Orderhantering

Med Blikk Arbetsorder i mobilen har du kontoret på fickan och kan hantera arbetsordern var du än befinner dig.

Artiklar och prislistor

I Blikk har du tillgång till artikelregister och aktuella prislistor och du kan enkelt rapportera antalet förbrukade artiklar som är kopplade till arbetsordern, direkt när den är slutförd.

Bryt ned arbetsordern i olika arbetsmoment och maskintid

Blikk hanterar effektivt arbetsordrar som består av olika arbetsmoment.

Du kan även lägga till maskiner och antal timmar en maskin har nyttjats.

Ekonomisk överblick

På varje order kan du enkelt följa alla kostnader och intäkter så du ner på kronan ser lönsamheten. I kolumnerna kan du hålla koll på alla poster och direkt se resultatet.

Tappa inte bort upparbetade timmar

Tack vare att Blikk arbetsorder kopplas mot Blikk tidrapportering kan medarbetare ute på fältet rapportera arbetsmoment, avvikelser, förbrukade artiklar och maskintider i sin mobil direkt efter slutfört uppdrag.

Med Blikk arbetsorder tappar du inte bort någon arbetsorder utan kan följa den hela vägen från pågående till klarmarkerad.

Enkelt att fakturera - allt finns med!

I Blikk samlas allt du behöver på ett och samma ställe.

Med en knapptryck har du ett komplett och specificerat underlag för fakturering, och du slipper det tidskrävande arbetet med att manuellt räkna ihop arbetstimmar, maskintimmar och söka fram rätt pris på artiklar.

Koppla samman Blikk med dina andra applikationer

Vill du se hur Blikk kan hjälpa ditt företag? 

Testa Blikk gratis i 14 dagar eller boka en demo idag.