Ärendehantering

Med Blikk får du ett komplett ärendehanteringssystem som förenklar ärendehanteringen och säkerställer att ni får kortare svarstider, effektivare support och nöjdare kunder.

Ärendehantering (planerad)

  • Hantera inkommande ärenden från era kunder
  • Håll en löpande dialog med, och återkoppla till era kunder
  • Skicka ärenden vidare till underleverantörer
  • Korta svartstider, effektivisera er support och få nöjdare kunder

Ärendehantering finns just nu endast i vår äldre produkt Blikk Classic, kontakta oss om ni vill ha mer information om Ärendehantering i Blikk Pro.

Automatisk inläsning av ärenden

Alla ärenden som inkommer via e-post konverteras automatiskt till ett ärende i Blikks och kan sedan tilldelas rätt ansvarig.

I Blikks ärendehanteringssystem är det även möjligt att skicka vidare ärenden till underentreprenörer, leverantörer och 3:e part, samtidigt som du behåller dialogen med kunden till dess att ärendet är åtgärdat.

Anteckna och skicka SMS via färdiga mallar

Genom att använda Blikks smarta anteckningar och färdiga SMS-mallar kan ni ge blixtsnabb återkoppling och få nöjdare kunder.

Dessutom kan ni alltid känna er trygga över att ni håller en konsekvent kvalitet i alla dialoger med era kunder. Oavsett vem som hanterar ärendet.

För tid, material och resor mot dina ärenden

I Blikk kan du direkt från ärendet skapa en arbetsorder som du kan rapportera tid på, men också förbrukat material eller resor som är kopplade till det specifika ärendet.

Erbjud era kunder att följa sina ärenden i en egen portal

Med Blikk kan ni erbjuda era kunder att följa sina ärenden via en egen portal, vilket gör att kunden kan känna sig uppdaterad utan att behöva ringa eller maila för kortare frågor.

Integrera Blikk med andra system och minska manuell hantering 

Med integrationskopplingen till Visma eEkonomi, Visma Administration och Fakturering får du fullständig koll på projekten hela vägen fram till fakturering.

Läs mer

Fortnox-integrationen ger stöd för hela projektprocessen. Från nytt projekt och kund, till rapportering av tid, material, utlägg, leverantörsfakturor och fakturering.

Läs mer

BL-integrationen ger stöd för hela projektprocessen. Från nytt projekt och kund, till rapportering av tid, material, utlägg, leverantörsfakturor och fakturering.

Läs mer

Underlätta lönekörningen. I Blikk kan du exportera löneunderlag av det format som stöds av Visma Lön, Fortnox Lön, Crona Lön, Kontek Lön och Hogia Plus.

Läs mer

Underlätta dokumenthanteringen. Skicka viktiga avtal, offerter och andra dokument för e-signering till flera parter. Blikk tillhandahåller e-signering via Scrive och BankID. 

Läs mer