Integrationer

Integrera Blikk med dina andra applikationer

Ekonomisystem, lönesystem och övriga integrationer

se funktioner

Ekonomisystem

Fortnox

Integrera Blikk med Fortnox bokföringsprogram. Använd Fortnox och Blikk för smidig tidrapportering samt projekt- och ekonomihantering. Blikks Fortnox-koppling innebär en fullständig och sömlös integration mellan de båda systemen och ger stöd för hela projekt-processen. Från nytt projekt och kund, till rapportering av tid, maskiner, material, resor, traktamenten, utlägg, leverantörsfakturor och fakturering.

Visma eEkonomi

Blikk fungerar utmärkt som ett fristående system, men med integrationskopplingen till Visma eEkonomi får du som kund ett helt integrerat affärssystem och fullständig koll på projekten hela vägen fram till fakturering. De nya projekt och kunder som skapas i Blikk, skapas samtidigt upp i eEkonomi. Dessutom hämtas dina leverantörsfakturor till rätt projekt, direkt från eEkonomi. På så sätt ges möjlighet till en exakt och enkel ekonomisk resultat- och projektuppföljning.

Visma Administration

Blikk fungerar som ett webbaserat försystem till Visma Administration, där de anställda kan rapportera tid och arbeta med sina kontakter och ordrar. Tiden, avvikelserna, tilläggen och utläggen kan du sedan exportera för lön. Det är också i Blikk Business du sammanställer fakturaunderlagen som du sedan läser in i Visma Administration för fakturering.

Lönesystem

Visma lön

Slipp besvärliga procedurer och dubbla inmatningar i två system. Nu kan ni överföra tids- och lönedata från Blikk direkt till Visma Lön (300 eller 600) med bara en enda fil. I Blikk rapporterar ni uppgifter om semester, frånvaro och övertid och hädanefter kan uppgifter överföras till Visma Lön. Med den specialiserade Visma-exportfilen får ni även ett komplett  utdrag så lönen beräknas korrekt – utan fel eller dubbla inmatningar.

Fortnox lön

Slipp besvärliga procedurer och dubbla inmatningar i två system. Nu kan ni överföra tid- och lönedata från Blikk direkt till Fortnox Lön med bara en enda fil. I Blikk tidrapporterar ni semester, frånvaro och övertid och sedan kan uppgifter överföras till Fortnox Lön. Med den specialiserade Fortnox-exportfilen får ni ett komplett utdrag så lönen beräknas korrekt – utan fel eller dubbla inmatningar.

Kontek lön

Slipp besvärliga procedurer och dubbla inmatningar i två system. I Blikk rapporterar ni uppgifter om semester, frånvaro och övertid och sedan kan uppgifter överföras till Kontek Lön. Med den specialiserade XML-exportfilen får ni ett komplett utdrag så lönen beräknas korrekt – utan fel eller dubbla inmatningar.

PAXml

PAXml är ett standardformat för överföring av löneunderlag från ett försystem till ett löneprogram. Förutom själva löneunderlaget kan även konteringsinformation, personuppgifter och arbetstider enligt schema överföras.

Överföring av lönedata kan ske enligt två olika metoder. Antingen skickas en tid- eller lönekod som talar om för löneprogrammet vilken typ av löneunderlag det är. Koderna är definierade i denna standard och det är upp till löneprogrammet att fördela ut löneunderlaget på rätt lönearter beroende på t.ex. personalkategori, kollektivavtal eller regler för sjukfrånvaro och semester.

Med denna metod behöver inte försystemet ha någon kunskap om hur lönen ska hanteras. För överföring av löneunderlag som inte ryms inom denna standard eller där man vill att exporterande program ska styra kan lönearten anges direkt i stället för kod.

Övriga integrationer

Scrive

Scrive är marknadsledande i Norden inom elektroniska signeringslösningar. Scrive är idag, med kunder i över 30 länder, känd som en innovatör inom arbetsflödesautomation som kräver elektronisk signering och digital identitetautentisering. Blikk har integrerat Scrive för e-signering av avtal, pdf-dokument och offerter

Checkbiz

Blikk erbjuder en koppling direkt till Checkbiz för att på ett effektivt sätt kunna arbeta med kunddata i Blikk.

Med ett enkelt klick kan du importera företagsdata från Checkbiz i samband med att du lägger till en ny kund. Med integrationen hämtar du organisationsnummer och kontaktuppgifter.

Öppet API

Blikk erbjuder öppna API:er. Det innebär att du som systemintegratör kan skapa egna kopplingar för att kommunicera med Blikk och hämta och skriva information till ett annat system.

Om du har frågor om vårt öppna API kan du läsa mer i vår dokumentation:

Blikk Classic – klicka här
Blikk Business & Pro – klicka här