Rapporter

Med modulen Rapporter i Blikk får du tillgång till tydliga rapporter och visuell statistik för det mesta du kan önska dig.

  • Detaljerade rapporter över din försäljning
  • Statistik över alla timmar
  • Kraftfulla projektrapporter
  • Rapporter över dina maskiner och fordon
  • Anhöriglistor

Detaljerade rapporter över din försäljning

Med rapportverktyget i Blikk CRM får du tillgång till rapporter över din försäljning som visar statistik över tid, omsättning och marginal, per säljare, utifrån valda etiketter eller produktgrupp. Tillsammans med prognosrapporter får du fullständiga beslutsunderlag för din fortsatta försäljning.

Statistik över alla timmar

Blikks rapporter ger dig fullständig statistik över debiterade timmar, debiteringsgrad per medarbetare, nedlagd tid per arbetsmoment och mycket mer.

Kraftfulla projektrapporter

Med Blikks projektrapporter får du ett kraftfullt verktyg för analyser och uppföljning av alla dina projekt. Samtidigt fungerar de även som kompletta underlag för din framtida projektplanering.

Rapporter över dina maskiner och fordon

Nu slipper du fundera hur många timmar dina maskiner eller fordon har använts, och när. Genom Blikks rapportverktyg samlas all data kopplat till dina maskiner till fördefinierade rapporter som ger dig full koll på din maskinpark, vilket sparar tid, men också ger dig underlag för framtida investeringar.

Medarbetare

I Blikk kan du ta ut statistik över dina anställda utifrån anställningsdatum. Du har även möjlighet att upprätta anhöriglistor, vilket är en rekommendation att ständigt ha uppdaterade i händelse av olycka, plötslig sjukdom eller någon annan krissituation.