Orderhantering

Med Blikk arbetsorder får du full koll på alla pågående och utförda uppdrag, maskintimmar, artiklar, priser, restider samt vem som ska göra vad och när. Med mobilappen har du dessutom kontoret i fickan och kan hantera din arbetsorder var du än befinner dig.

Orderhantering

Smidigare orderhantering med Blikk

 • Skapa och hantera ordrar direkt på plats, i Blikk mobilapp
 • Bryt ner ordern i olika aktiviteter, maskintider och material med tydliga beskrivningar och checklistor
 • Tillgång till aktuella artikelregister och prislistor
 • Smidig rapportering av tid, ROT/RUT, avvikelser, material, inköp, resor och traktamente
 • Enkelt att fakturera – inga upparbetade timmar eller förbrukat material tappas bort!

 

Arbetsorder i mobilen

Med Blikk Arbetsorder får du full koll på alla pågående och utförda uppdrag. I realtid. Personalen får sin arbetsorder tillsammans med tydliga instruktioner i sin mobilapp, och kan enkelt rapportera sin tid på rätt jobb och spara dokument på rätt uppdrag.

Med kartfunktionen aktiverad har de även möjlighet att se koordinater för arbetsplatsen där ordern ska utföras. Skulle det uppkomma ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten) är det enkelt att fota avvikelsen och skapa en arbetsorder, direkt på plats, samt tidrapportera mot den.

Arbetsorder mobilapp
Tid och aktiviteter i arbetsorder

Bryt ned arbetsordern i tid och olika aktiviteter

I Blikk hanterar du effektivt arbetsordrar som består av olika aktiviteter. Du kan även lägga till maskiner och antal timmar en maskin har nyttjats.

Tack vare att Blikk arbetsorder kopplas mot Blikk tidrapportering kan medarbetare ute på fältet rapportera aktivitet, avvikelser, förbrukade artiklar och maskintider direkt efter slutfört uppdrag. För att säkerställa att kommentarer följer med på fakturaunderlaget kan dessutom orderansvarig eller administratör ställa in om det ska vara obligatoriskt att lämna en kommentar vid tidrapportering.

 

Prislistor och artiklar

Med Blikk arbetsorder har du tillgång till artikelregister och aktuella prislistor och du kan enkelt rapportera antalet förbrukade artiklar som är kopplade till arbetsordern, direkt när den är slutförd. Du kan också ange om ordern ska faktureras löpande eller med fastpris, och skapa orderunika prislistor för aktiviteter, användare och specifikt utvalda artiklar.

Artiklar och prislistor i arbetsorder
Deltagare i arbetsorder

Deltagarväljare och filtrering på etiketter

När deltagare ska läggas till på en order finns det möjlighet att både söka på namn och filtrera på avdelning, vilket underlättar för er som har många användare. Det är även möjligt att söka och filtrera ordrar utifrån egna etiketter som ni valt att kategorisera dem med.

Enkelt att fakturera - allt finns med!

Med Blikk arbetsorder tappar du inte bort någon arbetsorder eller upparbetade timmar, utan kan följa ordern hela vägen från pågående till klarmarkerad, och vilka kostnader och intäkter som är kopplade till ordern.

Dessutom kommer du uppleva att arbetet med att fakturera blir enklare än någonsin. Med ett knapptryck har du ett komplett och specificerat underlag för fakturering, och du slipper det tidskrävande arbetet med att manuellt räkna ihop arbetstimmar, maskintimmar, förbrukat material, och söka fram rätt pris på artiklar.

Fakturaunderlag arbetsorder

Passar för

Personal på fältet

 • Se och hantera din arbetsorder i mobilen – med tydliga instruktioner och checklistor
 • Överblick över vem som ska göra vad och när
 • Tillgång till aktuella artikelregister och prislistor
 • Fota och rapportera ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) direkt de uppstår
 • Rapportera tid, ROT/RUT, maskintid, inköp och materialåtgång – var du än befinner dig

Arbetsledare

 • Planera och organisera genom att bryta ned arbetsordern i arbetsmoment och maskintid
 • Skapa och tilldela arbetsordrar direkt via Blikk mobilapp
 • Tydlig överblick över hela processen från påbörjad order till klarmarkerad
 • Följ alla kostnader och intäkter kopplat till arbetsordern, i realtid
 • Öka lönsamheten och känn dig trygg med att alla upparbetade timmar och förbrukat material kommer med i faktureringen

VD/Platschef

 • Följ hela arbetsorderns process från påbörjad till slutförd
 • Möjlighet att bryta ned arbetsordern till arbetsmoment och maskintider för djupare analyser
 • Känn dig trygg med att alla fakturerbara timmar kommer med i faktureringen
 • Tillgång till ekonomiska rapporter som visar kostnader, intäkter och marginaler kopplade till varje enskild arbetsorder
 • Kraftfullt rapportpaket som hjälper er att fatta strategiska beslut för framtida uppdrag

Vill ditt företag dra nytta av orderhantering i Blikk?

BLOGG

Slipp stressen vid arbetstoppar 

När jobben hopar sig är det lätt att agera på autopilot och bara köra. Med en smart resursplanering kan ni undvika detta.

maria-mogensen

CASE

Rockstore Engineering

”Sedan vi börjat använda Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande att arbeta med.”

BLOGG

Så lyckas du med uppföljningen av dina projekt

Vi berättar varför projektuppföljningen är viktig samt hur du går tillväga för att lyckas med detta moment.