Vad är en budget?

Enkelt förklarat kan man säga att en budget är en ekonomisk prognos för framtida affärshändelser. I praktiken är däremot budgeteringen ett komplext område. Beroende på vilken bolagsform man driver och vad man vill uppnå, kan budgeteringen ske på olika sätt.

Mer om budget

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Vad är syftet med en budget?

Det finns många goda anledningar för ett företag att upprätta en budget. Genom att upprätta en budget, exempelvis inför ett kommande räkenskapsår, kan företag få en tydlig prognos för sina framtida intäkter, kostnader och resultat.

En budget kan sedermera fungera som ett viktigt underlag vid beslutsfattandet. Den kan bland annat hjälpa personer i ledande ställning att besluta hur tillgångar och resurser ska fördelas och användas för att uppnå det prognostiserade resultatet.

I samband med att ett företag upprättar ett årsbokslut kan de stämma av huruvida utfallet linjerar med siffrorna i budgeten.

 

Vad är skillnaden mellan budget och budgetering?

Den process som leder fram till en budget kallas för budgetering. Det är alltså under budgeteringen som ledningen i ett företag gör antaganden om bland annat intäkter, kostnader och resultat för en specifik tidsperiod, exempelvis ett räkenskapsår.

Att upprätta en budget må låta enkelt i teorin. I praktiken är däremot budgeteringsprocessen väldigt komplex. Beroende på företagsform, bransch och målsättning kan budgeteringen ske på olika sätt.

 

Så gör man en budget

En budget består vanligtvis av två delar:

 

Resultatbudget

En resultatbudget är prognos av ett företags förväntade intäkter, kostnader och resultat.

Ett företag som säljer produkter måste exempelvis ta hänsyn till följande aspekter under budgeteringen:

 • Sortiment
 • Förväntad försäljningsvolym
 • Målgrupp
 • Geografisk marknad
 • Försäljningspris
 • Inköps- och/eller tillverkningskostnader

På verksamt.se finns ett verktyg som hjälper företag att göra en resultatbudget.

 

Likviditetsbudget

Medan en resultatbudget används för att prognostisera om ett företag går med vinst eller förlust, används en likviditetsbudget för att prognostisera om pengarna från den löpande verksamheten räcker för att täcka de månatliga kostnaderna.

Trots att ett företag prognostiserar att gå med vinst under ett räkenskapsår kan det uppstå perioder där man har bristande likviditet, d.v.s. att det inte finns tillräckligt med pengar i kassan för att täcka kostnaderna. Med anledning av detta bör en likviditetsbudget uppföras parallellt med resultatbudgeten.

Ett företag som ska upprätta en likviditetsbudget måste exempelvis ta hänsyn till följande aspekter under budgeteringen:

 • Betalningar från kunder
 • Nya lån
 • Moms att få tillbaka
 • Moms att betala
 • Löner
 • Skatter och sociala avgifter

På verksamt.se finns ett verktyg som hjälper företag att göra en likviditetsbudget.

Företag som får problem med likviditeten kan exempelvis använda en checkkredit för att öka sitt rörelsekapital och lösa de kortsiktiga behoven.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.