Planering

Nyttja dina resursers kapacitet maximalt

Med Blikk resursplanering får du full koll på din beläggning och maximerar på så sätt de anställdas tid samt säkerställer att dina projekt blir klara i tid.

Se filmen

Smartare planering och fullständig översikt

En väl fungerande resursplanering är A och O för alla företag som har flera projekt pågående samtidigt och som vill kunna organisera sina resurser och aktiviteter. Med Blikk resursplanering får du full koll på din beläggning och maximerar på så sätt de anställdas tid samt säkerställer att dina projekt blir klara i tid.

Via resursvyn planerar du din personal och dina maskiner

Blikks resursvy visar uppbokad tid för den anställde eller den maskin som ska användas. Om resursen används i flera aktiviteter kommer också detta att synas, vilket gör det enkelt att se eventuella krockar mellan aktiviteternas behov av resurser.

Aktivitetsvyn ger dig överblick på dina ärenden, arbetsordrar och affärer

Nu slipper du gissa när i tiden de olika aktiviteterna äger rum. Blikks aktivitetsvy visar tydligt när de infaller och hur ligger i förhållande till varandra vilket gör det enklare att allokera de resurser som behövs.

Veckoplaneringsvyn ger dig överblick över alla anställdas aktiviteter

I denna vy kan du se hela ditt teams aktiviteter samtidigt, och tack vare den smidiga dra-och-släpp-funktionen kan du enkelt göra justeringar i veckoplaneringen.

Veckoplaneringsvy

Resursvy

Aktivitetsvy

Signalerar vid överbelastning och underbemanning

Undvik de kostnader som det innebär att underbemanna eller överbelasta dina resurser. I Blikk matchas planerad tid mot befintligt schema och systemet varnar vid över- eller underbokning mot förväntad arbetstid. På så vis undviker du de kostnader som det innebär att underbemanna eller överbelasta dina resurser.

Testa gratis i 14 dagar

Ingen betalning eller uppsägning behövs