Affärsflöde

Skapa tid och öka lönsamheten med ett komplett affärsflöde

Genom att samla företagets funktioner i ett digitalt affärsflöde minskar du administrationen och skapar tid för viktigare uppgifter. Här guidar vi dig genom fem moduler som hjälper dig att skapa ett komplett affärsflöde i Blikk!

Säljstöd – grunden för din affär

Händer det att du tappar kontakten med potentiella kunder och riskerar att missa affärer? Sitter du med egna post-it-lappar, Excel-listor och avtalsmallar, medan dina medarbetare har andra verktyg?

Att vårda sina kundrelationer och skapa nya affärer är grunden för ett framgångsrikt företag. Med Blikk CRM och offertverktyg får du överblick och ett komplett stöd – oavsett om du är säljare, säljchef eller VD.

Säljstöd

Fördelar med säljstöd i Blikk

Samla alla kontakter i ett smart register

Kontakter

I Blikk CRM samlar du alla kontakter, anteckningar och uppgifter om dina kunder på ett och samma ställe. Här hanterar du allt från första kontakten med kunden till offert, avslutad affär och genomfört uppdrag. Via Blikks mobilapp har du tillgång till samtliga kontakter, var du än befinner dig.

Driv säljprocessen framåt i säljtavlan

Säljtavla

Med hjälp av säljtavlan i Blikk kan du och dina medarbetare följa era säljprocesser och ni får en tydlig överblick över vilka stadier era affärsmöjligheter befinner sig i.

När en kontakt blir en affärsmöjlighet kan du ange värde på affären, som sannolikheten att affären blir av och förväntat stängningsdatum. Vunnen affär? Då kan du enkelt skapa en order direkt från affärsmöjligheten.

Flödet i säljtavlan bygger på att ni anger tidsbestämda aktiviteter eller uppgifter till era affärsmöjligheter – som avstämning med kund, bokat möte eller förhandling. När du genomfört en aktivitet/uppgift bockar du av den med ett klick. Via den smidiga drag-och-släpp-funktionen kan ni gemensamt se till att era säljprocesser avancerar.

 

  • Som säljare får du hjälp att driva varje affär framåt till nästa steg och säkerställer att ni inte tappar några viktiga affärer mellan stolarna.

 

  • Som säljchef får du överblick, det blir enklare att delegera ansvar och du kan se till att det alltid finns en aktivitet inbokad på varje säljare.

 

  • Som VD kan du följa pågående och vunna affärer i säljtavlan.
Skapa och redigera offerter

Skapa och redigera offerter i Blikks offertverktyg

I Blikk kan du enkelt skapa och redigera offerter med ett smidigt offertverktyg. Verktyget ger dig som säljchef/VD översikt och status på alla aktuella offerter.

Kunden accepterar med ett klick

Kund accepterar offert

När offerten är klar kan du skicka den direkt från Blikk eller genom att ladda ned en pdf eller kopiera en länk. Skickar du direkt från Blikk kan du och kunden även skriva kommentarer och kommunicera via Blikks kundportal. Kunden accepterar offerten med ett klick eller genom e-signering.

E-signering och koll på alla avtal

Avtalshantering

Från Blikk kan du skicka ut offerter, avtal och andra viktiga dokument för e-signering via Scrive & BankID. I Blikk samlar du sedan företagets interna och externa avtal i ett överskådligt avtalsregister.

Det gör att du får full koll på leverantörsavtal, kundavtal och interna avtal, och kan enkelt komma åt dem när du önskar. Du kan dessutom söka och filtrera på avtalstyp, ansvarig och motpart med mera. Lägg sedermera till avtalsperioder, bevakningsdatum och uppsägningsperioder för att överblicka när avtal är på väg att löpa ut eller måste förnyas. Allt du kan tänkas behöva för en smidig avtalshantering.

Projektplanering

Projektplanering – företagets motor

Känns det ibland som att du sitter på en ”digital ö” och jobbar, medan dina medarbetare sitter på andra öar? Är det svårt att hålla koll på deadlines och vem som gör vad i projekten? Missar du ibland att rapportera timmar du lagt i ett projekt?

