Vad menas med eget uttag?

Eget uttag är ett begrepp som används när en ägare till ett företag tar ut kontanter, varor, inkomst eller egendom från bolaget.

Mer om egna uttag

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Eget uttag – skillnad mellan olika företagsformer

Som tidigare nämnts sker ett eget uttag när en företagsägare tar ut kontanter, varor, inkomst eller egendom från verksamheten. Regelverket kring egna uttag, exempelvis hur de definieras, bokförs och beskattas, kan däremot skilja sig mellan olika företagsformer.

 

Egna uttag i aktiebolag

I verksamheter som bedrivs med företagsformen aktiebolag sker egna uttag när en skuld till en aktieägare minskas. Detta kan exempelvis ske genom en vinstutdelning, återbetalning av aktieägartillskott eller lån.

 

Egna uttag i handels- och kommanditbolag

Delägare i ett handels- eller kommanditbolag har möjlighet att plocka ut pengar från företaget, vilket då bokförs som eget uttag. I samband med att man gör denna typ av uttag minskar bolagets egna kapital. Egna uttag i handels- och kommanditbolag beskattas inte. Istället betalar man som delägare skatt på bolagets vinst.

 

Egna uttag i enskilda firmor

Den som bedriver en enskild firma har likt delägare i handels- och kommanditbolag möjlighet att ta ut pengar från företaget. Eftersom enskilda näringsidkare inte räknas som anställda bokförs även löneutbetalningar som egna uttag. Dessa uttag behöver man inte betala någon skatt på, utan det är resultatet i verksamheten som beskattas.    

 

Vänligen notera att regelverket kring egna uttag kan förändras med tiden. Det är därför av största vikt att du kontrollerar rådande regler hos Skatteverket eller rådfrågar en sakkunnig inom området.


Relaterade ord: Aktiebolag, Företagsform, Enskild firma, Eget kapital, Handelsbolag, Kapital, Kommanditbolag, Näringsidkare, Vinst


peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.