Nyheter och uppdateringar i Blikk – december 2021

Nu har vi lanserat version 2.8.1 av Blikk. Den nya versionen innehåller flera spännande nyheter – och många av dem har varit efterlängtande bland våra användare. Här guidar vi dig genom de nya uppdateringarna!

 

Nytt visningsläge i tidsregistreringen

Rapportörer har saknat ett enkelt sätt att överblicka sina tidrapporter och de kommentarer man lämnat på respektive tidrapport. I den nya versionen har vi därför lagt till ett nytt visningsläge i tidregistreringen som heter Lista, där alla användare har möjlighet att se sina tidrapporter och tillhörande kommentarer i listformat. Listan kan också exporteras till Excel.

Lista i tidrapport

 

Enklare att koppla uppgifter (Blikk Pro)

Från och med nu kan en uppgift kopplas till ett projekt, affärsmöjlighet eller en kund. En annan efterlängtad nyhet är att uppgifter numera kan vara kopplat till en uppgiftstavla. Om tavlan har ett projekt kopplas uppgiften automatiskt om till detta projekt.

Enklare att koppla uppgifter

 

Utökad filtrering i uppgiftstavlor

I uppgiftstavlor har du nu möjlighet att filtrera på etiketter samt uppgifter som inte är klarmarkerade eller försenade.

Utökad filtrering i uppgiftstavlor

 

Möjlighet för Basic-användare att skapa projekt

En av de främsta förändringarna som kommer att ske i samband med den kommande releasen är att användare med en Basic-licens får utökade befogenheter i projektmodulen.

 

Vad kan Basic-användare göra efter uppdateringen?

  • Skapa projekt och ÄTOR –I dagsläget har Basic-användare endast möjlighet att se och rapportera tid mot de projekt som man blivit tilldelad. Efter uppdateringen kommer Basic-användare att kunna lägga till egna projekt och ÄTOR.(Notera att ÄTOR endast finns tillgängliga i Blikk Pro)
  • Ange projektnamn, kund, projektledare och deltagare –När en Basic-användare skapar ett projekt kommer de att kunna namnge projektet samt koppla det till en befintlig kund. Det är också tvingande att välja en projektledare (användare med Standard eller Total-licens). Basic-användare kan även ange vilka som ska vara deltagare, utöver en själv och projektledaren.

 

Vad kan Basic-användare inte göra?

  • Skapa nya kunder – Basic-användare har inte möjlighet att skapa nya kunder, utan endast välja bland de befintliga.
  • Välja prissättning för projektet – Projektet/ÄTA:n får per automatik löpande prissättning enligt kundens prislista.
  • Se priser, ändra prissättning, välja aktiviteter eller tidsartiklar – Dessa kan endast ses och justeras av projektledaren.
  • Lägga till eller redigera deltagare (efter att projektet skapats) – Detta kan endast göras av projektledaren.

 

Vad innebär förändringen för projektledare?

  • Projektledare får mejl när ett nytt projekt skapas –Projektledare informeras via mejl när en Basic-användare skapar ett projekt
  • Projektledare måste slutföra projektinställningarna –Projektledare uppmanas även att slutföra inställningarna för projektet, t ex prissättning, deltagare, aktiviteter och tidsartiklar.

 

Nyheter för kontoadministratörer

Som kontoadministratör berörs du av följande nyheter:

 

Utökade möjligheter att jobba med nummerserier i projekt och samlingsprojekt

Under Inställningar / Projekt / Inställningar finns det nu fler möjligheter för en kontoadministratör att ställa in och styra nummerserier i projekt och samlingsprojekt.

 

Lägg upp fast nummerserie

Lägg upp en fast nummerserie för både projekt och samlingsprojekt.  Ställ in så att alla projekt som tillhör ett samlingsprojekt får ett givet suffix i form av -001, -002 osv med samlingsprojektets nummer som prefix.

Exempel: P100-001

Arbetar ni med ÄTOR i ett samlingsprojekt (endast möjligt i Blikk Pro) kommer även dessa få en egen nummerserie med Ä initialt.

Exempel: P100-Ä001

 

Lägg till prefix

Lägg till prefix i nummerserien på både projekt och samlingsprojekt, lägg t ex in prefix i form av bokstäver/tecken (tex P, SP-, osv) samt [YYYY] och [YY] för att få datumlogik i prefixet (tex P[YY]-).

