Kom igång med Blikk

Uppstartshjälp & rådgivning

Som ny kund är det första steget att implementera Blikk i er verksamhet. Blikk är flexibelt och passar många branscher – så inställningar behöver göras för att systemet ska fungera optimalt för just er. I de flesta fall kan det vara bra att ta hjälp från oss, för att ni på ett tidseffektivt sätt ska kunna bygga upp det bästa arbetsflödet för ert företag.

Våra konsulter hjälper er med inställningar och kan även utbilda er personal om ni så önskar. Alla kurser är unika och anpassas efter er verksamhet och behov. Läs mer om processen nedan.

Hur går en uppstart i Blikk till? 

Fas 1: Kartläggning 


För att kunna erbjuda en kundanpassad lösning behöver vi fördjupad kunskap om er verksamhet, nuvarande processer och arbetssätt. Under denna fas är det viktigt att relevanta nyckelpersoner (med kunskap om företaget och som har mandat att fatta beslut) finns tillgängliga för att vi ska kunna få en komplett bild.

Fas 2: Lösningsförslag


Utifrån den information vi har fått presenterar vi ett arbetssätt och rekommendation för inställningar i Blikk, utifrån era specifika behov.
Vi går tillsammans igenom lösningsförslaget och säkerställer att det överrenstämmer med er verksamhet och målbild. Eventuella korrigeringar görs också under denna fas. 

Fas 3: Färdigställande 


Vi säkerställer att inställningar och register är korrekta, samt upprättar en manual för ert användande i Blikk. Pågående projekt registreras och vi kvalitetssäkrar sedan så att detta är gjort på rätt sätt. Systemet är sedan klart att driftsättas och utbildning av medarbetare kan utföras. Antingen av er själva eller av oss som en tilläggstjänst.

Fas 4: Slutförande 


Efter att ni har varit igång med Blikk under några veckor kallar vi till ett avslutande uppföljningsmöte. Under mötet fångar vi upp frågor som kan ha uppstått under tiden som ni har använt systemet, samt gör eventuella justeringar. Vi stämmer även av om det finns behov av vidareutbildning. Efter detta möte är uppstarten slutförd.

Vad kostar en uppstart?

Eftersom varje kurs är kundanpassad kan priset för en uppstart variera. Dessa parametrar kan vara vägledande.
Efter att vi har genomfört ett kostnadsfritt behovssamtal skickar vi er en offert.

Exempel 1


Ett företag som har ett digitalt arbetssätt och en enklare organisationsstruktur. På företaget finns det en person som jobbar som administratör. Ekonomin sköts i ett webbaserat system och den ekonomiska uppföljningen som görs är relativt okomplicerad. Företaget prissätter också alla sina projekt på ett enhetligt sätt.

Pris: ca SEK 5 000-15 000

Exempel 2


Ett företag som har påbörjat arbetet med att digitalisera sina arbetsflöden och hanterar många projekt samt leverantörsfakturor. Medarbetarna har väldigt spridda digitala kunskaper, från den mest ovana till teknikproffset. Det finns färdiga prislistor för alla tjänster och timpriser baseras på kompetens och roller.

Pris: ca SEK 10 000-25 000

Exempel 3


Ett företag vars projekt har en komplex prissättning, som kan variera från gång till gång. Medarbetarna är vana att jobba i ett annat system och systembytet medför nya arbetssätt. Ingen officiell administratör finns på företaget ännu men det finns en redovisningsbyrå som aktivt kommer att delta i systembytet.

Pris: ca SEK 20 000-35 000 kr

Exempel 4


En stor organisation med attest i flera led. Det finns flera lönetillägg och övertidsregler inom företaget och den ekonomiska uppföljningen (som görs i ekonomisystemet), sker på olika intäktskonton och resultatenheter. Handpåläggning sker i nuläget på alla fakturor och företaget ska även byta ekonomisystem.

Pris: från SEK 30 000 

Boka uppstartshjälp eller ett kostnadsfritt behovssamtal redan idag!

De allra flesta kunder vill komma igång så snart som möjligt. Beroende på antalet pågående uppstarter och tillgängliga konsulter kan det ibland uppstå viss väntetid för att komma igång med en uppstartskurs. Vi rekommenderar därför att ert företag gör en bokning så snart som möjligt.

Boka in ett kostnadsfritt behovssamtal eller
löpande rådgivning genom att besöka vår bokningssida

Om du vill boka in uppstartshjälp redan nu fyller du i formuläret nedan

Bra att veta inför en uppstart

  • En genomsnittlig uppstart tar 1-2 månader, tidsplanen kan variera beroende på komplexitet. 
  • Vill du förbereda dig inför behovssamtalet? Ladda ned frågeformuläret här.
  • Det är fördelaktigt om ekonomichef eller någon från er redovisningsbyrå kan delta under Fas 1.
  • När uppstarten är genomförd och ni har kommit igång i Blikk kan vi även hjälpa er att utveckla användandet av fler moduler och funktioner.