Vad är balansomslutning?

Balansomslutning är ett begrepp som används för att beskriva summan av tillgångssidan eller summan av skulder och eget kapital i ett företags balansräkning.

Mer om balansomslutning

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Balansräkning – en del av årsbokslutet

Alla som bedriver en näringsverksamhet är bokföringsskyldiga i enlighet med Bokföringslagen (1999:1078). Det innebär att alla företag, oberoende av omfattning och företagsform, måste bokföra sina affärshändelser och upprätta ett årsbokslut i slutet av ett räkenskapsår.

Årsbokslutet ska innehålla en balans- och resultaträkning. I balansräkningen finns det två sidor – tillgångssidan och skuldsidan. Dessa sidor kan även kallas för aktivsidan, som utgörs av ett företags tillgångar, respektive passivsidan, som utgörs av ett företags egna kapital och skulder.

 

Balansomslutning – summan av vardera sida

När man summerar tillgångssidan eller skuldsidan i ett företags balansräkning kallas det för en balansomslutning.

 

Formel för att beräkna balansomslutningen på tillgångssidan:

Anläggningstillgångar + Omsättningstillgångar

Exempel på en balansomslutning av tillgångssidan:

Anläggningstillgångar: 500 000 kr

Omsättningstillgångar: 150 000 kr

Balansomslutning = 650 000 kr (500 000 kr + 150 000 kr)

 

Formel för att beräkna balansomslutningen på skuldsidan:

Eget kapital + skulder

Exempel på en balansomslutning av skuldsidan:

Eget kapital: 500 000 kr

Skulder: 150 000 kr

Balansomslutning = 650 000 kr (500 000 kr + 150 000 kr)

 

Tillgångs- och skuldsidan ska balansera

Anledningen till att man gör en balansomslutning är att få en god överblick av ett företags tillgångar och skulder samt försäkra sig om att dessa balanserar. En av grundprinciperna inom bokföring är nämligen att tillgångarna ska vara lika stor som summan av det egna kapitalet och skulderna. Balanserar tillgångs- och skuldsidan brukar man säga att man har en bra balansomslutning.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.