7 tips för ökad trivsel på arbetsplatsen

Trivsel på arbetsplatsen

Det finns ett starkt samband mellan god arbetsmiljö och företagets lönsamhet, enligt en forskningsrapport från Nordiska ministerrådet. Samma rapport indikerar också att medarbetare som trivs bra på sin arbetsplats presterar bättre. Här delar vi med oss av sju tips som hjälper dig att öka trivseln bland de anställda!

 

Så får du en god stämning och hög trivsel på jobbet

Alla är vinnare på en skön arbetsmiljö. Medarbetarna trivs och presterar bättre, vilket i sin tur kan leda till minskad sjukfrånvaro och ökad lönsamhet för företaget. Vi har samlat sju tips som du kan implementera för att höja trivseln på din arbetsplats:

 

Stärk gemenskapen

Trevliga kollegor och en bra gemenskap hamnar oftast högt upp på listan när anställda tillfrågas om vilka faktorer som är viktiga för trivseln på jobbet. Att arbeta för en starkare gemenskap är således essentiellt för att skapa en välmående arbetsplats, där alla trivs.

Det finns många saker som man kan göra för att stärka gemenskapen på sin arbetsplats. En vanlig missuppfattning är att det krävs spektakulära teamaktiviteter för att lyckas med detta. Och visst är gemensamma aktiviteter viktiga för att stärka gemenskapen, men det finns också många små vardagliga saker som kan hjälpa till med detta. Gemensamma kaffepauser är ett exempel på en sådan sak!

Läs mer: 6 nycklar som gör en bra arbetsplats

 

Prioritera öppenhet och bra kommunikation

Öppenhet och bra kommunikation är viktiga faktorer för att skapa ett framgångsrikt företag, enligt en omfattande undersökning från analys- och konsultföretaget Great Place to Work. Här har du som chef och ledare en viktig roll. Det är viktigt att du är öppen och informerar dina medarbetare om allt från utmaningar till företagets framtidsplaner.

Kersti Bergström, VD på Blikk, berättar varje månad om företagets ekonomiska resultat. Hon är övertygad om att denna typ av öppenhet och kommunikation är betydelsefull för att stärka teamkänslan.

– Vi går igenom hur vi ligger till och planerar framåt. Jag tror att den här transparensen både skapar teamkänsla och förståelse för de beslut och prioriteringar vi gör.

Läs mer: Kommunikativt ledarskap – för dig som vill bli en bättre chef

 

 

Sätt upp tydliga mål

I många organisationer är det långt ifrån alla anställda som har koll på företagets mål. Detta kan leda till att dem blir omotiverade och upplever att deras arbete saknar mening. För att få de anställda att känna sig motiverade och delaktiga gäller det att sätta upp konkreta mål, både för individen och teamet som helhet, samt kommunicera dessa på ett tydligt sätt!

Att förena målen med belöningar eller förmåner kan vara ytterligare ett sätt att öka motivationen och stärka teamkänslan bland de anställda.

– På Blikk jobbar vi efter en förmånstrappa, där våra gemensamma prestationer kopplas till förmåner som alla får ta del av i takt med att vi växer. Vi har bland annat inför sex timmars arbetsdag under sommarmånaderna och helt ledig dag före röd dag, berättar Kersti Bergström.

 

Erbjud möjligheter att jobba hemifrån

När coronapandemin bröt ut var det många företag som blev tvungna att ställa om och låta sina anställda arbeta hemifrån. Den senaste upplagan av Svenskarna och Internet visar att hälften av Sveriges yrkesverksamma har arbetat hemifrån under förra året. De allra flesta uppger att hemarbetet fungerat bra, och majoriteten vill även fortsätta att arbeta hemifrån när pandemin är över!

Som arbetsgivare bör du således överväga att erbjuda dem anställda möjligheten att arbeta hemifrån även efter att smittspridningen upphört. Det finns även de som anser att detta kommer vara en konkurrensfördel i framtiden.

– Vi tror att det kommer att vara en konkurrensfördel att erbjuda sina anställda möjligheter att jobba hemifrån. Sen behöver man se på vilket upplägg som passar bäst på olika arbetsplatser, säger Sophie Hedestad, kommunikationschef på analysföretaget Netigate, som gjort en undersökning om hemarbete.

Läs mer: Hemmakontoret är här för att stanna

Jobba hemifrån - för bättre trivsel på arbetsplatsen

 

Erbjud möjligheter att jobba flexibelt

Arbetsplatser där man kan jobba flexibelt rapporterar om ökad arbetsmoral men också bättre fysisk och mental hälsa hos medarbetarna, enligt den tidigare nämnda undersökningen från Great Place to Work. Det kan därför vara en god idé att undersöka om ni har möjlighet att erbjuda större flexibilitet på din arbetsplats.

Läs mer: Tips för ökat välmående när du arbetar hemifrån

 

Prioritera friskvård

Träning på arbetstid gynnar både personalen och verksamheten, enligt en forskningsstudie från Odense universitet. Undersökningen, som pågick i två års tid och innefattade 400 kontorsanställda i både offentlig och privat sektor, visade inte bara på positiva hälsoeffekter av träning på arbetstid, utan också att företagets kostnader för personalens träning vägdes upp av den minskade sjukfrånvaron och den ökade produktiviteten.

Friskvård bör därför vara ett prioriterat område på din arbetsplats. Överväg exempelvis att erbjuda de anställda friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme.

 

Använd teknik som underlättar vardagen

Det finns mycket att vinna på att använda tekniska lösningar och system som underlättar vardagen för dig och dina medarbetare!

Som exempel kan en bra resursplanering minska stressen vid arbetstoppar och synliggöra låg beläggning framåt i tiden. En förutsättning för att planeringen ska hålla är, förutom noggrann tidrapportering, att genomförda projekt följs upp och utvärderas. Hela processen blir som mest smidig och effektiv när projektuppföljningresursplanering och tidrapportering kan ske i samma verktyg och gränssnitt.

Läs mer: Fyra fördelar med digitala anställningsavtal

 

Upptäck fördelarna med Blikk

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ditt företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Genom att samla företagets viktigaste funktioner i Blikk kan du arbeta i sömlöst affärsflöde, från sälj till projekthantering, tidrapportering och fakturaunderlag.

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Projektmetoder

BLOGG

Rapport: Nöjda medarbetare resulterar i högre vinstmarginal

59 procent högre vinstmarginal. Det har svenska organisationer där medarbetarna trivs och känner stor tillit till ledningen.

Jobba med projektplanering

BLOGG

3 användare berättar hur Blikk underlättar deras vardag

Här berättar tre av våra användare hur de använder Blikk i vardagen för att minska sin administration, spara tid och öka lönsamheten!

Tidrapportering

BLOGG

Fem tips för minskad stress på arbetsplatsen

Här delar vi med oss av en handfull tips som kan hjälpa chefer och ledare att minska stressen bland sina medarbetare!