Kommunikativt ledarskap – för dig som vill bli en bättre chef

Kommunikativt ledarskap

Som chef ställs man dagligen inför svåra utmaningar. Det kan handla om såväl interna som externa utmaningar som måste lösas för att leda företaget i rätt riktning. Genom att anamma ett kommunikativt ledarskap kan du bli ännu bättre på att engagera dina medarbetare, lösa problem och nå de uppsatta målen!

 

Vad är ett kommunikativt ledarskap?

Kommunikativt ledarskap är ett förhållningssätt som personer i ledande ställning kan tillämpa för att bli ännu bättre på att coacha och engagera medarbetare inom hela organisationen, skapa strukturer som underlättar det dagliga arbetet, samt formulera och kommunicera förväntningar respektive målsättningar.

 

Kommunikativt ledarskap i praktiken

De chefer som anammar ett kommunikativt ledarskap:

  • Är mottaglig för att lyssna och ta till sig av medarbetarnas feedback
  • Tar sig tid att coacha och stötta medarbetarna, både när det kommer till arbetsuppgifter och arbetsmiljörelaterade frågor
  • Löser uppstådda problem och utmaningar
  • Involverar medarbetarna i beslutsfattandet
  • Formulerar och kommunicerar förväntningar på kvalitet, produktivitet och professionalism
  • Formulerar och kommunicerar målsättningar, både på individ- och företagsnivå

 

Fördelar med ett kommunikativt ledarskap

Det kommunikativa ledarskapet kan medföra många fördelar:

En av de stora fördelarna med det kommunikativa ledarskapet är att det skapar en tydlighet kring roller och förväntningar. Eftersom detta förhållningssätt involverar hela organisationen leder det också till ett ökat engagemang, en bättre sammanhållning samt ett ökat förtroende bland medarbetarna.

Kersti Bergström är vd för det snabbväxande affärssystemet Blikk i Piteå. Hon är övertygad om att en öppen kommunikation från ledningen hänger ihop med framgången.

– En kultur präglad av öppenhet och kommunikation skapar ett genuint driv och engagemang. På Blikk arbetar vi medvetet för att bibehålla och utveckla vår Blikk-anda som bygger på en platt organisation, förtroende, prestigelöshet och snabba beslutsvägar.

En viktig del i det arbetet är att ledningen löpande delar information med medarbetarna. Till exempel berättar Kersti Bergström varje månad om företagets ekonomiska resultat.

– Vi går igenom hur vi ligger till och planerar framåt. Jag tror att den här transparensen både skapar teamkänsla och förståelse för de beslut och prioriteringar vi gör.

 

Så kan du bli en kommunikativ ledare

Nedanför hittar du en handfull tips som kan hjälpa dig att anamma ett kommunikativt ledarskap:

 

1. Fundera över vilka kommunikationsutmaningar som finns

Det första du bör göra är att fundera över vilka utmaningar som finns inom just din organisation. Du kan även involvera dina medarbetare genom att fråga dem om de upplever att det finns några påtagliga kommunikationsutmaningar.

Många gånger kan det vara så att man som chef redan anammar vissa aspekter av det kommunikativa ledarskapet, medan man saknar andra delar. Kanske är det så att du redan är bra på att coacha och stötta dina medarbetare, men sämre på att lyssna och ta till dig av deras feedback? Då bör du fokusera på att hitta en lösning på det sistnämnda.

 

2. Utveckla rutiner som tar itu med utmaningarna

När du har kommit underfund med vilka utmaningar som finns inom just din organisation, är det lättare att utveckla rutiner och som hjälper dig att ta itu med dessa.

Det kan exempelvis handla om att ta fram en checklista för hur förväntningar och målsättningar ska kommuniceras för att säkerställa en gemensam förståelse inom hela organisationen, men även om att utforma processer för hur konflikter eller uppstådda problem ska lösas.

 

3. Utvärdera och vidareutveckla rutinerna

De rutiner som man utvecklar inledningsvis är sällan hundraprocentiga. Det gäller därför att man ständigt utvärderar och vidareutvecklar sina rutiner. Fundera över vilka aspekter som du kan förfina för att uppnå ännu bättre resultat – och var inte rädd för att involvera dina medarbetare i denna process!

 

4. Använd ett intranät för att kommunicera viktiga händelser och målsättningar

Ett kommunikativt ledarskap bygger på öppenhet och transparens. Att kontinuerligt förmedla viktiga företagshändelser och målsättningar till samtliga medarbetare är därför av största vikt. Något som däremot kan vara lättare sagt än gjort, inte minst i större organisationer.

För att säkerställa att alla medarbetare tar del av denna information kan du med fördel kommunicera via ett intranät. I Blikk finns exempelvis ett intranät som kan användas för att publicera nyheter, men även lägga upp interna rutiner och få en överblick av personliga uppgifter för dagen:

Intranät i Blikk

Läs mer: Nycklar till bra samarbete på jobbet

 

5. Avsätt tid för att samtala med dina medarbetare

Som chef har man vanligtvis ett fullspäckat schema, vilket gör att det kan vara utmanande att söka och ge feedback till sina medarbetare. Ett bra tips är därför att avsätta tid specifikt för detta ändamål!

 

Underlätta vardagen med Blikk

Blikk är ett flexibelt system som samlar företagets funktioner i ett komplett affärsflöde, från sälj till projekthantering, uppgiftshantering, tidrapportering, faktura– och löneunderlag. Genom att samla företagets funktioner i ett digitalt affärsflöde sparar du massor av tid samtidigt som du kan jobba mer sömlöst och effektivt!

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Projektmetoder

BLOGG

Rapport: Nöjda medarbetare resulterar i högre vinstmarginal

59 procent högre vinstmarginal. Det har svenska organisationer där medarbetarna trivs och känner stor tillit till ledningen.

Projektplanering

BLOGG

Vad innebär distansarbete för arbetsgivaren?

Hemarbete väntas bli vanligare. Här berättar vi mer om vad du som arbetsgivare bör tänka på i samband med detta.

Jobba med projektplanering

BLOGG

Så lyckas du med konsten att leda framgångsrika projekt

Att planera och genomföra framgångsrika projekt kan vara lättare sagt än gjort. Här är tipsen som hjälper dig att lyckas med detta!