Vad är KYC? Vi reder ut alla frågetecken

Vad är KYC?

KYC är ett begrepp som förekommer allt oftare inom näringslivet. Men vad betyder det egentligen? Och hur påverkar det svenska företag? Här reder vi ut alla frågetecken kring KYC.

 

Vad menas med KYC?

KYC är en förkortning för Know Your Customer och syftar till den process som företag inom vissa branscher måste tillämpa för att lära känna sina kunder och motverka kriminella aktiviteter som penningtvätt och finansiering av terrorism. På svenska brukar processen även benämnas som kundkännedom.

 

Vem måste göra en KYC?

Alla företag som omfattas av den svenska penningtvättslagen måste vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Detta innefattar bland annat:

 • Ekonomibyråer som erbjuder revisions- och redovisningstjänster
 • Fastighetsmäklare
 • Banker
 • Advokater
 • Fond- och värdepappersbolag

 

Vad ska en KYC innehålla?

De företag som omfattas av penningtvättslagen är tvungna att kontrollera och dokumentera följande uppgifter för att uppnå kundkännedom:

 • Affärsrelationens syfte och art
 • Kundens identitet
 • Om kunden har en verklig huvudman
 • Om kunden är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning (PEP)
 • Om kunden är etablerad i ett högrisktredjeland
 • Om kunden finns med på EU:s sanktionslista

Misstänker ett företag att det förekommer avvikelser hos en kund, exempelvis penningtvätt eller finansiering av terrorism, måste de utan dröjsmål anmäla detta till Finanspolisen.

 

Vad händer om man inte gör en KYC?

Företag som omfattas av penningtvättslagen och misslyckas med att uppnå kundkännedom riskerar att få kraftiga sanktionsuppgifter motsvarande flera procent av omsättningen.

 

Övriga begrepp

Inom KYC-området förekommer även andra begrepp som är viktiga att ha koll på:

AML

AML är en förkortning för Anti Money Laundring och syftar till de processer och metoder som används för att bekämpa penningtvättbrott. Att uppnå kundkännedom är ett sätt att bekämpa denna typ av brottslighet.

PEP

PEP är en förkortning för Politically Exposed Person och syftar till fysiska personer som har eller har haft en viktig offentlig funktion. Som en del av kundkännedomsprocessen är företag tvungen att kontrollera om det finns personer i en politiskt utsatt ställning bland deras kunder.

RCA

RCA är en förkortning för Relatives and Close Associates och syftar till fysiska personer som är släkt eller har en nära relation till en person i politisk utsatt ställning. Under kundkännedomsprocessen måste företag även kontrollera om det finns några RCA-personer bland deras kunder.

Sanktionslistor

Personer och företag som EU:s ministerråd misstänker för inblandning i terroristhandlingar eller samröre med terrorister sätts upp på EU:s sanktionslista. Under kundkännedomsprocessen måste företag kontrollera om någon av deras kunder, antingen fysiska eller juridiska personer, finns på EU: sanktionslista.

 

Uppnå kundkännedom med Blikk

Blikk erbjuder en molnbaserad KYC & AML-lösning som är särskilt anpassad efter de behov som finns inom revision- och redovisningsbranschen. Verktyget hjälper ekonomibyråer att leva upp till kraven i penningtvättslagen och arbeta i ett sömlöst flöde under hela processen, från allmän riskbedömning till kundkännedom, bevakning, händelser och avvikelser samt  rapportering!

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Projektmetoder

BLOGG

Blikk utökar sitt byråstöd med KYC & AML-lösning

Hösten 2023 lanserar Blikk en molnbaserad lösning som hjälper ekonomibyråer att uppnå kundkännedom.

Daniel-linsten-JDG Revision

BLOGG

Ekonomibyrån om Blikk KYC & AML: ”Underlättar vår vardag”

”När Blikk Byrå nu utökas med en KYC-lösning som uppfyller våra behov slipper vi tidskrävande arbete i flera system.”

Amando Morino - Vikta Partner

BLOGG

Så effektiviserade norrlandsbyrån sitt dagliga arbete

Med Blikk Byrå har norrlandsbaserade Vikta Partner fått ett komplett byråstöd som underlättar vardagen.