Ärendehantering

Med Blikk Ärendehantering får ni kortare svarstider, effektivare support och nöjdare kunder.

Automatisk inläsning av ärenden

Alla ärenden som inkommer via e-post konverteras automatiskt till ett ärende i Blikks och kan sedan tilldelas rätt ansvarig.

I Blikks ärendehanteringssystem är det även möjligt att skicka vidare ärenden till underentreprenörer, leverantörer och 3:e part, samtidigt som du behåller dialogen med kunden till dess att ärendet är åtgärdat.

Anteckna och skicka SMS via färdiga mallar

Genom att använda Blikks smarta anteckningar och färdiga SMS-mallar kan ni ge blixtsnabb återkoppling och få nöjdare kunder.

Dessutom kan ni alltid känna er trygga över att ni håller en konsekvent kvalitet i alla dialoger med era kunder. Oavsett vem som hanterar ärendet.

För tid, material och resor mot dina ärenden

I Blikk kan du direkt från ärendet skapa en arbetsorder som du kan rapportera tid på, men också förbrukat material eller resor som är kopplade till det specifika ärendet.

Erbjud era kunder att följa sina ärenden i en egen portal

Med Blikk kan ni erbjuda era kunder att följa sina ärenden via en egen portal, vilket gör att kunden kan känna sig uppdaterad utan att behöva ringa eller maila för kortare frågor.

Koppla samman Blikk med dina andra applikationer

Vill du se hur Blikk kan hjälpa ditt företag? 

Testa Blikk gratis i 14 dagar eller boka en demo idag.