Integrationer

Integrera Blikk med dina andra applikationer

Ekonomisystem, lönesystem och övriga integrationer

Ekonomisystem

Visma eEkonomi

Blikk fungerar utmärkt som ett fristående system, men med integrationskopplingen till Visma eEkonomi får du som kund ett helt integrerat affärssystem och fullständig koll på projekten hela vägen fram till fakturering.

De nya projekt och kunder som skapas i Blikk, skapas samtidigt upp i eEkonomi. Dessutom hämtas dina leverantörsfakturor till rätt projekt, direkt från eEkonomi. Det spelar ingen roll om du registrerat dem själv eller använder e-faktura eller scanningtjänster. På så sätt ges möjlighet till en exakt och enkel ekonomisk resultat- och projektuppföljning.

Fortnox

Blikks Fortnox-koppling innebär en fullständig och sömlös integration mellan de båda systemen och ger stöd för hela projekt-processen. Från nytt projekt och kund, till rapportering av tid, maskiner, material, resor, traktamenten, utlägg, leverantörsfakturor och fakturering. 

 

Lönesystem

Visma lön

Slipp besvärliga procedurer och dubbla inmatningar i två system. Nu kan ni överföra tids- och lönedata från Blikk direkt till Visma Lön (300 eller 600) med bara en enda fil.

I Blikk ser ni uppgifter om semester, frånvaro och flextid och hädanefter kan uppgifter överföras till Visma Lön efteråt.

Med den specialiserade Visma-exportfilen får ni vid varje månadsslut ett totalt utdrag över flextid, ledighet, semester och lönetimmar för alla anställda, så lönen beräknas korrekt – utan fel eller dubbla inmatningar.

Fortnox lön

Slipp besvärliga procedurer och dubbla inmatningar i två system. Nu kan ni överföra tids- och lönedata från Blikk direkt till Fortnox Lön med bara en enda fil.

I Blikk ser ni uppgifter om semester, frånvaro och flextid och hädanefter kan uppgifter överföras till Förtnox Lön efteråt.

Med den specialiserade Fortnox-exportfilen får ni vid varje månadsslut ett totalt utdrag över flextid, ledighet, semester och lönetimmar för alla anställda, så lönen beräknas korrekt – utan fel eller dubbla inmatningar.

Kontek lön

Tidrapporter kan med enkelhet exporteras från Blikk och importeras i Kontek. Detta sker med hjälp av XML-filer. Lönejournaler från Kontek exporteras till Blikk med hjälp av en SIE-4 formaterad textfil.

Genomförandet sker i två steg, där du i första steget skapar SIE-filen i Kontek och i nästa steg importerar samma fil i Blikk. Svårare än så är det inte!

För att lönejournalerna ska kunna läsas in i Blikk krävs bara att Konteks lönearter stäms av mot gällande kontoplan i Blikk.

PAXml

PAXml är ett standardformat för överföring av löneunderlag från ett försystem till ett löneprogram. Förutom själva löneunderlaget kan även konteringsinformation, personuppgifter och arbetstider enligt schema överföras.

Överföring av lönedata kan ske enligt två olika metoder. Antingen skickas en tid- eller lönekod som talar om för löneprogrammet vilken typ av löneunderlag det är. Koderna är definierade i denna standard och det är upp till löneprogrammet att fördela ut löneunderlaget på rätt lönearter beroende på t.ex. personalkategori, kollektivavtal eller regler för sjukfrånvaro och semester.

Med denna metod behöver inte försystemet ha någon kunskap om hur lönen ska hanteras. För överföring av löneunderlag som inte ryms inom denna standard eller där man vill att exporterande program ska styra kan lönearten anges direkt i stället för kod.

Övriga integrationer

Checkbiz

Blikk erbjuder en kostnadsfri koppling direkt till Checkbiz för att på ett effektivt sätt kunna arbeta med kunddata i Blikk.

Med ett enkelt klick kan du importera företagsdata från Checkbiz i samband med att du lägger till en ny kund. Med integrationen hämtar du organisationsnummer och kontaktuppgifter.

Office 365

Med vår Outlook plugin kan du enkelt spara mail till projekt och få över uppgifter och bokningar från resursplaneringen direkt till din kalender.

www.office365.se

Öppet API

Blikk erbjuder öppna API:er. Det innebär att du som systemintegratör kan skapa egna kopplingar för att kommunicera med Blikk och hämta och skriva information till ett annat system.

Om du har frågor om vårt öppna API kan du läsa mer i vår dokumentation:

Blikk Classic – klicka här
Blikk Business – klicka här

Testa gratis i 14 dagar

Ingen betalning eller uppsägning behövs