7 tips för att tackla en lågkonjunktur som företagare

Tackla en lågkonjunktur som företagare

Pressade hushåll drar ner på konsumtionen i höst och i vinter, vilket bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år, skriver statliga Konjunkturinstitutet i sin senaste rapport. För många företagare medför den stundande lågkonjunkturen en stor oro för framtiden. Här har vi samlat sju tips som kan hjälpa dig att tackla ett tuffare företagsklimat!

 

Vad är en lågkonjunktur?

När det ekonomiska läget i ett land försämras kallas det för lågkonjunktur. Detta kännetecknas vanligtvis av att:

  • Efterfrågan och konsumtionen minskar
  • Arbetslösheten ökar
  • Det sker försämringar på arbetsmarknaden
  • Sysselsättningen minskar
  • Produktionstillväxten inom näringslivet minskar

 

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur

De flesta ekonomiska bedömare är eniga om att Sverige kommer att gå in i en lågkonjunktur under 2023. Den statliga myndigheten Konjunkturinstitut, som har till uppgift att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen, bedömer att hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser är några av de främsta bidragande orsakerna till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur under nästa år.

 

Så kan du hantera en potentiell lågkonjunktur

I takt med att efterfrågan och konsumtionen minskar blir pressen på många av de svenska företagen större. Men vad bör man som företagare tänka på när konjunkturläget försämras? Här har vi samlat sju tips som hjälper dig att hantera en potentiell lågkonjunktur:

 

1. Håll koll på den ekonomiska utvecklingen

Det ekonomiska läget försämras sällan över en natt. I de flesta fall sker utvecklingen gradvis. Som företagare gäller det därför att man följer utvecklingen noggrant och är uppmärksam på eventuella varningsflaggor, så att lågkonjunkturen inte kommer som en överraskning. Ju mer förberedd du är, desto bättre förutsättningar har du att hantera utmaningarna som ditt företag ställs inför!

– Företag bör ha en ordentlig risk- och intressentanalys och vara förberett inför olika scenarier, säger Per Gardelin, auktoriserad revisor på Grant Thornton, och fortsätter:

– Det gäller att ha en allmän vakenhet kring vad som händer, inte bara hos kunderna utan även hos leverantörer, finansiärer och i samhället i stort. Och den vakenheten behöver på ett strukturerat sätt omsättas i riskanalyser med planerade aktiviteter för olika scenarier när man gör sin affärsplanering.

 

2. Se över företagets kostnader

När efterfrågan och försäljningen minskar kan det vara nödvändigt att snabbt anpassa sina kostnader efter den nya kostymen. Fundera därför på om det finns några rörelsekostnader som kan elimineras eller minskas.

 

3. Överväg ett förändringsarbete

Det är inte enbart företagets kostnader som kan vara bra att se över. Många gånger kan det även vara fördelaktigt att göra en genomlysning av hela verksamheten.

– Kanske finns det delar av verksamheten som redan i dag är mindre lönsamma och som behöver ses över eller avvecklas? Det kan vara grunden för en välbehövlig omstrukturering av verksamheten. Det kan också vara lättare att få med personal och anställa på förändringsarbetet om syftet är att möta en lågkonjunktur och värna arbetstillfällen, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

 

4. Frigör tid för kärnverksamheten

Under tider av kris blir det tydligt hur viktigt det är att lägga större fokus på det som är viktigast – kärnverksamheten. Något som kan vara enklare sagt än gjort. Genom att använda ett smart affärssystem som Blikk kan du däremot effektivisera administrationen och frigöra värdefull tid som kan läggas på viktigare uppgifter.

Läs mer om hur det prisade techbolaget App Schack sparade både tid och pengar när de bytte fyra olika system mot Blikk.

 

5. Gör en likviditetsbudget

Ett företags likvida medel, det vill säga pengar som finns i företagets kassa och konton, är viktiga för att täcka de löpande kostnader som uppstår i den dagliga verksamheten.

För att få en bättre överblick av företagets likvida medel kan du upprätta en likviditetsbudget. Denna typ av budget kan hjälpa företaget att överblicka sin betalningsförmåga samt planera verksamheten på ett bättre sätt.

 

6. Se över betalningsvillkor och faktureringsrutiner

Att ha ett solitt kassaflöde är extra viktigt under tider av kris. Utan pengar i kassan riskerar nämligen företaget att gå i konkurs. Ett av de bästa sätten att förbättra kassaflödet är att se över dina betalningsvillkor.

Du har ingen skyldighet att erbjuda 30 dagars betalningsvillkor. För att få in pengarna snabbare och förbättra företagets kassaflöde, kan det därför vara en god idé att undersöka om de kan sänkas till 10, 15 eller 20 dagar.

Något annat du kan göra är att se över dina faktureringsrutiner. De flesta företag samlar ihop sina fakturor och fakturerar en gång per månad. Något som dels leder till längre betalningstider samtidigt som det ökar risken för att man ska glömma bort att ta betalt för delar av sitt arbete. För att slippa denna problematik kan det vara en fördelaktigt att skicka ut fakturor direkt efter att du har utfört ett arbete eller levererat en produkt.

Missa inte våra bästa tips för att minska betalningstiderna och öka lönsamheten.

 

7. Kraftsamla för framtiden

Allt är inte negativt under en lågkonjunktur. För många företag kan det vara ett ypperligt tillfälle att kraftsamla inför en kommande högkonjunktur. Det kan exempelvis handla om att hitta nya effektivare säljkanaler eller att göra investeringar som är mer överkomliga till följd av det pressade konjunkturläget.

– I goda tider är det lätt att innovation och utveckling får stå tillbaka, eftersom man har fullt upp att leverera i den löpande verksamheten. Men företagande handlar alltid om att möte förändringar och i en lågkonjunktur blir detta extra tydligt. De verksamheter som inte kan möte förändringar i kundbehov, nya försäljningskanaler och förändrade priser kommer att slås ut, berättar Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

 

Upptäck fördelarna med Blikk

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ditt företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Genom att samla företagets viktigaste funktioner i Blikk kan du arbeta i sömlöst affärsflöde, från sälj till projekthantering, tidrapportering och fakturaunderlag.

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Projektplanering

BLOGG

7 goda anledningar att digitalisera företagets kvittohantering

Här är alla anledningar du behöver för att övertyga företagsledningen om att digitalisera er hantering av kvitton.

Jobba med projektplanering

BLOGG

Undersökning: Distansarbete viktigare än en bra chef

Allt fler jobbkandidater uppger att möjligheten till distansarbete är viktigare än att ha en bra chef, visar undersökningar.

Projektmetoder

BLOGG

5 trender som formar framtidens arbetsplats

Digitaliseringen har ändrat förutsättningarna för hur vi kan arbeta. Här tittar vi närmare på trender som formar framtidens arbetsplats!