Försäljning CRM

Sälj mer och se varför du lyckas

Många företag tappar affärer helt i onödan, exempelvis då en Post-it lapp tappas bort, eller säljaren missar ett enkelt uppföljningssamtal. I Blikk Sälj hanterar du allt från första kontakt med kunden till avslutad affär och genomfört uppdrag. Affärstavlan ger en snabb överblick över vilka affärer som är på gång. Fördela uppgifter för besök eller samtal, mät säljarnas effektivitet över tid, och håll varandra uppdaterade via systemets team-feed. Verktyget är kul att använda samtidigt som det ökar effektiviteten och träffsäkerheten i säljarbetet.

Se filmen

Tappa inte bort viktiga affärer!

Allt för många affärer tappas bort på grund av att viktig kundinformation blir liggande i ett mail eller på en post-it lapp som någon glömmer att vidarebefordra. Med Blikk slipper du utsätta dig för de riskerna.

Blikk samlar alla kontakter, telefonnummer, anteckningar och uppgifter på kunderna på ett och samma ställe istället för i flera olika Excel filer. Systemet påminner dig att skriva offerter i tid och uppföljande samtal glöms inte lika enkelt bort. Du kan helt enkelt känna dig lugn med att Blikk rymmer allt som innefattar kontakten med dina kunder, från den allra första kontakten till avslutad affär.

Få grafisk överblick över prestationer och resultat

I Blikk finns många olika sätt att följa företagets affärer och prestationer. Förenklat kan man säga att affärstavlan är navet i modulen. Här får du en tydlig överblick över vilket stadier de olika affärsmöjligheterna befinner sig i utifrån den säljprocess som passar ditt företag. Genom att hela tiden sträva efter att förflytta affärsmöjligheterna till höger i affärstavlan, via den smidiga drag-and-drop-funktionen, kan ni gemensamt se till att de hela tiden flyttas framåt i processen.

Mät, följ och stötta säljare

Säljare är resultatinriktade, det vågar vi nog alla hålla med om. Men vad hjälper det att ha en resultatinriktad säljare om du inte kan visa och mäta resultaten?

Blikk hjälper dig att mäta, följa men framför allt stötta dina säljare att driva affärerna framåt i säljprocessen, något som inte bara ökar lönsamheten i företaget utan även självförtroendet hos dina säljare.

Få rapporter över nyckeltal

Slipp egenbyggda Excel filer i försök att mäta hur verksamheten går. Nyttja istället de färdiga rapporter som finns tillgängliga i Blikk. Här kan du mäta allt från marginaler, enskilda säljare, följa upp avslutade affärer men också få prognoser över kommande månader.

Då Blikk innehåller all historik kommer du snart ha ett komplett underlag med rapporter och nyckeltal som kan fungera som beslutsunderlag i framtida strategiska beslut.

Slipp leta i epost efter vad som överenskommits med kunden

Blikk effektiviserar ditt sätt att arbeta med kunder och kontakter. Du sparar tid genom att all information ligger på ett och samma ställe istället för i flera olika system. Tillsammans med vårt outlook-plugin slipper du dessutom slösa tid på att leta det där mailet från kunden utan kan enkelt dra alla mail direkt in i systemet.

Skapa offerter direkt från en affärsmöjlighet

Skapa offerter direkt från dina affärsmöjligheter. Snabbt & enkelt. Alla offerter du skapar sparas så att du närsomhelst kan gå tillbaka och titta på tidigare skapade offerter. Du har även möjlighet att skapa dina egna offertmallar om du vill ändra standardtexterna.

Testa gratis i 14 dagar

Ingen betalning eller uppsägning behövs