7 nycklar till bra samarbete på jobbet

Nycklar till bra samarbete

Att kollegor kan samarbeta med varandra är essentiellt för ett företags framgång. Men hur stärker man egentligen samarbetsförmågan på en arbetsplats? Här har vi samlat sju tips som hjälper dig att lyckas med detta!

 

Så stärker du samarbetet på din arbetsplats

Alla vinner på ett framgångsrikt samarbete. För medarbetarna leder det vanligtvis till en ökad trivsel och ett ökat engagemang, vilket i sin tur resulterar i ökad lönsamhet för företaget. Här har vi samlat en handfull tips som kan hjälpa dig att förbättra samarbetsförmågan på din arbetsplats:

 

1. Berätta om samarbetets fördelar

Det är inte alla som värdesätter samarbete. En del är övertygade om att konkurrens och individuella prestationer är viktigare för att nå framgång. Som projekt- eller företagsledare gäller det därför att du upplyser samtliga medarbetare om samarbetets positiva följdeffekter:

  • Det leder till ökad trivsel
  • Det leder till ökad innovation
  • Det leder till ökad kunskapsdelning
  • Det leder till bättre arbetsflöden
  • Det leder till bättre resultat

 

2. Uppmuntra öppen kommunikation

En av de viktigaste nycklarna till ett bra samarbete är tydlig och öppen kommunikation. Samtliga teammedlemmar bör uppmuntras att delta och vädra sina åsikter i diskussioner. Det är vanligtvis genom öppna samtal och brainstorming som de bästa idéerna blommar ut!

Läs mer: Kommunikativt ledarskap – för dig som vill bli en bättre chef

 

3. Föregå med gott exempel

Att be dina medarbetare agera på ett specifikt sätt och sedan göra tvärtemot själv är sällan en bra idé. Det gäller därför att du föregår med gott exempel genom att exempelvis anamma en tydlig och öppen kommunikation gentemot dina medarbetare.

 

4. Lyft upp gemensamma prestationer

För att stärka bilden av samarbetets positiva följdeffekter kan det vara fördelaktigt att lyfta upp gemensamma prestationer inom gruppen. Det kan exempelvis handla om att lyfta en idé som uppkommit genom brainstorming eller ett projekt som genomförts inom uppsatt tidsplan.

Läs mer: Nöjda medarbetare resulterar i högre vinstmarginal

 

5. Få alla att känna sig delaktiga

Medarbetare som upplever att deras åsikter eller idéer inte blir uppmärksammade frångår vanligtvis en av de viktigaste nycklarna för ett framgångsrikt samarbete – öppen kommunikation. I rollen som ledare är det således viktigt att få alla att känna sig delaktiga, vilket exempelvis kan uppnås genom att delegera ordet till medarbetare som inte tar lika mycket plats i diskussioner.

 

6. Använd ett verktyg som underlättar samarbetet

Ett annat tips är att använda smarta verktyg som underlättar och främjar teamwork. Med hjälp av Blikks digitala projektverktyg får du full koll på företagets projekt och kan enkelt samarbeta med dina kollegor för att föra arbetet framåt.

Blikk gör det möjligt att skapa överskådliga Kanban-tavlor som kan förses med uppgiftskort och checklistor. Bjud in dina kollegor för att fördela uppgifterna mellan er och kommunicera med varandra på ett snabbt och smidigt sätt!

Uppgiftshantering

Läs mer: Kanban – projektmetoden som alla använder

 

7. Avsätt tid för teamaktiviteter

Genom att stärka gemenskapen på arbetsplatsen kan även samarbetet förbättras. Det kan därför vara fördelaktigt att avsätta tid för teamaktiviteter, både på och utanför arbetstid. Många gånger kan små vardagliga saker som en gemensam lunch eller kaffepaus göra underverk för gemenskapen.

 

Underlätta vardagen med Blikk

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ditt företag att minska administrationen, skapa tid och öka lönsamheten. Genom att samla företagets viktigaste funktioner i Blikk kan du arbeta i sömlöst affärsflöde, från sälj till projekthantering, tidrapportering och fakturaunderlag.

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Projektmetoder

BLOGG

9 tips för att hålla effektiva möten

Säg hejdå till långa och ineffektiva möten. Här hittar du konkreta tips som skapar en effektivare möteskultur på din arbetsplats.

Jobba med projektplanering

BLOGG

Så blir du en mer digital projektledare

Projektledare har mycket att vinna på att digitalisera sina arbetssätt. Här hittar du en handfull tips som gör dig mer digital.

Projektplanering

BLOGG

7 tips för ökad trivsel på jobbet

Det finns ett samband mellan god arbetsmiljö och företagets lönsamhet. Här hittar du sju tips som ökar trivseln på din arbetsplats!