Rapporter

Med Blikk får du tillgång till tydliga rapporter och visuell statistik för det mesta du kan önska dig.

Detaljerade försäljningsrapporter

Med rapportverktyget i Blikk CRM får du tillgång till rapporter som visar statistik över tid, omsättning och marginal, per säljare, utifrån valda etiketter eller produktgrupp.

Statistik över timmar

Med Blikk Rapporter får du fullständig statistik över debiterade timmar, debiteringsgrad per medarbetare, nedlagd tid per arbetsmoment och mycket mer.

Kraftfulla projektrapporter

I Blikk får du ett kraftfullt verktyg för analyser och uppföljning av alla dina projekt. Samtidigt fungerar de även som kompletta underlag för din framtida projektplanering.

Rapporter över maskiner och fordon

Med Blikk slipper du fundera hur många timmar dina maskiner eller fordon har använts, och när.

All data kopplat till dina maskiner samlas i rapporter som ger dig full koll på din maskinpark. Du sparar inte bara tid utan får också tydliga underlag framtida investeringar.

Koppla samman Blikk med dina andra applikationer

Vill du se hur Blikk kan hjälpa ditt företag? 

Testa Blikk gratis i 14 dagar eller boka en demo idag.