Startsida

Blikk Startsida ger dig fullständig översikt av verksamheten. Här kan ni publicera nyheter, lägga upp era interna rutiner och få överblick över era personliga uppgifter för dagen. Precis som ett eget Intranät.

Kommunicera smartare med Blikk Startsida

 • Se dina uppgifter för dagen
 • Smarta genvägar för viktiga länkar
 • Aviseringar och påminnelser
 • Händelselogg
 • Kommunicera nyheter och interna rutiner

Mina uppgifter och genvägar

Direkt när du öppnar Blikk Startsida hittar du dina egna uppgifter för dagen samt de uppgifter som är försenade. Det blir enkelt att komma igång med dagen och du kan när som helst klarmarkera dina uppgifter allt eftersom de har slutförts.

Under Genvägar kan ditt företag lägga upp viktiga gemensamma länkar som alla medarbetare kan se och ta del av.

Mina aviseringar och händelser

Här ser du ett personligt flöde med händelser när någon har nämnt dig i en kommentar på en order, i ett projekt eller i en uppgift. Här samlas också aviseringar från systemet, till exempel när det finns tid, kvitton och utlägg för dig att attestera eller när en kollegas födelsedag närmar sig!

Nyhetsflöde och rutiner

Håll varandra uppdaterade med vad som händer i verksamheten genom att använda nyhetsflödet på Startsidan som ett intranät. Du och dina kollegor kan lägga upp nyheter och rutiner som ska kommuniceras, bifoga bilder men också gilla samt kommentera på varandras inlägg.

Passar för

Bransch

 • Konsult & IT
 • Bygg & Entreprenad
 • Rekrytering & Bemanning
 • Marknad & kommunikation
 • Ekonomi & redovisning

Anställd

 • Se dina uppgifter för dagen
 • Aviseringar som meddelar om du har tid eller utlägg att attestera
 • Händelser som visar om någon nämnt dig i en order, ett projekt eller uppgift
 • Nyhetsflöde med viktiga nyheter och rutiner
 • Tydlig överblick över din dag och vad som är på gång

Teamet

 • Möjlighet att kommunicera viktiga nyheter mellan varandra
 • Informera om interna rutiner
 • Smidiga genvägar till gemensamma länkar
 • Kommentera och gilla varandras inlägg och nyheter
 • Effektiviserar er kommunikation och bygger starkare team

Integrera Blikk med andra system och minska manuell hantering 

Med integrationskopplingen till Visma eEkonomi, Visma Administration och Fakturering får du fullständig koll på projekten hela vägen fram till fakturering.

Läs mer

Fortnox-integrationen ger stöd för hela projektprocessen. Från nytt projekt och kund, till rapportering av tid, material, utlägg, leverantörsfakturor och fakturering.

Läs mer

BL-integrationen ger stöd för hela projektprocessen. Från nytt projekt och kund, till rapportering av tid, material, utlägg, leverantörsfakturor och fakturering.

Läs mer

Underlätta lönekörningen. I Blikk kan du exportera löneunderlag av det format som stöds av Visma Lön, Fortnox Lön, Crona Lön, Kontek Lön och Hogia Plus.

Läs mer

Underlätta dokumenthanteringen. Skicka viktiga avtal, offerter och andra dokument för e-signering till flera parter. Blikk tillhandahåller e-signering via Scrive och BankID. 

Läs mer