Så gör du en lyckad projektanalys

Projektanalys

Genom att analysera dina projekt kan du få viktiga insikter som hjälper dig att ta bättre beslut och uppnå det övergripande målet i såväl kommande som pågående projekt. Här berättar vi mer om hur du kan genomföra en lyckad projektanalys!

 

Vad är en projektanalys?

En projektanalys handlar i korta drag om att få en samlad bild av ett kommande eller pågående projekt och därigenom kunna ta mer välgrundade beslut som säkerställer att det genomförs enligt uppsatt budget och tidsplan.

Innan ett projekt påbörjas kan det analyseras för att ge dig en god överblick av förutsättningarna och riskerna samt definiera en plan framåt. Projekt som redan har påbörjats kan analyseras för att ge dig en aktuell lägesbild samt insikter kring vilka åtgärder och beslut som behöver tas för att uppnå önskat resultat.

Läs mer: Så lyckas du med konsten att leda framgångsrika projekt

 

Projektanalys i olika faser

Beroende på om du vill analysera ett kommande eller pågående projekt kan du behöva komma underfund med olika frågeställningar:

 

Frågor som hjälper dig att analysera kommande projekt

 • Varför genomförs projektet?
 • Vad är målet med projektet och hur mäts utfallet?
 • Vad är budgeten?
 • Vad kommer att levereras?
 • När ska projektet slutföras?
 • Vilka risker finns det med projektet och hur ska dessa hanteras?
 • Vilka resurser krävs?
 • Vilka metoder ska användas?

Genom att analysera och besvara ovanstående frågor har du även fått grundläggande material till projektplanen. En viktig pusselbit för framgångsrika projekt. Läs gärna vår artikel där vi berättar mer om vad en projektplan är och hur du skapar en sådan för dina kommande projekt.

 

Frågor som hjälper dig att analysera pågående projekt

 • Hur ligger vi till i förhållande till budgeten?
 • Hur ligger vi till i förhållande till tidsplanen?
 • Hur ligger vi till i förhållande till det övergripande målet och leveransen?
 • Har de potentiella riskerna inträffat? Om ja, vilken effekt har de fått på projektet?
 • Är de befintliga resurserna tillräckliga?
 • Har det dykt upp några andra oförutsedda händelser som påverkar projektet?

När du har kommit underfund med dessa frågeställningar har du förhoppningsvis fått en samlad bild av nuläget, samt ett underlag som hjälper dig att ta de beslut som krävs för att slutföra projektet med önskat resultat.

Upptäcker du exempelvis att projektet inte fortskrider enligt tidsplanen, men underskrider budgeten, kan det vara ett alternativ att ta in extra resurser. Skulle det vara så att projektet ligger i fas, men överskrider budgeten, kan det istället vara ett alternativ att omfördela resurserna eller göra andra effektiviseringar. Vilka beslut och åtgärder du behöver ta beror helt enkelt på projektets nuvarande situation.

Läs mer: Så lyckas du med uppföljningen av dina projekt

 

Underlätta projektarbetet med Blikk

Med Blikks projektverktyg får du full kontroll över företagets projekt. Du kan enkelt skapa överskådliga tavlor, checklistor och uppgifter som gör det enkelt att föra projekten framåt samt följa hur arbetet går enligt den uppsatta tidsplanen. När ett projekt är avslutat finns möjligheten att skapa rapporter som sammanfattar all viktig historik som behövs för att kunna göra en utförlig utvärdering.

Projektekonomi-funktionen gör det dessutom möjligt att jobba med budgetering samt följa upp utfallet genom att göra olika jämförelser mellan budget, utfall och det bokförda värdet.

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Projektmetoder

BLOGG

Nackdelar med projekt- och resursplanering i Excel

Här berättar tre företagsledare om varför de övergett Excel och istället börja använda Blikks projekt – och resursplanering.

Jobba med projektplanering

BLOGG

Uppnå dina mål med enkel projektplanering

Majoriteten av de projekt som påbörjas misslyckas. Här är tipsen som hjälper dig att nå framgång i dina projekt.

Projektplanering

BLOGG

Tips för en lyckad riskhantering i dina projekt

Alla projekt innehåller risker. Genom att identifiera dessa i ett tidigt skede har du möjlighet att hantera dem på ett bättre sätt.