 

Möjlighet för Total/Standard-användare att själv styra nummerserien i projekt och samlingsprojekt

Tidigare har Blikk alltid räknat upp det senaste skapade projektnumret +1, men nu har vi även gjort det enklare att göra enskilda avsteg från en löpnummerserie utan att det påverkar nästa föreslagna projektnummer.

Användare med licensen Total / Standard kan manuellt ändra projektnummer när projektet skapas Som tidigare kommer Blikk alltid att föreslå projektnummer enligt inställningarna som är gjorda i kontot. Vi rekommenderar att ni alltid skapar rutiner för hur denna typ av funktion får användas i inom ert företag.

 

Ange datum för ny schablonkostnad

På respektive användare kan man idag ange vilken schablonkostnad som gäller för varje arbetad timme. När tidrapporter skapas kontrolleras beloppet i fältet och anges på tidrapporterna. Från och med nu finns däremot möjlighet att ange från när kostnaden gäller.

Om ett nytt belopp anges inne på en användare visas en dialogruta med information om den gamla kostnaden, den nya kostnaden samt möjligheten att ange från när det nya priset ska gälla. Om det finns tidrapporter skapade för denna period kommer dessa att uppdateras med den nya kostnaden.

Datum för schablonkostnad

 

Välj olika färger för de aktiviteter som visas i tidsregistreringen

Det finns nu möjlighet att välja olika färger för varje aktivitet i Blikk (default är de blå). De färger som du sätter visas även för användarna i det nya visningsläget i tidsregistreringen (Lista).

 

Nya rapporter

I den nya versionen hittar du fyra nya rapporter:

 

Personalkostnader i projekt (OL4)

Denna rapport gör det möjligt att följa personalkostnader i projekten. Rapporten kan visas direkt på skärmen eller exporteras till Excel. Därutöver kan du välja att visa bokföringsunderlaget och från det ta ut en SIE 4-fil eller bokföra det direkt om du har en integration med Fortnox, Visma eEkonomi eller BL Administration.

OL4-rapport

 

Uppföljning uppgifter (Blikk Pro)

För dig som vill kunna kontrollera om, när och av vem checklistor i en uppgift har klarmarkerats.

Uppföljning uppgifter rapport

 

Uppföljning tidskalkyl

Används när du vill följa upp utfallet arbetade timmar gentemot den kalkylerade tiden (går att följa på alla projekt som har en total kalkyl).

 

Successiv vinstavräkning

För dig som vill kunna beräkna hur stor del av ett projekts vinst man får tillgodoräkna sig. Detta gäller främst projekt med fast pris.

Det finns två sätt man brukar räkna på successiv vinstavräkning: huvudregeln och alternativregeln. Du måste välja ett av sätten att räkna på för hela ditt företag. Rapporten succesiv vinstavräkning bygger på huvudregeln och utgår från budget.

Exempel

Ett projekt är budgeterat att ha 1 000 000 kr i intäkter och 800 000 kr i kostnader, med ett budgeterat resultat/vinst på 200 000 kr. Efter en månad har du haft kostnader på 100 000 kr. Du har alltså använt 12,5 % av dina budgeterade kostnader. Då får du enligt huvudregeln räkna på samma procentsats för att avgöra hur mycket vinst du gjort vid samma tillfälle. Det innebär att du vid det tillfället gjort (200 000 x 12,5%) i vinst = 25 000 kr.

Successiv vinstavräkning rapport

 

Redigera kvitton i partnerportalen

För dig som använder Blikk Byrå och hjälper kunder med kvitton, finns nu två små men ack så viktiga nyheter i partnerportalen:

  • Möjlighet att se ej attesterade privata utlägg (för att kunna redigera dem innan attest)
  • Möjlighet att göra justeraringar trots att dagen är attesterad

Redigera kvitton i partnerportalen

 

Webbinarie om versionsnyheterna

Missa inte vårt webbinarie där Hanna Gideonsson, Produktspecialist på Blikk, berättar mer om versionsnyheterna i Blikk 2.8.1.

Upptäck fördelarna med Blikk!

BLOGG

Marias bästa tips till företag som ska implementera Blikk

Här delar vår implementationskonsult Maria med sig av sina bästa tips till företag som är i färd med att börja använda Blikk!

BLOGG

Att tänka på när du ska fakturera själv

Faktureringen är ett av de viktigaste momenten i ett företag. Här delar vi med oss av en handfull tips till dig som planerar att sköta faktureringen på egen hand!

BLOGG

3 användare berättar hur Blikk underlättar deras vardag

Här berättar tre av våra användare hur de använder Blikk i vardagen för att minska sin administration, spara tid och öka lönsamheten!