Nyheter och uppdateringar i Blikk – november 2021

Uppdateringar i Blikk november 2021

Nu har vi lanserat version 2.8 av Blikk. Den nya versionen innehåller flera spännande nyheter som bland annat gör det enklare att jobba med budget och ekonomisk uppföljning i projekt i Blikk Pro/Byrå. I Blikk Byrå har vi även uppdaterat bevakningslistorna – nu går det att titta på bevakningspunkter ur ett Klar senast- eller Avser period-perspektiv.

 

Projektekonomi

En av de största nyheterna i Blikk 2.8 är att vi har släppt en omarbetad och förbättrad projektekonomi-funktion med stöd för egna kalkylposter, budgetversioner och bokförda värden med import av data från ekonomisystem (Fortnox, Visma eEkonomi, Björn Lundén) eller bokföringsverifikat via SIE 4-fil.

 

Ny layout inne på fliken Ekonomi

 

Omgruppera artikeltyper till egna kalkylposter

I Blikk Pro/Byrå har du möjlighet att omgruppera artikeltyper för intäkter och kostnader – tex fast pris och arbetad tid eller leverantörsfakturor och kvitton – till egna kalkylposter. Detta gör att du får en bättre överblick av alla intäkter och kostnader i ett projekt, vilket underlättar budgetering och ekonomisk uppföljning.

Administratörer i Pro/Byrå-versionen kan lägga upp kalkylposter som ska vara standard i alla projekt, samt de som aktivt måste läggas till. Det finns två kalkylposter – Övriga intäkter och Övriga kostnader – som fångar upp de artikeltyper som inte tillhör någon kalkylpost.

Under ekonomivyn i projekten kan du se vilka artikeltyper som är knutna till respektive kalkylposter.

Använder du Blikk Business har du inte möjlighet att döpa om eller slå ihop kalkylposterna. Här blir istället alla tidigare artikeltyper en egen kalkylpost med samma namn!

 

Budgetera på kalkylposter

I Blikk Pro/Byrå har du även möjlighet att budgetera på dina kalkylposter. Varje gång du redigerar och ändrar budgeten skapas en ny budgetversion. På så sätt kan du göra mer pricksäkra budgetar samt revidera dem vid oförutsedda händelser.

Använder du Business-versionen har du inte möjlighet att budgetera på dina kalkylposter, utan endast på Övriga-posterna.

 

Hämta bokförda värden på intäkts- och kostnadskontonivå

I Pro/Byrå-versionen har du möjlighet att hämta in bokförda värden så att de syns direkt i dina projekt. Importen av data kan göras från ert ekonomisystem (Fortnox, Visma eEkonomi, Björn Lundén) eller bokföringsverifikat via SIE 4-fil.

 

Andra uppdateringar och förbättringar

Utöver den omarbetade och förbättrade projektekonomi-funktionen har vi även gjort flertalet andra uppdateringar:

 

Ny layout på rapportöversikten

Rapportsidan har fått en ny layout som gör det enklare att hitta adekvata rapporter utifrån en sökfunktion eller sökord.

 

Två nya rapporter

I den nya versionen hittar du två nya rapporter:

  • Kommentarer fakturaunderlag
  • Faktureringsöversikt – projekt/kunder

 

Följ bevakningspunkter ur två perspektiv

Om du använder Blikk Byrå har du nu möjlighet att titta på bevakningspunkterna ur ett Klar senast- eller Avser period-perspektiv. Detta underlättar exempelvis för dig som har punkter som sträcker sig över två kalenderår.

Som du säkerligen märkt innehåller Blikk 2.8 många spännande nyheter. En del av de större uppdateringarna kan vara svåra att greppa när man bara läser om dem. De måste helt enkelt upplevas!

Vi rekommenderar dig därför att spana in vårt webbinarie om versionsnyheterna i Blikk 2.8 eller boka en rådgivningstimme med en av våra konsulter, som ger dig fördjupad information om hur ditt företag kan nyttja de nya modulerna.

Upptäck fördelarna med Blikk!

BLOGG

Marias bästa tips till företag som ska implementera Blikk

Här delar vår implementationskonsult Maria med sig av sina bästa tips till företag som är i färd med att börja använda Blikk!

BLOGG

5 tips för en lyckad kvalitetssäkring av dina projekt

Kvalitetssäkring kan användas för att förutse och undvika några av de vanligaste fallgroparna i dina projekt.

BLOGG

3 användare berättar hur Blikk underlättar deras vardag

Här berättar tre av våra användare hur de använder Blikk i vardagen för att minska sin administration, spara tid och öka lönsamheten!