Alla smarta funktioner

Samlade på samma ställe

START - ÖVERBLIKK

Alla kunder på ett ställe

KONTAKTER

Alla kunder på ett ställe

ARBETSORDER

Direkt i mobilen

CRM

Sälj mer och se varför du lyckas

TIDRAPPORTERING

Marknadens bästa tidrapporteringssystem

PROJEKTPLANERING

Full koll på alla pågående projekt

ÄRENDEHANTERING

Bättre support med nöjdare kunder

UPPGIFTER

Låt inget ramla mellan stolarna

FAKTURERING

Tjäna tusenlappar på varje faktura

AVTALSHANTERING

Avtalsöversikt med påminnelser

RESURSPLANERING

Nyttja dina resursers kapacitet maximalt

Start – Överblikk

En smart startsida som ger dig en överblickbar översikt av verksamheten.

 • Se dina uppgifter som ska göras idag
 • Ta del av interna och externa nyheter
 • En komplett händelselogg
 • Samlad statistik över försäljning, projekt, ärenden och rapporterade samt fakturerade timmar
Läs mer

Kontakter

Samla alla dina kunder, leverantörer och samarbetspartners på ett ställe

 • Skapa nya företag och kontaktpersoner direkt i mobilen
 • Spara privata och allmänna anteckningar på kunden
 • Skapa privata uppgifter – till dig själv eller kopplat till en kund
 • Delegera uppgifter till kollegor
 • Gruppera kunder genom att skapa egna sökbara etiketter
 • Fritextsök eller filtrera kundlistan efter kundansvarig eller valda etiketter
 • Exportera kundlistor för riktade utskick, kampanjer eller sms.
Läs mer

Uppgifter

Låt inget ramla mellan stolarna

 • Integrera med er egen epost (Office 365 och Exchange online)
 • Få översikt över alla, egna, delegerade, avslutade och försenade uppgifter
 • Koppla kontaktpersoner, projektdeltagare och kunder till uppgifter
 • Sätt ansvarig och förfallodatum för enkel uppföljning
 • Få sms-aviseringar och påminnelser direkt från systemet
 • Ändra eller lägg till personer och företag med ett enkelt klick
 • Skapa deluppgifter som bockas i när de slutförts
Läs mer

CRM / Försäljning

Sälj mer och se varför du lyckas

 • Få grafisk överblick över prestationer och resultat
 • Mät, följ och stötta säljare
 • Tappa inte bort viktiga affärer!
 • Få rapporter över nyckeltal
 • Slipp leta i epost efter vad som överenskommits med kunden
Läs mer

Projekthantering

Få koll på kommande, pågående och avslutade projekt

 • Skapa projekt snabbt och enkelt från affärsmöjlighet eller kund
 • Hantera projekt med löpande- och fast pris
 • Lägg upp och administrera både interna och externa projektmedlemmar
 • Arbeta enklare, smartare och standardiserat med färdiga checklistor och mallar
 • Använd smarta anteckningar och etiketter för att följa och söka information kring projektet
Läs mer

Ärendehantering

Bättre support med nöjdare kunder

 • Integrera med er egen epost (Office 365 och Exchange online)
 • Få automatisk inläsning av ärenden i systemet
 • Bevaka och hantera era info-adresser och garantiärenden
 • För tider, material och resor mot ärenden
 • Skicka vidare ärenden till underentreprenörer, leverantörer och 3:e part
 • Anteckna och skicka SMS via färdiga mallar
 • Erbjud era kunder att följa sina ärenden på deras egen portal
Läs mer

Arbetsorder

Full koll på alla pågående och utförda uppdrag

 • Artiklar och prislistor
 • Bryt ned arbetsordern i arbetsmoment och maskintid
 • Skapa en förkalkyl
 • Följ arbetsordern från pågående till klarmarkerad
 • Tappa inte bort upparbetade timmar
 • Kompletta underlag för efterkalkyler
 • Enkelt att fakturera – allt finns med!
 • Slipp alla papperssedlar
Läs mer

Resursplanering

Öka lönsamheten med en smartare resursplanering

 • Smartare planering och fullständig överblick
 • Via resursvyn planerar du din personal och dina maskiner
 • Aktivitetsvyn ger dig överblick på dina ärenden, arbetsordrar och affärer
 • Signalerar vid överbelastning och underbemanning
 • Anteckningar
 • Dokument med versionshantering
 • Epost
Läs mer

Avtalshantering

Full avtalsöversikt med påminnelser

 • Avtalsregister
 • Behörighetsstyrning
 • Bevakningsfunktion med påminnelse
 • Etikettfunktion för kategorisering och sök
 • Anteckningar
 • Dokument med versionshantering
 • Epost
Läs mer

Tidrapportering

Tidrapportering i världsklass

 • Rapportera arbetad tid och fakturerbar tid
 • Rapportera på projekt, aktiviteter, ärenden, interna koder och frånvaro
 • Få underlag när tidrapporter attesterats av ansvarig
 • Se förväntad arbetstid och få varningar vid differenser
 • Glöm papperskvitton – hantera utlägg i systemet och via mobilen
 • Se sammanställning på utlägg för både fakturering och lön
 • Få koll på traktamenten och reseersättningar
 • Låt din redovisningsbyrå eller lönekontor granska via egen portal
Läs mer

Fakturering

Tjäna tusenlappar på varje faktura

 • Ta ut underlag på alla kundens projekt eller bara vissa
 • Välj detaljerat underlag eller gruppera per person eller datum
 • Slipp hämta eller sammanställa underlag från olika system eller pärmar
 • Effektivisera faktureringen och spara tid och pengar
Läs mer

Testa gratis i 14 dagar

Ingen betalning eller uppsägning behövs