Resursplanering

Har du tröttnat på resursplanering i excel? Med Blikk Resursplanering får du fullständig översikt över din beläggning och dina anställdas tid, samtidigt som du säkerställer att dina projekt blir klara i tid.

Via resursvyn planerar du din personal eller dina maskiner

I Blikks resurssplaneringsverktyg visas uppbokad tid för den anställde eller den maskin som ska användas.

Om resursen används i flera aktiviteter kommer också detta att synas, vilket gör det enkelt att se eventuella krockar mellan aktiviteternas behov av resurser.

Överblick över ordrar, interntid och affärer

I Blikks aktivitetsvy får du en tydlig överblick om när i tiden olika aktiviteter äger rum.

Aktivitetsvyn visar när de olika aktiviteterna infaller och hur de ligger i förhållande till varandra. Med en bra översikt blir det enkelt att sköta all resurshantering – så du får tid över till annat.   

Se och planera ditt teams aktiviteter direkt i veckovyn

I Blikks veckoplanering ser du hela ditt teams aktiviteter samtidigt och med den smidiga dra-och-släpp funktionen kan du enkelt göra justeringar i resursplaneringen.

Tydligt vid överbelastning och underbemanning

I Blikk matchas planerad tid mot befintligt schema och i systemet kan du tydligt se över- eller underbokning mot förväntad arbetstid.

Utöver att funktionen hjälper er att spara pengar så ger den en jämnare arbetsbelastning och nöjdare medarbetare.

Koppla samman Blikk med dina andra applikationer

Vill du se hur Blikk kan hjälpa ditt företag? 

Testa Blikk gratis i 14 dagar eller boka en demo idag.