Ärenden

Bättre support med nöjdare kunder

Att vara snabb på att besvara frågor och tillgodose behov är ett enkelt sätt att skapa nöjdare kunder. Modulen passar alla små och medelstora företag som har kunder som hör av sig på olika sätt. Du får bättre koll och träffsäker uppföljning – dina kunder får en servicenivå som de vanligtvis bara hittar hos större företag. Rätt använt blir det ett verktyg för att utveckla verksamheten eftersom tidigare information sparas och blir en erfarenhetsbank med både förbättringsåtgärder och framgångsfaktorer.

Integrera med er egen epost

Blikk är integrerat med er egen epost vilket sparar tid och gör det enkelt att hitta rätt information.

Få automatisk inläsning av ärenden i systemet

Alla ärenden som inkommer via epost konverteras automatiskt till ett ärende i Blikk, och tilldelas vidare till rätt ansvarig person.

Automatisk matchning mot dina kunder och kontakter

När ärendet kommer in i Blikk kommer det automatiskt att matchas mot dina befintliga kunder och kontakter i Blikks crm-modul. På så sätt kopplas ärenden mot rätt kund och kontakt redan från start och minimerar onödig administration och handpåläggning.

Bevaka och hantera era info-adresser och garantiärenden

Låt inte ärenden falla mellan stolarna utan låt Blikk göra jobbet att bevaka era info-adresser och garantiärenden.

För tider, material och resor mot ärenden

Tack vare att Blikk innehåller en av marknadens bästa tidrapporteringsmoduler kan du rapportera tid mot ärenden, men också förbrukat material eller resor som är kopplade till det specifika ärendet. Det här ger total kontroll över ärendets faktiska kostnader samtidigt som rapporterna utgör utmärkta underlag för framtida förbättringsåtgärder.

Skicka vidare ärenden till underentreprenörer, leverantörer och 3:e part

I Blikk är det även möjligt att skicka vidare ärenden till underentreprenörer, leverantörer och 3:e part, samtidigt som du behåller dialogen med kunden till dess att ärendet är åtgärdat.

Anteckna och skicka SMS via färdiga mallar

Genom att använda Blikks smarta anteckningar och färdiga SMS-mallar kan ni vinna både tid och få nöjdare kunder. De färdiga mallarna underlättar blixtsnabb återkoppling, vilket är en av de viktigaste faktorerna för en nöjd kund. Dessutom kan ni alltid känna er trygga över att ni håller en konsekvent kvalitet i alla dialoger med era kunder. Oavsett vem som hanterar ärendet.

Erbjud era kunder att följa sina ärenden på deras egen portal

Låt inte era kunder behöva lägga tid på att jaga information om ärendets status. Med Blikk kan ni istället erbjuda era kunder att följa sina ärenden via en egen portal, vilket gör att kunden kan känna sig uppdaterad utan att behöva ringa eller maila för kortare frågor. Det här sparar tid för ert företag samtidigt som det ger nöjdare kunder som förhoppningsvis stannar kvar.