KYC & AML

Hösten 2023 utökar Blikk sitt byråstöd med en molnbaserad KYC- och AML-lösning som hjälper ekonomibyråer att uppnå kundkännedom och leva upp till kraven i penningtvättslagen på ett snabbt och smidigt sätt.

Anmäl intresse
KYC & AML-dashboard

Molnbaserad KYC & AML

 • Standardiserad mall för allmän riskbedömning
 • Full koll på kundkännedomsprocessen, från riskbedömning till övervakning och rapportering
 • Snabb och automatisk inhämtning av verifierade företagsuppgifter
 • Översikt över företagsstruktur
 • Automatiska kontroller mot PEP- och sanktionslistor
 • Stöd för ID-kontroll med BankID
 • Registrera, hantera och följ upp egna avvikelser

Allmän riskbedömning

Penningtvättslagen ställer höga krav på den allmänna riskbedömningen, som ska vara genomarbetad, detaljerad och anpassad efter byråns verksamhet samt hållas uppdaterad.

Blikk har en standardiserad mall med fördefinierade frågor som gör att du enkelt kan upprätta en allmän riskbedömning för din byrå. Du har även möjlighet att ange när nästa bedömning ska göras och kan därför känna dig trygg med att regelefterlevnaden bibehålls.

KYC - Allmän riskbedömning
KYC - Kundkännedom och AML

Full koll på KYC/AML-processen

Få full koll på byråns kundkännedomsprocess, från riskbedömning till övervakning och rapportering. Du väljer enkelt bland färdiga mallar som är anpassade efter kundens uppdrag och Blikk hämtar automatiskt verifierade företagsuppgifter om styrelse och verklig huvudman från myndigheter samt gör kontroller mot PEP- och sanktionslistor. ID-kontrollen av verklig huvudman och företrädare för bolaget kan göras med BankID, vilket resulterar i en snabb och smidig onboarding.

Löpande bevakning

Blikks smarta verktyg kontrollerar löpande om det sker några förändringar bland kundernas företagsuppgifter, exempelvis om befattningshavare eller verklig huvudman ändrats, eller om de lagts till på en PEP- eller sanktionslista. Sker det förändringar som kan påverka riskbedömningen skapas det automatiskt en händelse och du kan snabbt ta lämpliga åtgärder.

KYC - Löpande bevakning
KYC - Registrera egna händelser och avvikelser

Händelser och avvikelser

Utöver den automatiserade bevakningen av företagsinformation har du möjlighet att registrera, hantera och följa upp egna händelser och avvikelser som upptäcks vid exempelvis bokslut, löpande bokföring eller revision. Det finns även en länk som gör att du snabbt kan nå Finanspolisens portal, GoAML, för att anmäla misstänkta avvikelser som penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Överskådlig dashboard

Blikk ger dig en fullständig överblick av byråns KYC-arbete. Via den överskådliga dashboarden kan du enkelt se aktuella händelser, exempelvis ändrad ägarstruktur hos kunder och påminnelser om årlig KYC, men även antal kunder som har en färdigställd, pågående eller ej påbörjad KYC. Du kan dessutom se status för den allmänna riskbedömningen samt övergripande risknivån.

För att säkerställa att rätt person har tillgång till rätt funktionalitet och information i KYC-modulen, har du möjlighet att anpassa behörigheten för byråns medarbetare.

KYC & AML-dashboard

Intresseanmälan KYC & AML

Anmäl ditt intresse så ser vi till att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna kring KYC-lösningen:

Vanliga frågor

Vad betyder kundkännedom?

Enligt penningtvättslagen måste företag inom vissa branscher ha god kunskap om sina kunder och deras affärer, vilket kallas för kundkännedom eller KYC, som är en förkortning för Know Your Customer. Syftet med detta är att motverka kriminella aktiviteter som penningtvätt.

Vilka åtgärder krävs för att uppnå kundkännedom?

För att uppnå kundkännedom är man tvungen att kontrollera och dokumentera:

 • Affärsrelationens syfte och art
 • Kundens identitet
 • Om kunden har en verklig huvudman
 • Om kunden är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning (PEP)
 • Om kunden är etablerad i ett högrisktredjeland
 • Om kunden finns med på EU:s sanktionslista
Vad händer om man inte lever upp till kraven i penningtvättslagen?

Företag som omfattas av penningtvättslagen och misslyckas att leva upp till denna riskerar att få kraftiga sanktionsavgifter.

resursplanering

BLOGG

Blikk Byrå blir kostnadsfritt för små byråer

Nu erbjuder vi Blikk Byrå helt kostnadsfritt och utan tidsbegränsning för mindre byråer med upp till 2 anställda i Sverige.

Amando Morino - Vikta Partner

CASE

Så effektiviserade norrlandsbyrån sitt dagliga arbete

”Tidigare var vi tvungna att använda flera olika system för att sköta alla de saker som vi kan göra i Blikk Byrå.”

redovisningsbranschen trender

BLOGG

Stort förtroende för redovisningsbranschen

Förtroendet för revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare är fortsatt starkt och har dessutom ökat under det senaste året.