Priser

KYC & AML

Blikk KYC & AML hjälper din ekonomibyrå att leva upp till kraven i penningtvättslagen och arbeta i ett sömlöst flöde under hela processen.

Pris för Blikk KYC & AML

Medlemmar i FAR och Srf konsulterna erhåller 15% startrabatt.*

*Startrabatt för medlemmar i FAR och Srf konsulterna (upp till 250 slutkunder) gäller under 2023/2024. Volymtrappa ersätter startrabatt. Faktureringen styrs beroende på om du betalar med års- eller månadsfaktura för huvudabonnemanget i Blikk Byrå. Oavsett om betalningen sker med års- eller månadsfaktura förbinder man sig avtalsmässigt till en årskostnad per KYC (slutkund/klient). Fakturering sker när en KYC påbörjas, inte när den färdigställs.

KYC & AML-dashboard

Blikk KYC & AML

  • Standardiserad mall för allmän riskbedömning
  • Snabb och automatisk inhämtning av verifierade företagsuppgifter
  • Översikt över företagsstruktur
  • Automatiska kontroller mot PEP- och sanktionslistor
  • Stöd för ID-kontroll med BankID
  • Registrera, hantera och följ upp egna avvikelser