5 tips för att skapa en positiv arbetsplats

Genom att etablera en inspirerande företagskultur kan du öka trivseln och prestationen bland dina medarbetare och samtidigt öka företagets lönsamhet. Men hur lyckas man egentligen med detta? Här ger vi dig fem tips för att skapa en positiv arbetsmiljö!

 

Vikten av en positiv arbetsmiljö

Det finns många goda anledningar att främja en positiv arbetsmiljö. Företag som lyckas etablera en välmående kultur där medarbetarna trivs kan räkna med flertalet fördelar:

 

Ökat engagemang

När medarbetare trivs på jobbet och känner sig uppskattade är de mer benägna att vara produktiva och sätta in extra ansträngningar för att nå företagets mål.

 

Bättre samarbetsförmåga

En positiv arbetsplats uppmuntrar till samarbete och teamwork. Medarbetare som känner sig trygga och bekväma på jobbet är mer benägna att kommunicera öppet, dela kunskap och stödja varandra. Detta främjar effektivt samarbete och bidrar till att lösa problem och uppnå gemensamma mål.

 

Ökat välbefinnande

Genom att etablera en positiv arbetsmiljö, med en hälsosam balans mellan arbete och privatliv, ökar medarbetarnas välbefinnande, vilket i sin tur leder till minskad stress och sjukskrivningar.

 

Attraktionskraft för talanger

Företag som skapar en trivsam och utvecklande miljö lockar vanligtvis till sig kompetenta och ambitiösa individer som söker efter en givande arbetsplats.

 

Ökad lönsamheten

Det är inte enbart medarbetarnas prestation och välmående som främjas av en positiv arbetsplats, utan även företagets lönsamhet. Undersökningar visar att svenska organisationer där medarbetare trivs och känner stor tillit till ledningen har en 59 procent högre vinstmarginal.

 

Så främjar du en positiv företagskultur

Att etablera en inspirerande kultur och miljö är inget som görs över en natt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang från såväl ledning som medarbetare. Här har vi samlat fem tips som hjälper dig att främja en positiv arbetsmiljö:

 

Skapa en inkluderande kultur

En inkluderade miljö där olikheter accepteras och alla känner sig välkomna är essentiellt i en positiv företagskultur. För att lyckas med detta kan det vara fördelaktigt att värdera mångfald, att utbilda medarbetare om vikten av inkludering och bekämpa diskriminering, men även säkerställa att alla får göra sina åsikter hörda vid exempelvis veckomöten, projekt och liknande.

 

Kommunicera mål och förväntningar

I många organisationer är det långt ifrån alla anställda som har koll på företagets mål. Detta kan leda till att dem blir omotiverade och upplever att deras arbete saknar mening. För att få de anställda att känna sig motiverade och delaktiga gäller det att sätta upp konkreta mål, både för individen och teamet som helhet, samt kommunicera dessa på ett tydligt sätt!

 

Ge kontinuerlig feedback

Utöver att kommunicera mål och förväntningar på ett tydligt sätt är det också viktigt att ge kontinuerlig feedback till dina medarbetare. Du kan exempelvis ge feedback på hur de ligger till i förhållande till de uppsatta målen, vad de har gjort bra samt vad de kan göra för att utvecklas och prestera ännu bättre.

 

Skapa balans mellan arbete och privatliv

En hälsosam balans mellan arbete och privatliv leder oftast till att medarbetare känner sig mindre stressade. För att skapa en hälsosam balans kan du bland annat erbjuda de anställda flexibla arbetstider samt möjligheten att arbeta på distans. Undersökningar visar att möjligheten till distansarbete till och med värdesätts högre än en bra chef.

 

Fira framgångar

Att fira framgångar, såväl individuella som gemensamma, ger medarbetarna en känsla av uppskattning och erkännande samtidigt som det stärker både självförtroendet och sammanhållningen i gruppen. Försök därför att göra firandet till en del av kulturen!

 

Skapa tid med Blikk

Blikk samlar företagets viktigaste funktioner i ett sömlöst affärsflöde som minskar administrationen och skapar tid för det som ligger dig varmast om hjärtat, exempelvis dina medarbetare. Boka en demo eller testa Blikk gratis för att upptäcka hur du kan skapa tid för mer värdeskapande uppgifter!

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Jobba med projektplanering

BLOGG

5 tips för att lyckas med den hybrida arbetsplatsen

Här delar vi med oss av en handfull tips som hjälper dig att skapa en framgångsrik hybrid arbetsplats.

Återgå till arbete - normala rutiner

BLOGG

Maximera framgången med ett bra projektteam

Ett framgångsrikt projekt kräver mer än bara en bra idé eller en tydlig plan. Det kräver ett väl effektivt team!

Projektmetoder

BLOGG

7 nycklar som främjar samarbete på jobbet

Här delar vi med oss av sju tips som hjälper dig att stärka samarbetsförmågan på din arbetsplats.