Fakturaunderlag

Med Blikk Fakturaunderlag missar du inga timmar, kostnader eller påslag eftersom allt finns samlat på ett ställe.

Effektivisera och förenkla er fakturering med Blikk fakturaunderlag

 • Tydlig överblick över vad som är upparbetat
 • Anpassningsbara layouter
 • Upp- och nedskrivning av tid
 • Integration mot de vanligaste ekonomisystemen
 • Fakturera med några enkla klick – spara timmar varje månad

Allt samlat på ett ställe

Med Blikk slipper du leta bland olika system och pärmar för att hitta tidslappar, kvitton, material, maskintimmar och priser. Dessutom ser du tydligt vad som är upparbetat och redo för fakturering genom att filtrera på datum eller orderansvarig. Blikk samlar allt du behöver för din fakturering på ett ställe!

Detaljerat eller grupperat fakturaunderlag – du väljer själv

I Blikk är det enkelt att skapa och ta ut faktureringsunderlag. Du väljer själv om fakturan ska summeras per artikel, person, aktivitet eller datum. Du kan också välja om du vill att underlaget ska vara detaljerat med eller utan kommentarer. Utöver detta finns det också möjlighet att göra egna anpassningar över hur mycket information som ska visas på fakturan samt om du vill att ordern ska avslutas i samband med att du fakturerar.

Upp- och nedskrivning av tid

I Blikk finns det funktioner som underlättar upp- och nedskrivning av tid. Genom att aktivera funktionen Upp- och nedskrivning vid fakturering kommer ändringar som görs i fakturaunderlaget också speglas över till ordern, något som förenklar för dig jobbar mycket med upp- och nedskrivningar.

Integration med ditt ekonomisystem - spara tid varje månad

Koppla ihop Blikk med ditt ekonomisystem och märk hur faktureringsprocessen går från att ha tagit timmar till bara ett par minuter. När underlaget är klart i Blikk skickar du över det till ekonomisystemet där det skapas upp som ett utkast. Det enda du behöver göra där är att bokföra och skicka till kund – minimalt med insats, mer tid över till annat!

Passar för

Projektledare

 • Sammanställ allt upparbetat till kunden – tappa inte bort något
 • Möjlighet att samfakturera flera ordrar till samma kund
 • Förtydliga både er och kundens referens så att underlagen hamnar hos rätt person
 • Få med kommentarer på underlaget till de kunder som kräver dagboksanteckningar

VD

 • Full koll på det som ligger upparbetat och redo att faktureras
 • Filtrera underlagen per ansvarig projektledare/säljare
 • Smidig notisfunktion uppmärksammar om det finns något upparbetat att fakturera

 

Ekonomiansvarig

 • Alla underlag importeras direkt in i ekonomisystemet via API
 • Kompletta underlag, allt kommer med
 • Få med bokföringsprojekt och resultatenhet via underlaget

"Vi registrerar all vår tid i Blikk, på det projekt/uppdrag det avser. Blikk håller även koll på vilka resor och andra kostnader som tillhör respektive projekt. Enkelheten och integration med löne- och ekonomisystem har också gjort att vi minskat administrationstiden avsevärt."

Läs mer om hur vi hjälper ARCTIC GROUP

 

Fredrik Åström, VD Arctic Group

"Blikk är molnbaserat, lättanvänt och tillhandahåller mobilapp för medarbetarna på fältet. Det finns funktioner som vi kan växa in i, och sist men inte minst upplevde vi en mycket bra respons från Blikk när vi framförde önskemål och tips och behövde support."

Läs mer om hur vi hjälper LINSON

Martin Sochor, Team leader Linson

"Blikk samlar många av de funktioner som är väsentliga för oss som konsultbolag. Vi har en smidig tidrapportering som underlag för både fakturering och lönehantering. Vi har möjlighet att ta ut ett flertal olika rapporter och kan även hålla koll på siffror såsom debiteringsgrad, registrerade utlägg och tid"

Läs mer om hur vi hjälper ICTECH

 

Anna Forsberg, CFO IcTech

"Med Blikk har vi fått helt nya insikter i hur vi arbetar med försäljning. Vår produktionsplanering har också kunnat organiseras på ett mycket smidigare sätt. Uppföljningen är glasklar och vi orienterar nu våra interna möten runt Blikk och den information vi samlar där."

Läs mer om hur vi hjälper ARCLIGHT FX

 

Gabriella Kalteneckar, COO Arclight FX

"Blikk har gjort att vi har fått mycket större kontroll över våra arbeten. Arbetad tid kommer in dagligen, leverantörsfakturorna hamnar rätt, och projekten är enkla att följa upp."

Läs mer om hur vi hjälper FJÄRRTEK

 

Erik Isaksson, VD Fjärrtek

 

Integrera Blikk med ert ekonomisystem för att minska administrationen

 

Slipp dubbelarbete genom Blikks integration med Visma eEkonomi och Visma Administration. Sammanställ fakturaunderlag direkt och slipp stansande.

Läs mer

Synka kunder och artiklar mellan systemen, skapa upp nya projekt, hämta leverantörsfakturor och överför fakturaunderlag sömlöst.

Läs mer

 

Blikk erbjuder öppet API. Du som integratör kan skapa egna kopplingar för att kommunicera med Blikk och hämta och skriva information till ett annat system.

Läs mer

 

 

Lönehantering med några klick. Överför all rapporterad tidsdata via lönekoder till marknadens vanligaste lönesystem.

Läs mer

 

 

Vill du se hur Blikk kan hjälpa ditt företag? 

Testa Blikk gratis i 14 dagar eller boka en demo idag.