Tidrapportering

Är du trött på att tidrapportera i excel? Med Blikk slipper du jaga in papperslappar, kvitton och rätt underlag inför fakturering och lönekörning. Tidrapportera från datorn eller i mobilappen och mot särskilda projekt, arbetsordrar, enskilda uppgifter eller aktiviteter.

Full koll på era timmar med Blikk tidrapportering

 • Enkel eller detaljerad tidredovisning – ni väljer själva det som passar er bäst
 • Rapportera tid mot arbetsorder, projekt, uppgifter och aktiviteter
 • Tillgång till artikelregister och anpassningsbara prislistor
 • Fota och hantera alla kvitton och utlägg digitalt med Blikk mobilapp
 • För en effektiv lönekörning – integrera Blikk med ditt lönesystem och låt din redovisningsbyrå granska via Blikks byråportal

Rapportera enkel tid –närvaro och frånvaro

Med Blikks tidrapporteringssystem väljer ni alltid själva hur pass enkel eller detaljerad er tidrapportering ska vara och huruvida tiden ska debiteras vidare till kund eller inte. Du kan välja om du ska rapportera tid dagligen eller veckovis. Det finns även möjlighet att stämpla in och ut din tid via mobilen.

Blikk tar även hänsyn till olika löneformer och kan användas för både månads- och timavlönade. För dig som endast rapporterar enkel tid (interntid/närvaro/frånvaro) kan du använda någon av Blikks egna standardtidskoder eller enkelt skapa egna tidskoder som bättre passar din verksamhet.

Tidrapportera mot projekt, order, aktiviteter och uppgifter

För dig som kräver en mer detaljerad tidrapportering finns det möjlighet att rapportera tid mot projekt och arbetsordrar, men också aktiviteter och enskilda uppgifter. Du kan även ställa in valbara tidsartiklar och aktiviteter som gör det lättare för rapportören att välja rätt. Om aktiviteten är kopplad till en order kan du anpassa prissättningen för varje enskild aktivitet men också vilka aktiviteter som sedan ska faktureras vidare till kund.

Artikelregister och prislistor

I Blikk finns de vanligaste förekommande artiklarna såsom tid, material, tillägg, maskin/utrustning samt resa/traktamente i systemet redan från start. Om du vill kan du anpassa priserna på artiklarna för att gälla enbart vissa kunder eller specifika uppdrag som ni har. Har ni ett befintligt artikelregister som ni vill använda? Inga problem, Blikk har stöd för import av artikelregister från de flesta ekonomisystem som finns på marknaden.

Redovisning av traktamente, förmånsbil och körjournal

I Blikk kan ni smidigt redovisa era omkostnader för resor och övernattningar. Ni kan även redovisa om ni använder företagsbil, hur många kilometer av resan som ska faktureras och om resan ska läggas som en ersättning på lönen. För anställda som använder bil i tjänsten är det också möjligt att från Blikk ta ut en körjournal som är visar hur mycket bilen har använts för tjänstekörning.

Hantera utlägg – fota dina kvitton med mobilen

Med Blikk slipper du alla kvittohögar och borttappade kvitton! I Blikk mobilapp (iPhone och Android) kan du hantera dina utlägg direkt på plats vilket säkerställer att alla kostnader kommer med, och att inget tappas bort. Du kan även välja om utlägget ska kopplas till en order och faktureras ut mot kund. Ditt registrerade kvitto skickas sedan automatiskt för attest till attestansvarig person för ett godkännande.

Smidig attest av tid, kvitton och utlägg

Innan alla alla timmar och utlägg kan komma med på löneunderlag och fakturaunderlag måste de godkännas av den som är attestansvarig. Vem som är attestansvarig, eller om den anställde har eget attestansvar, ställer ni enkelt in själva i Blikk.

Export av löneunderlag och fakturaunderlag

När alla registrerade timmar, resor och utlägg är godkända av attestansvarig kan ni skapa en komplett lönefil för export till ert lönesystem (Visma Lön, Fortnox Lön, Kontek Lön, Crona Lön, Hogia Plus och PAXml). Ni slipper också arbetet med att räkna ihop fakturerbara timmar och att jaga in kvitton och underlag. Allt finns nu samlat i ett tydligt fakturaunderlag, och ni kan känna er trygg med att inga timmar tappas bort.

För att ytterligare spara tid och underlätta ert arbete kan ni låta er redovisningsbyrå granska underlagen via en egen portal i Blikk. Byrån har då åtkomst till all information den behöver för att kunna göra en så enkel och smidig lönekörning som möjligt.

