobilen
 • TB och TG på offerten
 • Försättsblad och bilagor på offert
 • Möjlighet att rapportera tid till 00:00
 • Visar inte överföringsdatumet utan leverantörsfakturans fakturadatum inne på ordern och på fakturaunderlaget
 • Kundens referensmärkning kommer med till Fakturainformation i Fortnox om fakturaunderlaget bara gäller en order
 • Nu finns möjlighet för kund att kunna rensa sitt konto på all information (inte inställningar)
 • Filtrera på projektkategori i Projektöversikt
 • Sökfunktion för Nyheter och rutiner
 • Swipe i projekttavlan i mobilen
 • Möjlighet att se offerter i mobilen
 • Kontaktpersoner på företag i mobilen

MAJ 2019

Version 2.0

 

 • Beta-taggar är nu borta från modulerna Startsida, Uppgifter, Affärsmöjligheter och Projekt
 • Nya funktioner i appen: Nyheter, Uppgifter, Säljtavla och Projekt
 • Man kan nu skicka offert till kund direkt från Blikk
 • Möjlighet att kräva e-signering på offert (med BankID)
 • Kundportal där slutkund och säljare kan kommunicera kring offerten
 • Ny layout gällande licenser, användare, konto och betalning under Administrera
 • Uppdaterad hantering av import från Fortnox och Visma eEkonomi

APRIL 2019

Version 1.2.2

 

 • Upp- och nedskrivning av tid i fakturaunderlaget
 • Kopiera order (även möjlighet att ta med artiklar, deltagare och filer)
 • Möjlighet att på ordernivå begränsa vilka tidsartiklar och aktiviteter som man ska kunna rapportera på
 • Rapport för alla tidrapporter med möjlighet att filtrera och se resultatet direkt på skärm
 • En vy för Medarbetare (under Kontakter) med telefonnummer och mailadress
 • Etiketter på Kontakt, Order, Projekt och Affärsmöjlighet möjliggör ytterligare filtreringsmöjligheter
 • Separera Order och ÄTA inne på Projekt, samt välj om ni ska jobba med ÄTA-hantering i ert konto
 • Kalkylerad kostnad och intäkt samt kalkylerade timmar kommer med från Offert till Order
 • Möjlighet att behörighetsstyra modulen Affärsmöjligheter
 • Valbart bokföringskonto per företagskort
 • Kunna ange att det ska vara tvingande med kommentar på Order
 • Även kunna ange att det ska vara tvingande med intern kommentar på Interntid och Frånvaro

MARS 2019

Version 1.2.1

 

 • Utökad excelexport för tidrapporter
 • Fritextrader på order
 • Utökad deltagarväljare på order
 • Utökade textfält på offert
 • Utökade textfält på order
 • Ny flik: Tid på projekt
 • Utökad sortering på Alla uppgifter
 • Estimat samt summerat estimat på uppgifter i tavla
 • Kunna klarmarkera alla kort i en lista
 • Sökfunktion i Uppgiftstavlan
 • Möjlighet att ta ut epostadresser på alla kontakter
 • Rättning av flertalet mindre buggar

FEBRUARI 2019

Version 1.2

 

 • Startsida i BETA
 • Uppgifter i BETA
 • Affärsmöjligheter i BETA
 • Anteckningsfunktionen för order finns nu i mobilen
 • Kvitton visas på fliken ekonomi, och man kan även lägga påslag på kvitton i kvittoregistreringen
 • Justering i den visuella statistiken på fliken Tid
 • Visar nu orderdeltagare på Orderutskrift
 • Kan lägga en levfaktura mot en avslutad order
 • Byt texten Kontant/ospecificerat kort till Privat utlägg
 • Nya orderrapporter
 • Lägg till nummer på dropdown för resultatenhet
 • Möjlighet att redigera orderdeltagare i mobilen
 • Spara & stäng-knapp på order

JANUARI 2019

Version 1.1

 

 • Från och med nu kommer leveranser som versioner med ett eget versionsnummer
 • Nu finns anteckningsfält inne på order (i desktop)
 • Man kan nu på en tidkod sätta en förklaring så den anställde i tidrapporteringen kan se när koden ska användas
 • Nu finns möjlighet att välja vad tidkoden ska heta vid vidarefakturering
 • Man kan välja vilken momssats som ska föreslås vid registrering av kvitton på olika utläggskategorier
 • I vyn där du väljer vilken order som leverantörsfakturan ska kopplas till ser du nu bokföringsprojektsnummer
 • Tid rapporterad mot fastprisorder syns nu som debiterbar i tabellen i attestvyn
 • Förändring i Branschen Ekonomi, som nu heter Byråpartner och per automatik ger Partnerportalen

MAJ 2018

Version 1.0

 

 • Första release