Att jobba smart och smidigt i projekt som är lönsamma, det är A och O för ditt företag. Med Blikk får du ett kraftfullt verktyg för din projektplanering och full koll på alla kommande, pågående och avslutade projekt.

Fördelar med projektplanering i Blikk

Skapa en projekttavla och jobba effektivt tillsammans

Uppgiftstavla

Projekt kan innefatta några få personer eller ett större team, de kan vara korta eller sträcka sig över flera månader. Oavsett typ av projekt, har du stor hjälp av att arbeta i en projekttavla i Blikk.

I projekttavlan, som bygger på den beprövade Kanban-metoden, kan ni planera projektet och jobba ihop, oavsett om ni sitter på kontoret eller på distans: Skapa listor och uppgifter, fördela jobb och göra överskådliga checklistor som bockas av.

Tavlan har en smidig dra-och-släpp-funktion och uppgifter kan tidsbestämmas med start- och slutdatum. Ni samlar alla uppgifter på ett och samma ställe. Som projektledare ser du tydligt vem som gör vad vilket underlättar kvalitetetssäkringen. Alla medlemmar i projektet kan följa hur det utvecklas och driva det framåt tillsammans.

Läs mer om hur en projektplan kan vara en nyckel till företagets framgång.

Underlätta projektbudgeteringen

Med Blikk blir det enklare än någonsin att få koll på ekonomin i dina projekt. Genom att omgruppera artikeltyper för intäkter och kostnader – tex fast pris och arbetad tid eller leverantörsfakturor och kvitton – till egna kalkylposter får du en god överblick av alla intäkter och kostnader i ett projekt.

Projektekonomi

Efter att du samlat artikeltyperna i kalkylposter har du möjlighet att sätta en budget på varje post. Om du reviderar budgeten skapas en ny budgetversion. Du kan dessutom komplettera budgetunderlaget med en beskrivning och kommentarer. På så sätt kan du vara säker på att få ett robust underlag som säkerställer att du når finansiell framgång i dina projekt!

 

Överblicka projektets tidsåtgång i realtid

I Blikk kan ni tidrapportera mot projekt, vilket automatiskt ger kontroll över exakt hur mycket tid ni lägger på varje projekt och vad detta kostar.

Du kan också kalkylera hur mycket tid ni ska lägga i ett projekt, och kontrollera om ni lägger mer eller mindre tid än beräknat.

Så här går det till:

I ett projekt kalkylerar du tiden för ett arbetsmoment. Tiden som läggs på arbetsmomentet rapporteras in. Automatiskt får du differensen, och ser hur mycket mer eller mindre tid ni lagt på arbetsmomentet. Flera projekt kan sedan samlas i ett samlingsprojekt där ni kan se den kalkylerade tiden, utfallet och differensen.

Kalkylera tid i projekt

På så sätt kan ni agera direkt om ni upptäcker att någon kostnad skenar och budgeten inte hålls. Som ansvarig för projektets ekonomi har du löpande överblick över projektets alla faser, dess mål och lönsamhet.

Tips för en lyckad tidsplanering i dina projekt

Förbättra den ekonomiska uppföljningen

Att kunna följa upp det ekonomiska utfallet i enskilda projekt är essentiellt för att kunna maximera lönsamheten och dra nyttiga lärdomar inför framtida projekt. I projektvyn har du därför möjlighet att även följa upp utfallet på respektive kalkylpost samt göra olika jämförelser mellan budget, utfall och det bokförda värdet.

Missa inte våra bästa tips för att lyckas med projektuppföljningen.

Resursplanering skapar lönsamma och kreativa projekt

Resursplanering

Med Blikks resursplanering ser du till att medarbetarna har lagom mycket att göra och därmed kan arbeta kreativt, så att inte vissa överarbetar under stress medan andra sitter sysslolösa. Du får en fullständig översikt över personalens arbetsbelastning och kan säkerställa att uppdrag och projekt blir klara i tid.

