5 tips för en lyckad kvalitetssäkring av dina projekt

Kvalitetssäkring projekt

Allt fler företag upptäcker fördelarna med att arbeta projektbaserat. Att nå framgång i sina projekt kan däremot vara lättare sagt än gjort. Här berättar vi mer om hur kvalitetssäkring kan användas för att förutse och undvika några av de vanligaste fallgroparna, oavsett vilken projektmetod du föredrar.  

 

Vad menas med kvalitetssäkring?

Kvalitetssäkring innebär att man systematiskt dokumenterar och utvärderar sina projekt för att säkerställa att allt fortlöper enligt plan, från början till slut. Genom att göra detta kan man undvika vanliga fallgropar, dra nyttiga lärdomar inför framtida projekt samt öka kvalitén i sina leveranser.

 

Så kvalitetssäkrar du dina projekt

Nedanför har vi sammanställt en handfull tips som hjälper dig som projektledare att lyckas med kvalitetssäkringen:

 

Gör en tydlig projektplan

Innan du påbörjar ett projekt är det viktigt att sammanställa en så kallad projektplan, vilket är precis vad det låter som: en plan för ditt projekt. I planen återfinns viktig information som tidsåtgång, uppgiftsfördelningen samt arbetsflöden som för projektet framåt. Projektplanen är också essentiell för att löpande kunna kvalitetssäkra projektets olika områden och faser.

> Projektplan – nyckeln till framgång

 

Bestäm vilka aspekter och nyckeltal som är relevanta att utvärdera

Kvalitetssäkringen belyser bland annat områden som är överordnade budget, funktion och tid. I och med att projektarbetet kan skilja sig mellan olika branscher gäller det däremot att du beslutar vilka aspekter och nyckeltal som är mest relevanta att utvärdera för att lyckas med kvalitetssäkringen av just dina projekt.

Med Blikks analysverktyg och rapporter får du full överblick av din verksamhet. Du kan bland annat följa upp, utvärdera och analysera kostnader, intäkter, kunder, projekt och rapporterad tid.

 

Involvera andra nyckelpersoner i kvalitetssäkringsarbetet

Även om man som projektledare har ett övergripande ansvar för kvalitetssäkringen, kan det vara fördelaktigt att involvera andra nyckelpersoner från projektet. Genom att samla dem och diskutera frågeställningar som rör projektets styrning, har du som projektledare möjlighet att få viktiga insikter som hjälper dig att ta mer välgrundade beslut, samtidigt som de andra nyckelpersonerna kan få en större förståelse för varandras ansvarsområden och uppgifter.

> 5 tips på vägen till ett framgångsrikt projekt

 

Kommunicera till alla inblandade

Ett vanligt återkommande problem är att det saknas kommunikation mellan projektledare, nyckelpersoner och övriga inblandade. Något som får en negativ inverkan på hela projektet. Genom att istället kommunicera de brister och framgångar som kvalitetssäkringsarbetet visar, har du möjlighet att öka förståelsen för vissa beslut samt stärka teamkänslan. Om alla inblandade vet vad som gått fel i ett projekt – och varför – ökar också chansen för att de ska arbeta proaktivt istället för reaktivt i framtiden!

 

Gör en slutrapport

Efter att ett projekt avslutats är det viktigt att göra en slutrapport där du sammanfattar all viktig historik och alla lärdomar från projektet, inklusive det som framkommit av kvalitetssäkringsarbetet, då det kan användas som beslutsunderlag i framtiden.

> Så lyckas du med uppföljningen av dina projekt

 

Förbättra projektarbetet med Blikk

Med Blikks projektverktyg får du full kontroll över företagets projekt. Du kan enkelt sätta upp projekt och skapa överskådliga projekttavlor, listor och uppgifter som gör det enkelt att föra projektet framåt samt följa hur arbetet går enligt den uppsatta tidsplanen. När ett projekt är avslutat finns möjligheten att skapa projektrapporter som sammanfattar all viktig historik som behövs för att kunna göra en utförlig projektutvärdering.

Projektekonomi-funktionen gör det dessutom möjligt att jobba med budget dina projekt. Efter utfört arbete kan du följa upp utfallet och göra olika jämförelser mellan budget, utfall och det bokförda värdet.

Upptäck fördelarna med Blikk!

Relaterade artiklar

Projektmetoder

BLOGG

Projektledning för hybridkontoret: Vanliga missar och tips

Att leda projekt på hybridkontoret kan vara utmanande. Här är tipsen som hjälper dig att lyckas!

Jobba med projektplanering

BLOGG

Kanban – projektmetoden som alla använder

Kanban är projektmetoden som får ordning på allt från komplex industriutveckling till snabba webbprojekt.

Projektplanering

BLOGG

Snabbguide: Ge ditt nästa projekt en perfekt start

Projektledning är en hel vetenskap. Men själva starten av projektet, planeringen innan, ser ofta likadan ut.

Några av våra supernöjda Blikk-kunder

JDG revision
Rockstore Engineering
Elite Accounting
Mero Rekrytering