Spara tid och underlätta lönehanteringen

Blikk Easy

Blikk Easy passar dig som söker ett molnbaserat system för närvaro- och frånvarorapportering. Dina anställda kan även registrera resor, traktamenten och kvitton.

Tid, kvitto och resa från endast 29 kr per månad!

 

  • Välj om anställda ska rapportera närvaro och/eller endast avvikelser för lön
  • Rapportera resor och traktamenten
  • Fota och hantera alla kvitton och utlägg i mobilappen
  • Löneadminstratören hämtar ut attesterade löneunderlag och importerar till lönesystemet
  • Överskådlig ledighets- och semesterplanering samt sjukanmälan
  • Ladda ned rapporter för att analysera närvaro och frånvaro
  • Säker inloggning med BankID eller e-post

Funktioner 

Tidrapportering i Blikk

Tidrapportering för lön

Snabb registrering och attest av närvaro- och tidsavvikelser som t ex övertid, semester, sjukdom och VAB.

Tidrapportering i Blikk

Resa & traktamente

Rapportera bilresor, körda km och traktamenten samt om de ska ersättas vid löneutetalningen.
Tidrapportering i Blikk

Kvittohantering

Underlätta hanteringen av kvitton och utlägg. Fota och registrera allting när du är på språng. 

Tidrapportering i Blikk

Schemahantering

Skapa scheman för olika sysselsättningsgrader. Hantera säsongsavvikelser och skiftscheman.
Tidrapportering i Blikk

Ledighetsplanering

Översikt över ledighetansökningar, semester och annan frånvaro. Anställda kan även göra sjukanmälningar.
Tidrapportering i Blikk

Korrekta löneunderlag

När tid och utlägg har attesterats kan du exportera ett komplett löneunderlag för vidare behandling i lönesystemet.
Tidrapportering i Blikk

Rapporter

Ladda ned rapporter och analysera både närvaro och avvikelser. All tidsdata finns samlad på ett och samma ställe.
Tidrapportering i Blikk

Samarbeten

Bjud in din redovisningsbyrå till den kostnadsfria partnerportalen. Här kan de bl a exportera korrekta löneunderlag.
Tidrapportering i Blikk

Mobilapp

Registrera tid och kvitton, var du än befinner dig. Dina anställda kan sköta allt i den smidiga mobilappen. 

Priser

Licenser

Det finns tre olika licenstyper att välja mellan i Blikk Easy – Rapportör, Attestansvarig och Administratör. Samtliga licenstyper kostar lika mycket, men avgör vad användarna ska kunna göra i systemet och vilka moduler de ska komma åt.

Pris: 29 kr / månad och användare vid betalning med årsfaktura. 39 kr / månad och användare vid betalning med månadsfaktura.

Kvittotolkning

Minska den manuella kvittohanteringen ytterligare. Kvittotolkningen fungerar i desktop och mobilappen och läser in datum, belopp och moms. Med tid lär sig tolkaren att känna igen samt föreslår hur olika typer av kvitton ska konteras.

Pris: 99 kr / månad och företag.*

*Upp till 100 tolkningar per månad.
Extra tolkningar utöver detta debiteras i efterhand 1,50 kr/styck.

Ledighetsplanering (Frånvaro & Sjukanmälan)

Med ledighetsplaneringen (frånvaro och sjukanmälan) har du möjlighet att planera in semester och tjänsteledighet på ett och samma ställe. Anställda kan dessutom ansöka om ledighet samt göra sjukanmälan och anmälan om VAB.

Pris: 199 kr / månad och företag vid betalning med årsfaktura. 249 kr / månad och företag vid betalning med månadsfaktura.

Smidig tidrapportering – närvaro och frånvaro (avvikelser)

Anställda kan välja om de ska rapportera dagligen, veckovis eller månadsvis. Det finns även möjlighet att stämpla in och ut via mobilen, t ex när man kommer för dagen, raster, lunch och vid arbetsdagens slut. Det går också att registrera avvikelser som t ex sjukfrånvaro och VAB. Efter att dina anställda har låst sina tidrapporter kan den som är attestansvarig granska och godkänna underlagen

I Blikk Easy kan en administratör även skapa scheman för t ex olika syssesättningsgrader och skift. Dessutom tar systemet hänsyn till olika löneformer och kan användas för både månads- och timavlönade.

Fota, registrera och attestera alla kvitton

Med kvittofunktionen i Blikk Easy kan du hantera dina kvitton/utlägg direkt på plats. Genom att fota kvittot med din mobil direkt när köpet har gjorts kan du vara säker på inget tappas bort. Du kan markera om inköpet är gjort med ett privat kort eller företagskort.

Ett privat utlägg ska ersättas på din lön och kommer därmed att redovisas på ditt löneunderlag. Köp som gjorts med företagskort ska däremot kopplas mot din bokföring. Det registrerade kvittot skickas sedan automatiskt för godkännande till attestansvarig.

Överskådlig ledighets- och semesterplanering för hela ditt företag

Säg adjö till papperslappar, mejl och semesterplanering i excel. Genom att addera tilläggstjänsten Resursplanering (ledighet & sjukanmälan) finns möjlighet att planera in semester och tjänsteledighet på ett och samma ställe. I översikten kan du enkelt se all planerad ledighet och säkerställa att du alltid har bemanning när det behövs. Anställda kan också göra sina egna ledighetsansökningar direkt i Blikk. Alla ansökningar landar direkt i planeringen, för godkännande av närmaste chef. Om någon blir sjuk eller behöver vara hemma för VAB finns det även möjlighet att göra en sjukanmälan eller anmälan om vård av barn.

Effektivisera lönehanteringen - bjud in din redovisnings- eller lönebyrå till Blikk

Genom att samarbeta i partnerportalen slipper både ansvariga inom ditt företag samt din byrå, arbetet med att jaga in underlag varje månad. Effektivisera löne- och kvittohanteringen genom att bjuda in din byrå till Blikks kostnadsfria partnerportal. Din byrå kan i partnerportalen sakgranska tidrapporter och registrerade kvitton, samt plocka ut lönefiler för vidare bearbetning i lönesystemet (Visma Lön, Fortnox Lön, Flex Lön och Flex Payroll, Kontek Lön, Crona Lön, Hogia Plus och PAXml). Med integrationen Fortnox och Visma eEkonomi går det även att skapa kvittoverifikationer.

Söker du ett system för projekthantering och fakturerbar tid?