Vad menas med företagsform?

Företagsform, eller bolagsform som det också kan kallas, är den juridiska form som ett företag drivs i. Olika företagsformer kan omfattas av olika regler och villkor. De vanligaste företagsformerna i Sverige inkluderar aktiebolag, enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening.

Mer om företagsformer

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Vilka bolagsformer finns det i Sverige?

De vanligaste företagsformerna är:

 • Aktiebolag
 • Enskild firma
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Ekonomisk förening

 

Varför finns det olika företagsformer?

Anledningen till att det finns olika bolagsformer är för att det ska finnas attraktiva alternativ för alla som vill driva en näringsverksamhet. Beroende på vilka förutsättningar och målsättningar som verksamheten har kan olika bolagsformer vara bäst lämpade.

 

Krav för de olika företagsformerna

Kraven för att starta en näringsverksamhet varier mellan de olika bolagsformerna:

 

Aktiebolag

För att starta ett aktiebolag krävs det:

 • Ett aktiekapital om minst 25 000 kronor
 • Styrelseledamöter
 • Suppleanter
 • Stiftare, d.v.s. aktieägare

Därutöver behöver du bland annat registrera aktiebolaget hos Bolagsverket, vilket kräver en hel del andra uppgifter såsom:

 • Namnförslag
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Uppgifter om hur många aktier varje aktieägare ska ha
 • Adress
 • Kontaktuppgifter

 

Enskild firma

För att starta en enskild firma krävs det:

 • Att du ansökt och blivit godkänd för F-skattsedel
 • Att du ansökt och blivit godkänd för momsredovisning

Därutöver kan det finnas andra krav på dig som ska driva verksamheten eller på lokalen som verksamheten ska bedrivas i.

 

Handelsbolag

För att starta ett handelsbolag krävs det:

 • Minst två bolagsmän som avtalar om att gemensamt driva näringsverksamhet
 • Att bolaget registreras hos Bolagsverket
 • Att en verklig huvudman registreras

 

Kommanditbolag

För att starta ett kommanditbolag krävs det:

 • Minst två bolagsmän som avtalar om att gemensamt driva näringsverksamhet
 • Att bolaget registreras hos Bolagsverket
 • Att en verklig huvudman registreras

 

Ekonomisk förening

För att starta en ekonomisk förening krävs det:

 • Minst tre medlemmar (privatpersoner, företag eller föreningar)
 • Att man utformar stadgar för föreningen
 • Väljer styrelse och revisor
 • Betalar insatsen för medlemskap, vilken regleras i stadgarna
 • Anmäler en verklig huvudman

 

Notera att dessa krav kan komma att ändras med tiden. Det gäller därför att kontrollera vad som gäller vid det aktuella tillfället. Därutöver kan det finnas ytterligare krav som en del verksamheter måste förhålla sig till. På verksamt.se, bolagsverket.se och skatteverket.se hittar du all nödvändig information som krävs för att starta och driva ett företag.


Relaterade ord: Aktiebolag, Aktiekapital, F-skatt, Enskild firma, Ekonomisk förening, Handelsbolag, Kommanditbolag, Näringsverksamhet, Styrelse


peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.