Uppgifter

Med Blikk Uppgifter får du fullständig och tydlig överblick över egna, delegerade, avslutade och försenade uppgifter. Alla samlade på ett och samma ställe.

Planera arbetet med hjälp av Blikks smarta uppgifter

 • Full koll på det som behöver göras
 • Håll koll på timmarna genom estimat och nedlagd tid
 • Samarbeta med dina kollegor
 • Lägg till checklistor och bifoga filer
 • Rapportera tid mot uppgifter

Låt inga uppgifter falla mellan stolarna

Blikk Uppgifter samlar alla uppgifter på ett och samma ställe vilket gör det enkelt att se vilka uppgifter som är klara och vilka som behöver skyndas på. Du kan även se status på alla de uppgifter du har skapat för dig själv samt de som du delegerat till dina medarbetare. Under Mina uppgifter ser du en vy över dina planerade uppgifter under de kommande fem dagarna och här listas även alla uppgifter som inte har ett slutdatum.

Full koll på tiden

Hur lång tid tror ni att uppgiften ska ta, och hur mycket tid har ni faktiskt lagt ner? Varje uppgift kan få en estimerad tid där man sedan kan följa vem som arbetat med uppgiften och när. Genom att arbeta med tidsestimering effektiviserar ni er planering och ökar sannolikheten att alla uppgifter görs i tid.

Förutom att välja en ansvarig till uppgiften kan du även sätta ett datum då du vill att uppgiften ska vara utförd, koppla den till en kund, och rapportera tid mot den.

Bifoga filer och skapa checklistor med deluppgifter

Du kan skapa smarta checklistor över vad som behöver göras, kopplat till den specifika uppgiften. Varje deluppgift går att bocka av, och du kan när som helst lägga till fler deluppgifter om det dyker upp saker som måste göras. Du kan även välja att lägga till filer till uppgiften, exempelvis bilder och andra viktiga dokument som ni vill koppla till uppgiften.

Teamwork!

Samarbeta med dina kollegor enkelt och smidigt. Delegera uppgifter och fördela arbetet mellan er. Alla berörda medarbetare ser uppgifter de är medlemmar av på sin egen uppgiftstavla. För att underlätta samarbetet ytterligare finns den smarta taggningsfunktionen och kommentarsflödet.

Passar för

Bransch

 • Konsult & IT
 • Bygg & Entreprenad
 • Rekrytering & Bemanning
 • Marknad & kommunikation
 • Ekonomi & redovisning

Anställd

 • Se dina uppgifter för dagen och vilka som är försenade
 • Skapa tidsbestämda uppgifter
 • Koppla uppgifter till en kund eller kontakt
 • Skapa smarta checklistor med deluppgifter och bocka av dem när de slutförts
 • Delegera uppgifter till dina medarbetare

Teamet

 • Låt inga uppgifter ramla mellan stolarna
 • Tydlig översikt över kommande och försenade uppgifter
 • Bifoga beskrivning, bilder och dokument till uppgiften
 • Effektiviserar ert arbete och bygger starkare team

"Vi registrerar all vår tid i Blikk, på det projekt/uppdrag det avser. Blikk håller även koll på vilka resor och andra kostnader som tillhör respektive projekt. Enkelheten och integration med löne- och ekonomisystem har också gjort att vi minskat administrationstiden avsevärt."

Läs mer om hur vi hjälper ARCTIC GROUP

 

Fredrik Åström, VD Arctic Group

"Blikk är molnbaserat, lättanvänt och tillhandahåller mobilapp för medarbetarna på fältet. Det finns funktioner som vi kan växa in i, och sist men inte minst upplevde vi en mycket bra respons från Blikk när vi framförde önskemål och tips och behövde support."

Läs mer om hur vi hjälper LINSON

Martin Sochor, Team leader Linson

"Blikk samlar många av de funktioner som är väsentliga för oss som konsultbolag. Vi har en smidig tidrapportering som underlag för både fakturering och lönehantering. Vi har möjlighet att ta ut ett flertal olika rapporter och kan även hålla koll på siffror såsom debiteringsgrad, registrerade utlägg och tid"

Läs mer om hur vi hjälper ICTECH

 

Anna Forsberg, CFO IcTech

"Med Blikk har vi fått helt nya insikter i hur vi arbetar med försäljning. Vår produktionsplanering har också kunnat organiseras på ett mycket smidigare sätt. Uppföljningen är glasklar och vi orienterar nu våra interna möten runt Blikk och den information vi samlar där."

Läs mer om hur vi hjälper ARCLIGHT FX

 

Gabriella Kalteneckar, COO Arclight FX

"Blikk har gjort att vi har fått mycket större kontroll över våra arbeten. Arbetad tid kommer in dagligen, leverantörsfakturorna hamnar rätt, och projekten är enkla att följa upp."

Läs mer om hur vi hjälper FJÄRRTEK

 

Erik Isaksson, VD Fjärrtek

 

Integrera Blikk med ert ekonomisystem för att minska administrationen

 

Slipp dubbelarbete genom Blikks integration med Visma eEkonomi och Visma Administration. Sammanställ fakturaunderlag direkt och slipp stansande.

Läs mer

Synka kunder och artiklar mellan systemen, skapa upp nya projekt, hämta leverantörsfakturor och överför fakturaunderlag sömlöst.

Läs mer

 

Blikk erbjuder öppet API. Du som integratör kan skapa egna kopplingar för att kommunicera med Blikk och hämta och skriva information till ett annat system.

Läs mer

 

 

Lönehantering med några klick. Överför all rapporterad tidsdata via lönekoder till marknadens vanligaste lönesystem.

Läs mer

 

 

Vill du se hur Blikk kan hjälpa ditt företag? 

Testa Blikk gratis i 14 dagar eller boka en demo idag.