Har du koll på de olika avtalstyperna?

Olika avtalstyper

Som företagare är det vanligt att man ingår avtal. Men vad innebär egentligen detta? Vilka olika avtalstyper finns det? Och hur gör man för att bäst hålla koll på sina avtal? Här reder vi ut alla frågetecken.

 

Vad är ett avtal?

Ett avtal är kort och gott en överenskommelse mellan två eller flera parter. Avtal är vanligtvis skriftliga, om än de också kan ingås muntligen, och syftar till att klargöra de villkor som gäller för parternas uppgörelse. Detta för att minska risken för eventuella missförstånd och tvister.

 

Vad gäller när man ingår ett avtal?

I Sverige råder avtalsfrihet, vilket innebär att du har rätt att avstå från att ingå avtal, välja avtalspart samt avtalets innehåll och villkor. Detta innebär att man rent teoretiskt sett kan avtala om i princip vad som helst. Innan du ingår ett avtal är det därför viktigt att du läser igenom och är införstådd med dess innebörd. Är du det minsta osäker bör du rådfråga en jurist.

Med det sagt måste vissa avtal uppfylla formkrav för att bli giltiga. Ett exempel är avtal om bostads- och fastighetsköp, som måste vara skriftliga och innehålla särskilda uppgifter för att vara giltiga.

 

Olika avtalstyper

Även om ett avtal kan innefatta i princip vad som helst, faller de vanligtvis inom någon etablerad avtalstyp. Några av de vanligaste avtalstyperna inkluderar:

  • Köpeavtal – Vid köp av lös egendom kan ett avtal ingås mellan säljare och köpare. Detta förekommer vanligtvis vid köp av dyrare varor. Upprättas inget köpeavtal tillämpas köplagens regler.
  • Bolagsavtal – I ett handels- eller kommanditbolag kan bolagsmännen ingå ett bolagsavtal för att reglera förhållandet mellan ägarna.
  • Anställningsavtal – När en arbetsgivare anställer någon ska parterna ingå ett anställningsavtal, där det framgår vem som anställs, vem som är arbetsgivare och under vilka förhållanden anställningen ska gälla.
  • Uppdragsavtal – Vid utförande av en tjänst kan parterna, det vill säga den som köper och den som utför tjänsten, ingå ett avtal som reglerar åtagandet.
  • Försäkringsavtal – Vid tecknande av en försäkring ska parterna, det vill säga försäkringsbolaget och försäkringstagaren, ingå ett försäkringsavtal som innehåller detaljerande bestämmelser om information som måste lämnas till försäkringstagaren före och efter ett köp av försäkring.

Inom näringslivet är det även vanligt att avtal upprättas genom så kallade standardavtal, vars innehåll och villkor är utformade för en specifik bransch.

 

Håll koll på dina avtal med Blikk

Som nämnts inledningsvis är det vanligt att man som företagare ingår avtal, många gånger på daglig basis. Ett vanligt återkommande problem bland näringsidkare är däremot att de har dålig koll på sina avtal. Det är många som upplever att de har en bristfällig uppfattning om vilka avtal som ingåtts, vad avtalen innefattar samt vilka avtals- och uppsägningsperioder som gäller.

För att slippa denna problematik kan du med fördel använda dig av Blikks avtalshanteringssystem, där du har möjlighet att samla företagets interna och externa avtal i ett överskådligt register. I avtalsregistret kan du se alla dina avtal och även söka och filtrera på exempelvis avtalstyp, ansvarig och motpart. Därutöver kan du lägga till avtalsperioder, bevakningsdatum och uppsägningsperioder för att enkelt hålla koll på när avtal är på väg att löpa ut eller måste förnyas.

Avtalen som laddas upp i Blikk kan skickas ut för e-signering via Bank ID, Freja eID och många andra säkra signeringsmetoder.

Upptäck fördelarna med Blikk!

Relaterade artiklar

Jobba med projektplanering

BLOGG

3 användare berättar hur Blikk underlättar deras vardag

Här berättar tre av våra användare hur de använder Blikk i vardagen för att minska sin administration, spara tid och öka lönsamheten!

Projektmetoder

BLOGG

Fyra fördelar med digitala anställningsavtal

Här berättar vi mer om hur du lyckas med övergången till digitala anställningsavtal och vilka fördelar det kommer att medföra.

Tidrapportering

BLOGG

5 tips på vägen till ett pappersfritt kontor

Genom att jobba för att bli papperslösa kan ert företag minska kostnader och arkivutrymmen samt effektivisera administrationen. Här är tipsen som hjälper er att lyckas!

Några av våra supernöjda Blikk-kunder

JDG revision
Rockstore Engineering
Elite Accounting
Mero Rekrytering