Om din manuella hantering istället blir digital kan du minska tiden du lägger på administration, effektivisera samt skapa en bättre överblick av dina affärer. Du får helt enkelt mer tid över till det som skapar lönsamhet. Vi förklarar vad ett affärssystem är och varför du behöver ett.

Vad är ett affärssystem?

Ett affärssystem är ett programpaket med integrerade IT-system. Ett annat mer komplicerat begrepp kan vara “standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd” eller ERP “Enterprise Resource Planning”. Ett affärssystem är ofta uppbyggt i funktioner eller moduler som hjälper dig i ditt företagande på olika sätt. Det kan vara att underlätta tidsredovisningen, hjälpa dig med dina projekt, förbättra orderhanteringen med mera. Allt kopplas sedan samman i en gemensam databas så du kan öka produktiviteten och kvalitén i dina processer. De flesta smarta affärssystem har dessutom kopplingar och integrationer mot andra system som t ex ekonomisystem och lönesystem, detta betyder att du kan automatiskt överföra och synka data mellan de olika systemen.

Förenklat kan man säga att ett affärssystem kan hjälpa till att effektivisera och automatisera delar av din verksamhet som du idag hanterar manuellt.

Vem har nytta av ett affärssystem?

Ett affärssystem passar för många olika branscher, företag och behov. Det fungerar för allt från konsulter till bygg- eller entreprenadföretag, oavsett om ni har några få eller många anställda.  Affärssystemet är ditt verktyg, så att du kan göra det du är bra på, och förenkla de delar som ökar lönsamheten i ditt företag genom förbättrad information, ekonomistyrning och minskad administration.

Vad gör ett affärssystem?

Med ett affärssystem kan du börja med att digitalisera och effektivisera dina befintliga processer, sedan kan du gå vidare med att utveckla din affärsmodell och förbättra ditt kunderbjudande. Det kan låta dig bli den effektivaste aktören i din bransch och skapa konkurrensfördelar gentemot dina konkurrenter. Med ett affärssystem får du också bättre insikt i ditt företaget mår och presterar – och kan fatta beslut baserade på siffror, fakta och uppgifter i realtid. I förlängningen kan ett affärssystem också leda till förbättrade arbetssätt, möjliggöra ökad kundnytta samt fler affärer.

Några områden som ditt företag kan effektivisera med hjälp av ett affärssystem:

Projektplanering 
CRM, säljprocesser och offerter
Hantering av arbetsordrar
Fakturaunderlag
Analyser och rapporter