Analysverktyg & rapporter

Få full överblick och kontroll över din verksamhet. Följ upp, utvärdera och analysera bl a kostnader, intäkter, kunder, projekt och rapporterad tid.  

Jobba med uppföljning, utvärdering och analys

  • Utvärdera lönsamheten i dina projekt och på olika kunder 
  • Underlätta projektredovisningen 
  • Se hur dina medarbetare använder sin tid  
  • Följ debiteringsgrader på både medarbetar- och avdelningsnivå 
  • Håll stenkoll på kostnader och intäkter 
  • Gör bättre prognoser, kalkyler och ta strategiska beslut

Business Intelligence och analysverktyg

Få full inblick i din verksamhet och ta välinformerade beslut med hjälp av realtidsgenererade rapporter. Jobba med uppföljning av all tidredovisning i Blikk och se hur ditt företag ligger till mot era nyckeltal/kpi:er. I dashboarden kan du se olika former av diagram och få en översikt i realtid. Du kan sortera och filtrera datan för att göra jämförelser och djupare analyser. När du skapat den analysinställning som du vill ha kan du välja att exportera dina tabelldata samt spara den som en mall bland dina favoriter – något som sparar tid och gör det enkelt för dig att göra samma analys vid ett senare tillfälle.

Analysera fakturerbar tid och debiteringsgrader

Behöver ditt företag öka lönsamheten? I analysverktyget kan du mäta specifika nyckeltal som till exempel andelen arbetad tid, fakturerbar tid och debiteringsgrader. Välj datumintervall och på vilken nivå du vill se din data t ex på kunder, enskilda rapportörer, avdelningar, projekt och aktiviteter. Möjligheterna är många och du kan även göra urval på t ex etiketter, ansvarig person, resultatenhet, tidskoder och mycket mycket mer. 

Förbättra din projektredovisning och se projektekonomi

I Blikk får du ett kraftfullt verktyg för analyser och uppföljning av alla dina projekt. Se vilka kunder, arbetsordrar och projekt som är mest lönsamma. I rapporten visas upparbetade timmar, kostnader, intäkter och resultat. Du kan även välja att filtrera datan på t ex kund, huruvida jobbet är avslutat eller pågående, ansvarig projektledare och säljare   

Komplett statistik över all rapporterad tid

Vet du hur dina medarbetare använder sin tid? I Blikk kan du sfullständiga rapporter över det mesta t ex debiterade timmar, debiteringsgrad per medarbetare, nedlagd tid per arbetsmoment, aktivitet, projekt, arbetsorder och mycket mer. Förhandsgranska i Blikk och ladda ned excel-filer för vidare analys. Vill dina kunder ha ett mer detaljerat fakturaunderlag kan du även ladda ned alla tidrapporter inom en order, komplett med kommentar om vem som gjorde vad, och när.

Uppföljning av interntid och frånvaroorsaker

Är du intresserad av att veta hur dina anställda fördelar sin interntid över året, en specifik månad eller efter ett eget angivet datumintervall? I Blikk kan du följa upp er interntid genom att utgå från medarbetare, interntidskod eller en enskild avdelning. Därefter kan du smidigt exportera dina tabelldata och spara datainställningarna för att smidigt göra framtida analyser. Du kan även följa upp och få full koll på hur er frånvaro ser ut och se statistik över frånvaroorsaker som sjukdom, vård av barn och semester. Analysen ger en total överblick över frånvaro under olika tidsperioder och per anställd.

"Vi registrerar all vår tid i Blikk, på det projekt/uppdrag det avser. Blikk håller även koll på vilka resor och andra kostnader som tillhör respektive projekt. Enkelheten och integration med löne- och ekonomisystem har också gjort att vi minskat administrationstiden avsevärt."

Läs mer om hur vi hjälper ARCTIC GROUP

 

Fredrik Åström, VD Arctic Group

"Blikk är molnbaserat, lättanvänt och tillhandahåller mobilapp för medarbetarna på fältet. Det finns funktioner som vi kan växa in i, och sist men inte minst upplevde vi en mycket bra respons från Blikk när vi framförde önskemål och tips och behövde support."

Läs mer om hur vi hjälper LINSON

Martin Sochor, Team leader Linson

"Blikk samlar många av de funktioner som är väsentliga för oss som konsultbolag. Vi har en smidig tidrapportering som underlag för både fakturering och lönehantering. Vi har möjlighet att ta ut ett flertal olika rapporter och kan även hålla koll på siffror såsom debiteringsgrad, registrerade utlägg och tid"

Läs mer om hur vi hjälper ICTECH

 

Anna Forsberg, CFO IcTech

"Med Blikk har vi fått helt nya insikter i hur vi arbetar med försäljning. Vår produktionsplanering har också kunnat organiseras på ett mycket smidigare sätt. Uppföljningen är glasklar och vi orienterar nu våra interna möten runt Blikk och den information vi samlar där."

Läs mer om hur vi hjälper ARCLIGHT FX

 

Gabriella Kalteneckar, COO Arclight FX

"Blikk har gjort att vi har fått mycket större kontroll över våra arbeten. Arbetad tid kommer in dagligen, leverantörsfakturorna hamnar rätt, och projekten är enkla att följa upp."

Läs mer om hur vi hjälper FJÄRRTEK

 

Erik Isaksson, VD Fjärrtek

Integrera Blikk med andra system och minska manuell hantering 

Med integrationskopplingen till Visma eEkonomi, Visma Administration och Fakturering får du fullständig koll på projekten hela vägen fram till fakturering.

Läs mer

Fortnox-integrationen ger stöd för hela projektprocessen. Från nytt projekt och kund, till rapportering av tid, material, utlägg, leverantörsfakturor och fakturering.

Läs mer

Underlätta lönekörningen. I Blikk kan du exportera löneunderlag av det format som stöds av Visma Lön, Fortnox Lön, Crona Lön, Kontek Lön och Hogia Plus.

Läs mer

Importera företagsdata från Checkbiz när du lägger till en ny kund. Med integrationen hämtar du organisationsnummer och kontaktuppgifter.

Läs mer

Vill du se hur Blikk kan hjälpa ditt företag? 

Testa Blikk gratis i 14 dagar eller boka en demo idag.