Case

Arctic Group

Arctic Group är ett av Norrlands största privatägda IT-konsultföretag. Företaget är baserat i Luleå och har ett femtiotal anställda. Vi tog oss en pratstund med företagets VD Fredrik Åström för att höra mer om hur de jobbar i Blikk.

Fredrik Åström
VD
www.arcticgroup.se

”Det bästa med Blikk är att vi har allt samlat, alla i organisationen använder samma system och ser samma saker. Enkelheten och integration med lönesystem och ekonomisystem har också gjort att vi minskat administrationstiden avsevärt.”

Hej Fredrik! Berätta lite mer om Arctic Group och vad ni gör?

Vi hjälper våra kunder med digitalisering så att de kan erbjuda effektiva och tillgängliga tjänster, oftast inom områden som Identity Access Management, Atlassian-portföljen (Confluence, Jira m.fl.), systemintegration, systemutveckling och systemförvaltning. Vi utvecklar systemen som bara måste fungera – dygnet runt, året runt – för att skapa det vi kallar IT-förlitlighet.

 

Vad ville ni uppnå med Blikk?

Innan vi hade Blikk hade vi många olika system för att klara av det Blikk gör åt oss idag. Det var både resurskrävande för de som arbetade dagligen i systemen samt för alla våra konsulter som skulle registrera sin tid och försöka följa upp projekten.

 

Vad var det som gjorde att ni valde Blikk?

Enkelheten. Att kunna följa projekten i ett och samma system, från affärsmöjlighet till fakturering. Samt möjligheten att integrera med ekonomisystemet och lönesystemet.

 

Berätta lite mer om hur Blikk hjälper i er verksamhet?

Vi är ett konsultbolag och då är det otroligt viktigt att vi har kontroll på våra timmar. Vi registrerar all vår tid i Blikk, på det projekt/uppdrag det avser. Blikk håller även koll på vilka resor och andra kostnader som tillhör respektive projekt. Systemet gör det enkelt för oss att ha kontroll på timmar, avtal, kostnader och projekt.

 

Vilka tycker ni är de största fördelarna med Blikk?

Det bästa med Blikk är att vi har allt samlat, alla i organisationen använder samma system och ser samma saker. Enkelheten och integration med lönesystem och ekonomisystem har också gjort att vi minskat administrationstiden avsevärt.

 

Hur mycket tid har ni sparat med Blikk?

Vi har inte mätt exakt hur mycket tid vi har sparat men det är åtskilliga timmar. I samband med införandet hade vi flera anställda som arbetade med vår interna rapportering, efter införandet kunde vi minimera det arbetet kraftigt. Upplevelsen av Blikk är fortfarande mycket positiv och vi är nu inne på vårt tredje år. Systemet fungerar lika bra trots att vi ändrat om verksamheten och har fler anställda, fler projekt och kunder idag än för tre år sedan.

Upptäck hur Blikk kan skapa tid för ditt företag

Se fler case

CASE | KONSULT, IT & MARKNAD

Vallagruppen

”Med Blikk fångar vi upp debiterbar tid bättre och har ökat debiteringsgraden med 20 procent, väldigt höga siffror!”

maria-mogensen

CASE | KONSULT, IT & MARKNAD

Rockstore Engineering

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

CASE | KONSULT, IT & MARKNAD

RecPro

”Med Blikk slipper vi lägga tid på onödig administration. Bara min tidsbesparing är två-tre arbetsdagar i månaden vilket är guld värt…”