Molnbaserat och tillgängligt tidrapporteringssystem

Den bästa tidrapporteringen är den som blir gjord. Eftersom Blikk är ett molnbaserat tidrapporteringssystem kan du tidrapportera, fota kvitton, och attestera tid och utlägg via din mobil eller närmsta dator. Var du än befinner dig.

Passar för

Dig som jobbar

 • Inom konsultbranschen
 • Med IT-tjänster
 • Som byggledare eller platschef inom byggservice och övrig entreprenad
 • Inom rekrytering & bemanningsbranschen
 • Med marknad & kommunikation
 • Med ekonomi och redovisning

Dig som rapportör

 • Rapportera tid i mobilen – var du än befinner dig
 • Rapportera tid mot arbetsorder, projekt, uppgifter och avvikelser (ÄTA)
 • Smidig redovisning av förbrukat material och maskintider
 • Fota och hantera dina kvitton med mobilen
 • Tydlig överblick över nedlagda timmar och avvikelser mot schema

Dig som attestant

 • Notiscenter för påminnelser
 • Slipp kvittohögarna – godkänn alla kvitton och utlägg i Blikk
 • Tydlig överblick över avvikelser mot schema
 • Möjlighet att ta ut rapporter över nedlagd tid
 • Kompletta löneunderlag som förenklar och effektiviserar lönearbetet

"Vi registrerar all vår tid i Blikk, på det projekt/uppdrag det avser. Blikk håller även koll på vilka resor och andra kostnader som tillhör respektive projekt. Enkelheten och integration med löne- och ekonomisystem har också gjort att vi minskat administrationstiden avsevärt."

Läs mer om hur vi hjälper ARCTIC GROUP

 

Fredrik Åström, VD Arctic Group

"Blikk är molnbaserat, lättanvänt och tillhandahåller mobilapp för medarbetarna på fältet. Det finns funktioner som vi kan växa in i, och sist men inte minst upplevde vi en mycket bra respons från Blikk när vi framförde önskemål och tips och behövde support."

Läs mer om hur vi hjälper LINSON

Martin Sochor, Team leader Linson

"Blikk samlar många av de funktioner som är väsentliga för oss som konsultbolag. Vi har en smidig tidrapportering som underlag för både fakturering och lönehantering. Vi har möjlighet att ta ut ett flertal olika rapporter och kan även hålla koll på siffror såsom debiteringsgrad, registrerade utlägg och tid"

Läs mer om hur vi hjälper ICTECH

 

Anna Forsberg, CFO IcTech

"Med Blikk har vi fått helt nya insikter i hur vi arbetar med försäljning. Vår produktionsplanering har också kunnat organiseras på ett mycket smidigare sätt. Uppföljningen är glasklar och vi orienterar nu våra interna möten runt Blikk och den information vi samlar där."

Läs mer om hur vi hjälper ARCLIGHT FX

 

Gabriella Kalteneckar, COO Arclight FX

"Blikk har gjort att vi har fått mycket större kontroll över våra arbeten. Arbetad tid kommer in dagligen, leverantörsfakturorna hamnar rätt, och projekten är enkla att följa upp."

Läs mer om hur vi hjälper FJÄRRTEK

 

Erik Isaksson, VD Fjärrtek

 

Integrera Blikk med ert ekonomisystem för att minska administrationen

 

Slipp dubbelarbete genom Blikks integration med Visma eEkonomi och Visma Administration. Sammanställ fakturaunderlag direkt och slipp stansande.

Läs mer

Synka kunder och artiklar mellan systemen, skapa upp nya projekt, hämta leverantörsfakturor och överför fakturaunderlag sömlöst.

Läs mer

 

Blikk erbjuder öppet API. Du som integratör kan skapa egna kopplingar för att kommunicera med Blikk och hämta och skriva information till ett annat system.

Läs mer

 

 

Lönehantering med några klick. Överför all rapporterad tidsdata via lönekoder till marknadens vanligaste lönesystem.

Läs mer

 

 

Läs mer om hur Blikk hjälper företag att jobba smartare  

GUIDE

Guide till tidrapportering i Blikk  

Tidregistrering är en viktig del i ett företags lönsamhet, då den på många sätt utgör grunden för djupare analyser…

CASE

Arctic Group

Arctic Group är ett av Norrlands största privatägda IT-konsultföretag. Företaget är baserat i Luleå och har ett femtiotal anställda…

BLOGG

Bli en mästare på att tidrapportera

Din verksamhet har mycket att vinna på att skapa en effektiv rutin och process för tidrapportering. Både vad gäller lönsamhet…

Vill du se hur Blikk kan hjälpa ditt företag? 

Testa Blikk gratis i 14 dagar eller boka en demo idag.