Case

LinSon

I Åled utanför Halmstad ligger företaget LinSon AB som levererar teknikkoncept för tävlings- och motionsidrott men också arenateknik för spel på hästar. Vi frågade Martin Sochor, teamledare på LinSon AB, hur Blikk har hjälpt dem i deras verksamhet.

Martin Sochor 
Teamleader
www.linson.se

”Sen vi började använda Blikk upplever jag att vi fakturerar mer eftersom vi fått bättre koll på kostnadsdrivare exempelvis tid (inkl. övertid), förbrukningsartiklar och körda kilometrar.”  

Hej Martin, vilka problem upplevde du att ni hade ni innan ni började använda Blikk?

Som ny teamledare med bland annat ansvar för övergripande planering såg jag i första hand ett behov hos oss av en bättre arbetsorderhantering än vad som fanns.

 

Vad var det som gjorde att ni valde Blikk?

Vi utvärderade ett antal system. Valet föll på Blikk eftersom vi såg att det tillgodoser våra primära behov. Det är molnbaserat, lättanvänt och tillhandahåller mobilapp för medarbetarna på fältet. Det finns också funktioner som vi kan växa in i, och sist men inte minst upplevde vi en mycket bra respons från Blikk när vi framförde önskemål och tips och när vi behövde support.

 

På vilket sätt tycker du att Blikk har hjälpt er?

Vi använder primärt Projekthantering, Arbetsorder, Tidrapportering, och Faktureringsfunktionerna. Men också till viss del även Försäljning/CRM. Sen vi började använda Blikk upplever jag att vi fakturerar mer eftersom vi fått bättre koll på kostnadsdrivare som exempel tid (inkl. övertid), förbrukningsartiklar, körda kilometrar och så vidare. Bara genom detta har vi definitivt fått tillbaka årskostnaden för systemet. Att vi dessutom fakturerar tidigare och att det går snabbare med bättre underlag hjälper också till. Genom bättre koll har vi också underlag för att framöver justera avtal så att dessa bättre möter kostnadsbilden.

Upptäck hur Blikk kan underlätta vardagen för ditt företag

Se fler case

CASE | ÖVRIGA

Imply Consulting

”Sedan implementeringen av Blikk har vi fått en smidigare hantering av både tidrapportering och kvittohantering.”

CASE | ÖVRIGA

Invencon

”Det arbetet som innan Blikk tog ett par arbetsdagar klarar jag nu av på en dryg eftermiddag.”

CASE | ÖVRIGA

Fyrtech

”Vi har implementerat Blikk hos flera av våra kunder där systemet hjälpt företagen att få koll på personalens tid, resor och utlägg.”