Resursplanering

Har du tröttnat på resursplanering i Excel? Med Blikk Resursplanering får du fullständig översikt över din beläggning och dina anställdas tid, samtidigt som du får full koll projektplaneringen och kan säkerställa att dina uppdrag och projekt blir klara i tid.

Se demo

Resursplanering

Fullständig koll – i ett smidigt resursplaneringsverktyg

  • Underlätta projektplaneringen och håll deadlines
  • Få en fullständig översikt över din beläggning och anställdas tid
  • Se tillgänglighet och allokera resurser på ordrar, projekt och affärsmöjligheter
  • Planera interntid, semester och övrig frånvaro
  • Effektivisera genom att ändra och omfördela arbetsuppgifter
  • Få en komplett bild över personalens arbetsbelastning
  • Öka debiteringsgrader och lönsamheten

 

Resursplanering med komplett översikt

I resursplaneringsverktyget kan du planera in tid på projektaffärsmöjligheter, interntid, semester och frånvaro. Det finns flera förinställda vyer med möjlighet att styra vem som kan både se och göra vad. Administratörer kan även skapa egna vyer med urval på medarbetare, avdelningar, roller, orderstatus, projekt och kunder.

Med en bra översikt blir det enkelt att sköta all resursplanering – så att du får mer tid över till annat. Genom att jobba med resursplanering ökar också tydligheten internt. Alla medarbetare har tillgång till sin egen planering, samt kan se vad de är inplanerade på och när.

Resursplaneringsverktyg
Digital resursplanering

Se kapacitet och resursplanera med några få klick

Öka lönsamheten och debiteringsgrader, samtidigt som företaget får en jämnare arbetsbelastning och nöjdare medarbetare. I Blikk matchas all planerad tid mot kapacitet och ordinarie arbetstider, så att du tydligt kan se när någon är överbelagd eller om finns tillgänglig.

I resursplaneringen för projekt- och arbetsorder kan du se kalkyl, all tid som hittills har rapporteras, de planerade timmarna som kvarstår, samt en total prognos. Välj aktiviteter, antal timmar och lägg in förtydligande anteckningar. Jobbar ni med återkommande aktiviteter finns det även möjlighet att lägga in en veckovis återkommande planering.

 

Överskådlig semester- och frånvaroplanering för hela ditt företag

Säg adjö till papperslappar, mejl och semesterplanering i Excel. Blikk gör det enkelt att planera in semester och tjänsteledighet på ett och samma ställe. I översikten kan du enkelt se all semesterplanering och säkerställa att du alltid har bemanning när det behövs.

Anställda kan göra egna ledighetsansökningar direkt i Blikk. Alla ansökningar landar direkt i planeringen, för godkännande av närmste chef. Om någon blir sjuk eller behöver vara hemma för VAB finns det möjlighet att göra en sjukanmälan eller anmälan om vård av barn.

Semester och frånvaroplanering

Demo av resursplanering

Här berättar vi mer om hur du kan arbeta med resursplanering i Blikk:

Vill ditt företag dra nytta av resursplanering i Blikk?

BLOGG

Resursplanering – snabbaste vägen till ett lönsamt företag

Mardrömsscenario. Halva personalen rullar tummarna, medan andra delen jobbar över för att hinna med. Lösningen? En bra resursplanering, med rätt process och rätt teknik.

CASE

”Nu fyller våra uppdragsledare i resursbehovet inför varje projekt i Blikk”

”Mindre stress vid arbetstoppar. Fler debiterbara timmar. Och slut på all krånglig, tidsödande administration. Structor i Västerås, kan räkna hem många fördelar.

BLOGG

Korttidsarbete: Så underlättar ni med resursplanering och tidrapportering

Korttidspermittering innebär att alla, eller vissa, medarbetare går ner i arbetstid – något som förstås påverkar allt från scheman och resursplanering till löneadministration. Här är 5 tips som kan underlätta.