RESURSPLANERING

Med Blikk Resursplanering får du fullständig översikt över din beläggning och dina anställdas tid, samtidigt som du säkerställer att dina projekt blir klara i tid.

Via resursvyn planerar du din personal eller dina maskiner

I Blikks resursvy visas uppbokad tid för den anställde eller den maskin som ska användas.

Om resursen används i flera aktiviteter kommer också detta att synas, vilket gör det enkelt att se eventuella krockar mellan aktiviteternas behov av resurser.

Överblick över ordrar, interntid och affärer

I Blikks aktivitetsvy får du en tydlig överblick om när i tiden olika aktiviteter äger rum.

Aktivitetsvyn visar när de olika aktiviteterna infaller och hur de ligger i förhållande till varandra. Med en bra översikt blir det enkelt att allokera de resurser som behövs.

Effektiv veckoplanering

I Blikks veckoplanering ser du hela ditt teams aktiviteter samtidigt och med den smidiga dra-och-släpp funktionen kan du enkelt göra justeringar.

Tydligt vid överbelastning och underbemanning

I Blikk matchas planerad tid mot befintligt schema och i systemet kan du tydligt se över- eller underbokning mot förväntad arbetstid.

Utöver att funktionen hjälper er att spara pengar så ger den en jämnare arbetsbelastning och nöjdare medarbetare.

Testa gratis i 14 dagar

Ingen betalning eller uppsägning behövs