5 tips för minskad stress på arbetsplatsen

Stress på arbetsplatsen

Stressproblematiken är utbredd inom det svenska arbetslivet. Det märks inte minst bland sjukskrivningarna, där stress varit ett av de vanligaste skälen till sjukskrivning i mer än ett decennium. Här delar vi med oss av fem tips som kan hjälpa ledare att minska stressen bland sina medarbetare!

 

Stress – arbetsgivarens ansvar

Stressiga arbetsförhållanden är tyvärr vanligt förekommande på svenska arbetsplatser. Sju av tio tjänstemän uppger exempelvis att de känner sig stressade på jobbet, enligt Unionens senaste stressindex.

Att stressproblematiken är utbredd råder det ingen tvekan om. Men vem bär egentligen ansvaret för att förebygga och minska stress på arbetsplatsen? Arbetsgivaren.

Som arbetsgivare är man ytterst ansvarig för de anställdas arbetsmiljö. Allt som kan leda till sjukdom, inklusive stress, ska ändras eller ersättas, så att risken för att medarbetarna drabbas av sjukdom minimeras eller försvinner helt och hållet.

Läs mer: Kommunikativt ledarskap – för dig som vill bli en bättre chef

 

Tips för minskad stress på jobbet

Nedanför hittar du en handfull tips som kan hjälpa chefer och arbetsledare att förebygga och minska stress på arbetsplatsen:

 

1. Få koll på resursplaneringen

En av de vanligaste orsakerna till stress på arbetsplatsen är en för hög arbetsbelastning bland de anställda. Som chef eller arbetsledare kan det många gånger vara svårt att identifiera vem eller vilka som har för mycket att göra, då man saknar en god överblick av hur respektive medarbetare spenderar sin tid.

För att få bukt med detta problem kan du börja arbeta mer strategiskt med resursplanering. Med Blikks resursplaneringsverktyg kan du få en fullständig överblick av personalens arbetsbelastning och omfördela uppgifter om du märker att någon eller några har för mycket att göra.

Resursplaneringen medför även att du kan se framtida behov i ett tidigt skede samt planera interntid, semester och övrig frånvaro.

Läs mer: Fördelar med resursplanering

 

2. Prioritera arbetsuppgifterna

Denna punkt hör ihop med ovanstående och är en bidragande orsak till att många medarbetare känner att arbetsuppgifterna hopar sig – de vet inte vilka uppgifter som behöver slutföras just nu och vilka som kan göras lite senare.

För att minska stressen bland dina medarbetare kan det därför vara bra att prioritera arbetsuppgifterna, så att de vet vad som ska göras när. Med uppgifter i Blikk kan du samla alla förelagda arbeten på ett och samma ställe. Du kan dessutom delegera uppgifter till rätt medarbetare samt arbeta med etiketter och slutdatum för att prioritera.

 

3. Uppmuntra till kortare pauser

Många kan ha svårt att slita sig från arbetet när de väl har kommit igång. Att ta korta pauser under arbetsdagen är däremot viktigt för att vila kropp och knopp samt minska stress. Om du som chef eller arbetsledare noterar att dina medarbetare är dåliga på att pauser är det således viktigt att du uppmuntrar dem till att göra detta!

Paus med kollegor

 

4. Skippa jobbrelaterade ärenden på kvällar och helger

Dagens teknik har tillåtit oss att vara ständigt uppkopplade, även inom arbetslivet. Det är exempelvis många anställda som har tillgång till sin arbetsmejl i telefonen och passar på att svara på mejl även på kvällar och helger. Något som över tid kan leda till ökad stress. Undvik därför att kontakta dina kollegor med jobbrelaterade ärenden utanför arbetstid.

Läs mer: Så skapar du en bra balans mellan arbete och fritid

 

5. Våga prata öppet om stress

Trots att man vidtar åtgärder för att förebygga och minska stress på sin arbetsplats, kan det finnas medarbetare som upplever att stressnivån är hög. Det är därför viktigt att du som chef vågar prata öppet om stress och uppmanar de anställda att säga till om känner sig stressade.

Ett bra tips är att göra dagliga eller veckovisa avstämningar där alla medarbetare får beskriva sin stressnivå med en röd, gul eller grön markering. På så sätt kan man snabbt och enkelt fånga upp medarbetare som känner sig stressade och vidta adekvata åtgärder i ett tidigt skede.

 

För att summera det hela…

…råder det ingen tvekan om att stress är ett utbrett problem som slår hårt mot både drabbade individer och arbetsplatser. Genom att anamma ovanstående tips kan du som chef eller arbetsledare förhoppningsvis förebygga och minska stress på din arbetsplats!

Upptäck fördelarna med Blikk!

Relaterade artiklar

Webbinarier

BLOGG

6 nycklar som gör en bra arbetsplats

Tillit till varandra, oavsett titel. Och ledare som får medarbetarna att känna sig trygga. Det är nycklar till att bli en av Europas bästa arbetsplatser 2021, visar en stor undersökning.

Jobba med projektplanering

BLOGG

Bli en bättre chef på distans – 7 tips

Distansjobb ställer nya krav på ledare. Du behöver vara mer aktiv, ge stöd och struktur och hjälpa dina anställda att sätta gränser. Här är sju tips för att leda bra på distans.

Projektmetoder

BLOGG

7 tips för ökad trivsel på arbetsplatsen

Det finns ett starkt samband mellan god arbetsmiljö och företagets lönsamhet, visar forskning. Här hittar du sju tips som hjälper dig att öka trivseln på din arbetsplats!

Några av våra supernöjda Blikk-kunder

JDG revision
Rockstore Engineering
Elite Accounting
Mero Rekrytering