Vad innebär distansarbete för arbetsgivaren?

Vad innebär distansarbete för arbetsgivaren

Hälften av svenskarna arbetade hemifrån under pandemiåret 2021, enligt statistik från Svenskarna och Internet. Majoriteten vill även fortsätta att arbeta hemifrån framöver. Men vad bör man som arbetsgivare tänka på när det kommer till distansarbete? Det reder vi ut här!

 

Hemarbete väntas bli allt vanligare

Som nämnts inledningsvis är det många yrkesverksamma som har tvingats arbeta hemifrån sedan coronapandemins utbrott. Undersökningar tyder däremot på att hemarbetet kommer att fortsätta även efter att smittspridningen har minskat. Enligt Telias digitala index 2021 räknar hela 72 procent av de svenska företagen med att medarbetarna kommer att jobba mer på distans efter pandemin.

Läs mer: Hemmakontoret är här för att stanna

 

Att tänka på vid distansarbete

Distansarbetet medför inte enbart förändringar för medarbetarna, utan även för arbetsgivaren. För att säkerställa att arbetet fortgår som vanligt, trots att de anställda arbetar hemifrån, kan det som arbetsgivare vara fördelaktigt att tänka på följande:

 

Sätt upp tydliga riktlinjer

En del arbetsgivare tillåter sina medarbetare att jobba hemifrån på heltid, medan andra låter dem dela sin tid mellan hemmet och kontoret. Som arbetsgivare är det viktigt att du sätter upp tydliga riktlinjer för vad som gäller – är hemarbete tillåtet på hel- eller deltid? Och finns det några speciella rutiner som de anställda bör följa när de ska arbeta hemifrån? Det kan exempelvis handla om att de måste informera eller få ett godkännande från sin närmaste chef.

Läs mer: Kommunikativt ledarskap – för dig som vill bli en bättre chef

 

Tänk på att arbetsmiljöarbetet måste fortsätta

För dig som arbetsgivare är arbetsmiljöansvaret detsamma, oavsett om medarbetarna jobbar hemifrån eller på kontoret. Se därför till att tydligt och regelbundet informera de anställda om vad hemarbetet innebär utifrån fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden.

Alla ska ha tillgång till rätt utrustning och hjälpmedel samt vara införstådda med vad de ska göra, hur uppgifterna ska utföras, vad resultatet ska bli och till vem de kan vända sig till om de behöver stöd i sitt arbete.

Arbetsmiljö hemmakontor

 

Dela med dig av tips som underlättar hemarbetet

Trots att man som arbetsgivare fortsätter med sitt arbetsmiljöarbete, kan det vara lätt hänt att de anställda missar viktiga saker när de jobbar hemma. Det kan exempelvis handla om att de har en arbetsställning som inte är ergonomisk eller att de glömmer bort att ta pauser under dagen.

Med anledning av detta kan det vara fördelaktigt att du som arbetsgivare informerar de anställda om hur de bibehåller en bra arbetsställning, varför det är så viktigt att ta regelbundna pauser samt hur tekniska redskap och hjälpmedel ska användas.

 

Ha regelbundna möten på grupp- och individnivå

En av sakerna som många saknar när de arbetar hemma är den sociala interaktionen med kollegorna, småpratet vid kaffemaskinen och samtalen under lunch- och fikapauser. För att inte gå miste om det sociala kan det vara en god idé att ha regelbundna digitala möten.

Webbyrån Comprend, med ett sjuttiotal medarbetare och kontor i både London och Stockholm, har exempelvis en stående fikatid varje onsdag. De som vill och kan ansluter, ingen behöver meddela på förhand. Inofficiellt och trevligt. Det är bra att boka in en fast tidpunkt.

Läs mer: Nio tips för att hålla effektiva möten

Digitalt möte vid distansarbete

 

Uppmana de anställda att vara observant på tidiga risksignaler

Sist men inte minst kan det vara fördelaktigt att uppmana dina medarbetare att vara observanta på tidiga risksignaler, både när det kommer till deras fysiska och psykiska mående. Fysiska signaler kan exempelvis vara ömma eller överbelastade muskler och leder, medan psykiska signaler kan yttra sig genom ökad trötthet, nedstämdhet och försämrad koncentrationsförmåga. Se även till att det finns en tydlig åtgärdsplan för de som möjligen uppvisar dessa signaler!

 

Underlätta arbetet med Blikk

Med Blikks smarta system kan du samla flera av företagets viktiga funktioner på ett och samma ställe. Tidrapportering, projekthantering, fakturering och resursplanering är bara några exempel på sådant som blir lättare med vårt molnbaserade system!

Upptäck fördelarna med Blikk!

Relaterade artiklar

Projektmetoder

BLOGG

Projektledning för hybridkontoret: Missar och tips

Att leda projekt på hybridkontoret kan vara utmanande. Vi listar de vanligaste missarna – och tips på hur du undviker dem!

resursplanering

BLOGG

Fyra fördelar med digitala anställningsavtal

Här berättar vi mer om hur du lyckas med övergången till digitala anställningsavtal och vilka fördelar det kommer att medföra.

Jobba med projektplanering

BLOGG

7 viktiga tips för att bli en bättre chef på distans

Distansjobb ställer nya krav på ledare. Du behöver vara mer aktiv, ge stöd och struktur och hjälpa dina anställda att sätta gränser.

Några av våra supernöjda Blikk-kunder

JDG revision
Rockstore Engineering
Elite Accounting
Mero Rekrytering