Fakturaunderlag

Med Blikks faktureringssystem blir det enkelt att ta fram fakturaunderlag. Du missar inga timmar, kostnader eller påslag eftersom allt finns samlat på ett ställe. Kopplar du programet till ditt ekonomisystem kan du dessutom fakturera med några få klick.

Effektivisera och förenkla er fakturering med Blikk fakturaunderlag

 • Tydlig överblick över vad som är upparbetat
 • Anpassningsbara layouter
 • Upp- och nedskrivning av tid
 • Integration mot de vanligaste ekonomisystemen
 • Fakturera med några enkla klick – spara timmar varje månad

Allt samlat på ett ställe

Med Blikk slipper du leta bland olika system och pärmar för att hitta tidslappar, kvitton, material, maskintimmar och priser. Dessutom ser du tydligt vad som är upparbetat och redo för fakturering genom att filtrera på datum eller orderansvarig. Blikk samlar allt du behöver för din fakturering på ett ställe!

Detaljerat eller grupperat fakturaunderlag – du väljer själv

I Blikk är det enkelt att skapa och ta ut faktureringsunderlag. Du väljer själv om fakturan ska summeras per artikel, person, aktivitet eller datum. Du kan också välja om du vill att underlaget ska vara detaljerat med eller utan kommentarer. Utöver detta finns det också möjlighet att göra egna anpassningar över hur mycket information som ska visas på fakturan samt om du vill att ordern ska avslutas i samband med att du fakturerar.

Upp- och nedskrivning av tid

I Blikk finns det funktioner som underlättar upp- och nedskrivning av tid. Genom att aktivera funktionen Upp- och nedskrivning vid fakturering kommer ändringar som görs i fakturaunderlaget också speglas över till ordern, något som förenklar för dig jobbar mycket med upp- och nedskrivningar.

Integration med ditt ekonomisystem - spara tid varje månad

Koppla ihop Blikk med ditt ekonomisystem och märk hur faktureringsprocessen går från att ha tagit timmar till bara ett par minuter. När underlaget är klart i Blikk skickar du över det till ekonomisystemet där det skapas upp som ett utkast. Det enda du behöver göra där är att bokföra och skicka till kund – minimalt med insats, mer tid över till annat!

Passar för

Projektledare

 • Sammanställ allt upparbetat till kunden – tappa inte bort något
 • Möjlighet att samfakturera flera ordrar till samma kund
 • Förtydliga både er och kundens referens så att underlagen hamnar hos rätt person
 • Få med kommentarer på underlaget till de kunder som kräver dagboksanteckningar

VD

 • Full koll på det som ligger upparbetat och redo att faktureras
 • Filtrera underlagen per ansvarig projektledare/säljare
 • Smidig notisfunktion uppmärksammar om det finns något upparbetat att fakturera

 

Ekonomiansvarig

 • Alla underlag importeras direkt in i ekonomisystemet via API
 • Kompletta underlag, allt kommer med
 • Få med bokföringsprojekt och resultatenhet via underlaget

Integrera Blikk med andra system och minska manuell hantering 

Med integrationskopplingen till Visma eEkonomi, Visma Administration och Fakturering får du fullständig koll på projekten hela vägen fram till fakturering.

Läs mer

Fortnox-integrationen ger stöd för hela projektprocessen. Från nytt projekt och kund, till rapportering av tid, material, utlägg, leverantörsfakturor och fakturering.

Läs mer

BL-integrationen ger stöd för hela projektprocessen. Från nytt projekt och kund, till rapportering av tid, material, utlägg, leverantörsfakturor och fakturering.

Läs mer

Underlätta lönekörningen. I Blikk kan du exportera löneunderlag av det format som stöds av Visma Lön, Fortnox Lön, Crona Lön, Kontek Lön och Hogia Plus.

Läs mer

Underlätta dokumenthanteringen. Skicka viktiga avtal, offerter och andra dokument för e-signering till flera parter. Blikk tillhandahåller e-signering via Scrive och BankID. 

Läs mer

 

Integrera Blikk med ert ekonomisystem för att minska administrationen

 

Slipp dubbelarbete genom Blikks integration med Visma eEkonomi och Visma Administration. Sammanställ fakturaunderlag direkt och slipp stansande.

Läs mer

Synka kunder och artiklar mellan systemen, skapa upp nya projekt, hämta leverantörsfakturor och överför fakturaunderlag sömlöst.

Läs mer

 

Blikk erbjuder öppet API. Du som integratör kan skapa egna kopplingar för att kommunicera med Blikk och hämta och skriva information till ett annat system.

Läs mer

 

 

Lönehantering med några klick. Överför all rapporterad tidsdata via lönekoder till marknadens vanligaste lönesystem.

Läs mer