Digital signering hjälper företag att spara tid och pengar

Med hjälp av digital dokumentsignering kan företag effektivisera sina arbetssätt och samtidigt spara både tid och pengar. Det är erfarenheten bland de Blikk-användare som nyttjar systemets e-signeringsfunktion.

– Sedan vi började skicka ut dokument för digital signering har ledtiderna blivit kortare vilket sparar både oss och våra kunder värdefull tid, säger Amando Morino, vd på Vikta Partner.

 

Utmaningar med fysiska dokument

Att hantera fysiska dokument är oftast tids- och resurskrävande, framförallt om de ska signeras av flera parter. För att få till underskrifterna krävs det nämligen ett fysiskt möte, att dokumenten skickas via post eller skrivs ut och skannas.

En av dem som upplevt denna problematik är den norrlandsbaserade företagsbyrån Vikta Partner.

– Vi hjälper våra kunder med allt från bokföring till rådgivning och behöver därför hantera en stor mängd dokument. På en månad kan det röra sig om hundratals handlingar. Många av dem behöver dessutom signeras av våra kunder, vilket kan leda till långa ledtider om de ska skrivas ut och hanteras i fysisk form, berättar Amando Morino, vd på Vikta Partner och fortsätter:

– De avtal och dokument som vi hanterar omfattas bland annat av GDPR och behöver således hanteras med stor försiktighet. Att handskas med fysiska dokument ökar risken för att obehöriga personer kommer åt handlingar som de inte borde se.

Läs mer: Fyra fördelar med digitala anställningsavtal

Amando Morino - Vikta Partner

Amando Morino, VD på Vikta Partner

 

Minskad administration och effektivare processer

Efter att Amando och hans kollegor började använda Blikk kan de skicka ut sina dokument för digital signering via krypterade och säkra signeringsmetoder som BankID. De kan dessutom överblicka hela flödet och skicka ut påminnelser om det är någon part som inte har signerat dokumentet.

– Våra kunder är jättenöjda och tycker precis som vi att det är ett smidigt och säkert sätt att dela dokument med varandra, säger Amando Morino.

Qrev, som erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud inom revision, har också upplevt många fördelar med Blikks e-signering.

– Vi arbetar med revision och har ett stort behov av att kunna dela dokument och andra viktiga handlingar med våra kunder. Tack vare partnerportalen i Blikk Byrå kan vi göra detta på ett snabbt och smidigt sätt, berättar Nicklas Paulsson, revisor på Qrev och fortsätter:

– Eftersom det går så pass snabbt och smidigt att skicka ut dokument för digital signering sparar vi värdefull tid på minskad administration.

Läs mer: Fem tips för en smidigare dokumenthantering

Nicklas Paulsson, Revisor på Qrev

 

Upptäck fördelarna med Blikks e-signering

Gör som tusentals andra företag och upptäck hur Blikk kan effektivisera avtalshanteringen för just dig och ditt företag. Du kommer snabbt inse att den digitala signeringen resulterar i smidigare processer, minskad administration och ökad lönsamhet!

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Projektmetoder

BLOGG

Nackdelar med projekt- och resursplanering i Excel

Här berättar tre företagsledare om varför de övergett Excel och börjat använda Blikk för projekt- och resursplaneringen.

Projektplanering

BLOGG

Så effektiviserade företagen sin tidshantering

Här berättar flertalet företagsledare om hur de lyckats effektivisera sin tidshantering med hjälp av affärssystemet Blikk.

Jobba med projektplanering

BLOGG

Nackdelar med att sköta tidrapporteringen på papper

Tidrapportering på papper leder till ökad administration. Här berättar vi mer om fördelarna med digital tidrapportering.