Tidrapporteringens historia – Från tidbok och stämpelklocka till realtids-app

Tidrapportering är djupare rotad i historien än många tror. Vad kan vi lära oss genom att titta tillbaka och vad ska vi se upp med i framtiden? Här en djupdykning i tidrapportering – från stenhuggare i Mesopotamien till rörelsedetektorer i webbläsare.

Kan man starta en artikel om tidrapportering och appar med ”Redan de gamla grekerna…” utan att förlora hela läsarskaran innan den första, och extra långa, meningen nått sin slutpunkt? Kanske inte, men vi tar oss ändå ännu längre bak i tiden: till Mesopotamien för 5000 år sedan. Det var nämligen då som det första upphittade lönebeskedet härstammar från, inhugget i sten. Bilder som föreställer ”rationering” och ”öl” visade vad arbetaren skulle få som betalning och antalet streck i stenen visade hur många det blev.

Sannolikt fanns det redan då något sätt för ledarna att hålla koll på vilka som var på jobbet, men någon mer sofistikerad tidredovisning fanns inte. Det skulle dröja ytterligare tusentals år, till 1820-talet när industrialiseringen tvingat fram högre krav på effektivitet hos arbetarna, innan den tidredovisning vi känner till idag blev populär. Och extra populärt var det, precis som nu, hos de som var i arbetsledande ställning och direkt såg värdet av att registrera tid.

Trädgårdsanläggaren John Claudius Loudon var en tidig förepråkare av tidrapporteringens förtjänster och skrev på 1820-talet så här:

Det skulle vara svårt att förfölja en bok som är mer tillfredsställande för både mästare och tjänare än tidsboken, eftersom den så långt som kan göras hindrar den senare från att lura antingen sig själv eller sin arbetsgivare och förblir ett autentiskt obestridligt register över utfört arbete.

Stämpelklockan gör entré som tidrapporteringsverktyg

Kring 1900-talet kom nästa steg i både effektivisering och tidrapportering. 1890 började de amerikanska bröderna Willard och Harlow Bundy massproducera en mekanisk stämpelklocka. Varje anställd hade ett tidkort som stämplades vid ankomst och vid arbetets slut. Stämpeln var kopplad till en tidsmekanism som såg till att rätt tid stämplades in på tidkortet.

Stämpelklockan fick snabbt en negativ koppling till kontroll av arbetarna som lever kvar än idag. Sannolikt eftersom det var precis så som arbetsledarna använde sig av uppgifterna från tidrapporteringen.

Läs mer: Digital vs. manuell tidrapportering

Ett nytt sätt att se på tidredovisning

Även om bilden av tidrapportering som ett verktyg för kontroll av medarbetare till viss del lever kvar ännu, så har idag lyckligtvis de flesta chefer och anställda förstått det verkliga värdet i en regelbunden tidredovisning. Chefer och ledningsgrupper kan använda insikter från tidrapporter för att effektivisera projektprocesser och för att reglera arbetsmängden för medarbetarna. Och anställda får förutom en rimlig arbetsbörda även en överblick på vad de faktiskt gör om dagarna och vad de är bäst på.

Läs mer: Så blir medarbetarens tidrapport till värdefull affärsnytta

Tidredovisning 2021 – appar och lagom mycket kontroll

Så hur ser tidredovisningen ut idag, 2021? Visst finns det mekaniska stämpelklockor kvar på en del fabriker, och visst ligger det fortfarande en hel del papperslappar ovanpå skåp som ska fyllas i av personal ute i landet. Men de flesta som tidsredovisar i arbetet använder någon form av elektroniskt verktyg. Populärt och enkelt för användaren är att använda en app för tidrapportering, gärna med ”start-och-stoppfunktioner” som låter appen räkna nedlagd tid under arbetets gång.

Utvecklingen fortsätter framåt och idag finns även lösningar som håller koll på arbetstimmar och arbetsuppgifter med GPS och rörelsemonitorering i dator och mobiltelefon. Men där går för många gränsen av vad som är accepterbart utan att känna sig övervakad, och flera fackförbund har opponerat sig mot den typen av lösningar. Hur framtiden för tidredovisningen ser ut kan vi bara sia om, men en återkomst till 1800-talets kontroll-osande redovisningar behöver nog ingen. Bra tidredovisning ska gynna alla inblandade, det kan vi nog alla vara överens om.

Läs mer: 5 nackdelar med tidrapport på papper

Bli bättre på tidrapportering med Blikks mobilapp!

Relaterade artiklar

4 funktioner en bra mobilapp för tidrapportering behöver ha

BLOGG

4 måste-funktioner på en bra mobilapp för tidrapportering

Vad kan man kräva av en mobilapp för tidredovisning 2021? Vi går igenom funktionerna du  …

Projektplan Blikk

BLOGG

Vanliga problem vid tidrapportering och hur du undviker dem!

Fel utfört kan tidrapporteringen orsaka problem! Här listar vi de vanligaste problemen och ger tips på hur de kan undvikas …

Affärssystem molnet

BLOGG

6 typer av tidrapporterare – vem är du?

Vi har samlat de mest typiska tidrapportörerna och tipsar om funktionerna som hjälper dem på traven. Vilken typ är du?

Guider & FAQ

GUIDE

Guide till tidrapportering i Blikk

Tidregistrering är en viktig del i ett företags lönsamhet, då den på många sätt utgör…

CASE

Fjärrtek – effektivare tidrapportering och fakturering

Läs mer om hur Fjärrtek har fått större kontroll över pågående arbeten och hur arbetad tid kommer in dagligen …

system tidredovisning

GUIDE

Guide: Välj rätt system för tidredovisning

Tidredovisning är en genväg till ökad lönsamhet. Men vilket system passar bäst och hur väljer man…