En annan fördel är att du enkelt kan planera in tid på projekt, arbetsordrar och affärsmöjligheter samt planera interntid, semestrar och andra ledigheter. Du kan också ändra och omfördela arbetsuppgifter. Det finns förinställda vyer med möjlighet att styra vem som kan se och göra vad.

  • Administratörer i Blikk kan skapa egna vyer med urval på medarbetare, avdelningar, roller, orderstatus, projekt och kunder.
  • Alla medarbetare har tillgång till sin egen planering och kan se vad de är inplanerade på och när.

Läs mer om hur resurplaneringen kan hjälpa er att skapa ett lönsamt företag.

Enkel tidrapportering för alla medarbetare

Brukar du halka efter med tidrapporteringen? Händer det att du missar att rapportera eller fakturera någon timme du jobbat? Får du leta kvitton och andra underlag när det är dags att tidrapportera?

Tid är guld värt för ditt företag. Med Blikk får ni koll på tiden och kan optimera er lönsamhet. Ni säkerställer att ni lägger tid på rätt saker och att ni tar betalt för varje nedlagd timme.

Tidrapportering

Fördelar med tidrapportering i Blikk

Alla rapporterar i samma system

Med Blikk tidrapporterar man från datorn eller i mobilappen, vad som passar individen bäst. Blikk erbjuder en sömlös och smidig tidrapportering som kan skötas på språng, oavsett vilken position du har på företaget.

Hantera utlägg och kvitton direkt

Kvittohantering

I appen kan du fota och hantera utlägg och kvitton direkt i samband med utgiften. Du kan också välja om utlägget ska kopplas till en order och faktureras till kund. Ditt registrerade kvitto skickas automatiskt till attestansvarig person för godkännande.

Läs mer om kvittohantering i Blikk.

Rapportera både för lön och fakturering

Rapportera tid och hantera utlägg

Ni väljer hur pass enkel eller detaljerad er tidrapportering ska vara. Vill ni rapportera enbart timmar, eller koppla timmarna till projekt, arbetsordrar, aktiviteter och enskilda uppgifter? Ni kan också välja om tiden ska rapporteras vidare till kund eller inte. Ni ställer in allt i Blikk för att göra tidrapporteringen så enkel som möjligt för varje individ. Tidrapporteringssystemet ger sedan ett komplett underlag för både lön och fakturering.

Så använder vi Blikk för tidrapportering – företagens konkreta tips.

Attestera enkelt

Attestera

Tidrapporter, kvitton och utlägg godkänns med ett klick av den som är attestansvarig. Vem eller vilka som har detta ansvar ställer ni själva in i Blikk.

Fyra funktioner som hjälper dig tidrapportera enkelt i mobilen.

Lön och fakturaunderlag

Kompletta lön- och fakturaunderlag att skicka

Har ni ett system för tidrapportering, ett annat för lön och ett tredje för fakturering? Att jobba i flera olika system som inte ”pratar med varandra” är ett vanligt dilemma som lätt orsakar dubbeljobb och onödig frustration.

Ni sparar många timmar på att istället jobba i Blikk där alla underlag för lön och fakturering samlas i ett och samma system. Blikk är också integrerat med de vanligaste ekonomi- och lönesystemen. Resultatet blir ett komplett affärsflöde.

Fördelar med lön- och fakturaunderlag i Blikk

Integrera Blikk med era andra applikationer

Integrationer

Spara tid och manuell hantering med smarta integrationer. Koppla ihop Blikk med ert ekonomisystem, lönesystem och övriga integrationer för en helt sömlös process.

Exportera till lönesystemet

Underlag för lön

När alla tidrapporter, resor och andra utlägg är godkända av attestansvarig i Blikk skapar du enkelt en komplett lönefil för export till lönesystem som Visma Lön, Fortnox Lön, Flex Lön och Flex Payroll, Kontek Lön, Crona Lön, Hogia Plus eller PAXml.

Fakturera med några klick

Skapa fakturaunderlag och fakturera

Ni slipper arbetet med att räkna ihop fakturerbara timmar och jaga in kvitton och andra underlag. Blikk samlar allt du behöver i ett tydligt fakturaunderlag där inget tappas bort!

