Lärdomar från Svenskarna och internet 2023

Svenskarna och internet 2023

Svenskarna fortsätter att använda internet i allt större utsträckning och fler tror också att internet har en positiv klimatpåverkan, enligt Svenskarna och internet 2023. Här tittar vi närmare på årets undersökning!

 

Internetanvändandet fortsätter att öka

Sedan början av 00-talet har Internetstiftelsen i Sverige genomfört och publicerat en omfattande undersökning, Svenskarna och internet, som tittar närmare på svenskarnas internetvanor. Trots att svenskarnas internetanvändande varit högt i många år fortsätter det att öka under 2023 – och snart använder 96 procent av svenskarna internet. De flesta dagligen!

 

E-tjänster – en naturlig del av vår vardag

Likt internetanvändandet har användandet av e-tjänster varit hög under de senaste åren, men även där har det skett en marginell ökning från 2022 till 2023. Så mycket som 93 procent av befolkningen har en e-legitimation och de flesta använder dessutom denna dagligen.

Av undersökningen framgår också att privata aktörers e-tjänster är populärare än de statliga – och att mobilen är den digitala enhet som används mest.

Denna trend återspeglar sig även inom näringslivet. Digitaliseringen har medfört att allt fler företag använder sig av digitala verktyg och tjänster för att effektivisera sitt dagliga arbete. För många är det viktigt att dessa tjänster även ska kunna användas i mobilen.

– Vi upplever att allt fler kunder vill kunna sköta sin tidrapportering, hantera projekt och uppgifter samt registrera kvitton med mobilen, säger Kersti Bergström, produktchef på Blikk och fortsätter:

– Vi vidareutvecklar kontinuerligt vår mobilapp med fler funktioner. Under 2023 har vi bland annat uppdaterat vår kvittomodul och dessförinnan gjorde vi det möjligt att skapa tidskalkyler och följa ekonomiska nyckeltal i projekt i realtid. Funktioner som varit väldigt uppskattade bland våra användare.

 

Fler tror att internet har en positiv klimatpåverkan

Nytt för i år är att man undersökt hur svenskarna tror att internet påverkar klimatet. Trots att det råder delade meningar i frågan tror mer än dubbelt så många att internet har en positiv snarare än en negativ klimatpåverkan.

Många svenskar tycker att digitaliseringen har en positiv klimatpåverkan i arbetsrelaterade frågor. Framförallt är det möjligheten att arbeta hemifrån och delta på möten och konferenser digitalt som lyfts fram ofta.

Men det är inte enbart ur ett klimatperspektiv som distansarbetet brukar lyftas fram i positiv bemärkelse. Det är nämligen en av de främsta trenderna som formar framtidens arbetsplats. I en undersökning uppger exempelvis allt fler jobbkandidater att möjligheten till distansarbete är viktigare än att ha en bra chef.

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Jobba med projektplanering

BLOGG

Trender som formar framtidens arbetssätt

I en värld som präglas av snabb teknologisk utveckling är det viktigt att undersöka hur framtida arbetssätt tar form.

Återgå till arbete - normala rutiner

BLOGG

Så lyckas du med konsten att delegera arbetsuppgifter

Här delar vi med oss av tips som hjälper dig att bemästra delegeringen och skapa tid för de viktigaste uppgifterna.

Projektmetoder

BLOGG

Rapport: Nöjda medarbetare resulterar i högre vinstmarginal

59 procent högre vinstmarginal. Det har svenska organisationer där medarbetarna trivs och känner stor tillit till ledningen.