Orderhantering

Med Blikk arbetsorder du total koll på alla pågående och utförda uppdrag, maskintimmar, artiklar, priser, restider och vem som ska göra vad och när. Med mobilappen har du dessutom kontoret i fickan och kan hantera din arbetsorder var du än befinner dig. 

Gör jobbet enklare med Blikk arbetsorder

 • Skapa och hantera ordrar direkt på plats, i Blikk mobilapp
 • Bryt ner ordern i olika aktiviteter, maskintider och material med tydliga beskrivningar och checklistor
 • Tillgång till aktuella artikelregister och prislistor
 • Smidig rapportering av tid, ROT/RUT, avvikelser, material, inköp, resor och traktamente
 • Enkelt att fakturera – inga upparbetade timmar eller förbrukat material tappas bort!

Arbetsorder i mobilen

Med Blikk Arbetsorder får du full koll på alla pågående och utförda uppdrag. I realtid. Personalen får sin arbetsorder tillsammans med tydliga instruktioner i sin mobilapp, och kan enkelt rapportera sin tid på rätt jobb och spara dokument på rätt uppdrag.

Med kartfunktionen aktiverad har de även möjlighet att se koordinater för arbetsplatsen där ordern ska utföras. Skulle det uppkomma ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten) är det enkelt att fota avvikelsen och skapa en arbetsorder, direkt på plats, samt tidrapportera mot den.

Bryt ned arbetsordern i tid och olika aktiviteter

I Blikk hanterar du effektivt arbetsordrar som består av olika aktiviteter. Du kan även lägga till maskiner och antal timmar en maskin har nyttjats.

Tack vare att Blikk arbetsorder kopplas mot Blikk tidrapportering kan medarbetare ute på fältet rapportera aktivitet, avvikelser, förbrukade artiklar och maskintider direkt efter slutfört uppdrag. För att säkerställa att kommentarer följer med på fakturaunderlaget kan dessutom orderansvarig eller administratör ställa in om det ska vara obligatoriskt att lämna en kommentar vid tidrapportering.

Prislistor och artiklar

Med Blikk arbetsorder har du tillgång till artikelregister och aktuella prislistor och du kan enkelt rapportera antalet förbrukade artiklar som är kopplade till arbetsordern, direkt när den är slutförd. Du kan också ange om ordern ska faktureras löpande eller med fastpris, och skapa orderunika prislistor för aktiviteter, användare och specifikt utvalda artiklar.

Deltagarväljare och filtrering på etiketter

När deltagare ska läggas till på en order finns det möjlighet att både söka på namn och filtrera på avdelning, vilket underlättar för er som har många användare. Det är även möjligt att söka och filtrera ordrar utifrån egna etiketter som ni valt att kategorisera dem med.

Enkelt att fakturera - allt finns med!

Med Blikk arbetsorder tappar du inte bort någon arbetsorder eller upparbetade timmar, utan kan följa ordern hela vägen från pågående till klarmarkerad, och vilka kostnader och intäkter som är kopplade till ordern.

Dessutom kommer du uppleva att arbetet med att fakturera blir enklare än någonsin. Med ett knapptryck har du ett komplett och specificerat underlag för fakturering, och du slipper det tidskrävande arbetet med att manuellt räkna ihop arbetstimmar, maskintimmar, förbrukat material, och söka fram rätt pris på artiklar.

Passar för

Personal på fältet

 • Se och hantera din arbetsorder i mobilen – med tydliga instruktioner och checklistor
 • Överblick över vem som ska göra vad och när
 • Tillgång till aktuella artikelregister och prislistor
 • Fota och rapportera ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) direkt de uppstår
 • Rapportera tid, ROT/RUT, maskintid, inköp och materialåtgång – var du än befinner dig

Arbetsledare

 • Planera och organisera genom att bryta ned arbetsordern i arbetsmoment och maskintid
 • Skapa och tilldela arbetsordrar direkt via Blikk mobilapp
 • Tydlig överblick över hela processen från påbörjad order till klarmarkerad
 • Följ alla kostnader och intäkter kopplat till arbetsordern, i realtid
 • Öka lönsamheten och känn dig trygg med att alla upparbetade timmar och förbrukat material kommer med i faktureringen

VD/Platschef

 • Följ hela arbetsorderns process från påbörjad till slutförd
 • Möjlighet att bryta ned arbetsordern till arbetsmoment och maskintider för djupare analyser
 • Känn dig trygg med att alla fakturerbara timmar kommer med i faktureringen
 • Tillgång till ekonomiska rapporter som visar kostnader, intäkter och marginaler kopplade till varje enskild arbetsorder
 • Kraftfullt rapportpaket som hjälper er att fatta strategiska beslut för framtida uppdrag

 

Integrera Blikk med ert ekonomisystem för att minska administrationen

 

Slipp dubbelarbete genom Blikks integration med Visma eEkonomi och Visma Administration. Sammanställ fakturaunderlag direkt och slipp stansande.

Läs mer

Synka kunder och artiklar mellan systemen, skapa upp nya projekt, hämta leverantörsfakturor och överför fakturaunderlag sömlöst.

Läs mer

 

Blikk erbjuder öppet API. Du som integratör kan skapa egna kopplingar för att kommunicera med Blikk och hämta och skriva information till ett annat system.

Läs mer

 

 

Lönehantering med några klick. Överför all rapporterad tidsdata via lönekoder till marknadens vanligaste lönesystem.

Läs mer