Du väljer själv om fakturan ska summeras per artikel, person, aktivitet, projekt eller datum, och om den ska vara detaljerad med eller utan kommentarer. I ett projekt kan du kombinera fast pris med löpande fakturering, beroende på vilket avtal du har med din kund, och styra vad som ska faktureras och när. När underlaget är klart i Blikk skickar du det till ekonomisystemet (Fortnox, Visma eEkonomi och Visma Administration/Fakturering eller Björn Lundén).

> 5 tips för att minska betalningstiderna och öka lönsamheten

Bjud in redovisningsbyrån

Partnerportal

För att förenkla ytterligare kan ni låta er redovisningsbyrå granska underlagen via en egen portal i Blikk. Byrån får åtkomst till all information den behöver.

Följ upp och förbättra genom analys och rapport

Det är lätt hänt att jobbet här och nu tar all tid och energi, och att ni missar att stanna upp för att utvärdera verksamheten, förbättra den och göra den mer lönsam. Med Blikks analys- och rapportverktyg får ni hjälp att utveckla ert företag!

Tidrapportering

Fördelar med analys och rapport i Blikk

Analysera fakturerbar tid och debiteringsgrader

Analys av fakturer bar tid och debiteringsgrader

I analysverktyget kan du mäta specifika nyckeltal som till exempel andelen arbetad tid, fakturerbar tid och debiteringsgrader. Välj datumintervall och på vilken nivå du vill se din data t ex på kunder, enskilda rapportörer, avdelningar, projekt och aktiviteter. Möjligheterna är många och du kan även göra urval på t ex etiketter, ansvarig person, resultatenhet, tidskoder och mycket mycket mer.

Utvärdera enkelt lönsamheten i dina projekt

Uppföljning av nyckeltal

Med Blikks analys- och rapportverktyg blir det enkelt att utvärdera lönsamheten i dina projekt och på olika kunder. I rapporten visas upparbetade timmar, kostnader, intäkter och resultat. Du kan även välja att filtrera datan på t ex kund, huruvida jobbet är avslutat eller pågående, ansvarig projektledare och säljare.

> Så lyckas du med uppföljningen av dina projekt

Komplett statistik över all rapporterad tid

Uppföljning av nedlagd tid

I Blikk kan du sfullständiga rapporter över det mesta t ex debiterade timmar, debiteringsgrad per medarbetare, nedlagd tid per arbetsmoment, aktivitet, projekt, arbetsorder och mycket mer.

Vill dina kunder ha ett mer detaljerat fakturaunderlag kan du även ladda ned alla tidrapporter inom en order, komplett med kommentar om vem som gjorde vad, och när.

> 5 tips för att minska betalningstiderna och öka lönsamheten

Uppföljning av interntid och frånvaroorsaker

Analys av frånvaro

I Blikk kan du följa upp er interntid genom att utgå från medarbetare, interntidskod eller en enskild avdelning. Därefter kan du smidigt exportera dina tabelldata och spara datainställningarna för att smidigt göra framtida analyser. Du kan även följa upp och få full koll på hur er frånvaro ser ut och se statistik över frånvaroorsaker som sjukdom, vård av barn och semester.

Analysen ger en total överblick över frånvaro under olika tidsperioder och per anställd.

Vill ditt företag dra nytta av fördelarna med Blikk?

Läs mer om hur Blikk har hjälpt företag att jobba smartare

Eric Cedergren

CASE

RecPro – Med Blikk slipper vi lägga tid på onödig administration

”…Bara min tidsbesparing, som uppgår till två-tre arbetsdagar i månaden, är guld värt. Indirekt leder det till att vi ökar vår lönsamhet!”

Norengs

CASE

Norengs Redovisningsbyrå – Blikk är enkelt att använda och ger en väldigt bra överblick

”…Vi har full koll på ekonomin i varje kundprojekt eftersom alla tidrapporterar varje dag.”

peter bergkvist tromb

CASE

Tromb – Med Blikk frigör vi tid för affärsutveckling och kundarbete 

”…Nu kan vi lägga mer tid på att analysera och förstå vad vi behöver göra för att förbättra lönsamheten för hela verksamheten.”